• TOP in ROME • Let’s look at Rome •• TOP w Rzymie • Spójrzmy na Rzym •

Rzym, Włochy – z czym Ci się kojarzą?

Mi po wizycie w tej metropolii kojarzy się z dobrym jedzeniem, mocną kawą, pięknymi zabytkami i chaosem. Chcesz wiedzieć więcej? czytaj dalej 👇

Rome, Italy – What do you associate with?

After visiting this metropolis, I associate it with good food, strong coffee, beautiful monuments and chaos. Do you want to know more? read on 👇

Światowy ośrodek turystyczny z bardzo bogatymi zabytkami starożytności i średniowiecza (kościoły, bazyliki, Koloseum, pałace, akwedukty, fontanny i wiele innych budowli), niezwykle bogate muzea, dużo zwiedzania, sporo miejsc panoramicznych na Rzym.

A world tourist center with very rich monuments of antiquity and the Middle Ages (churches, basilicas, the Colosseum, palaces, aqueducts, fountains and many other buildings), extremely rich museums, lots of sightseeing, a lot of panoramic places to Rome.

Tutaj zostawiam Wam link z zapisanymi historiami na instagramie 👇

Here I leave you a link with saved stories on instagram 👇

@mira_peta (Rome It) instagram

Oto lista miejsc polecanych przeze mnie LINK i mapa TUTAJ

Here is a list of places I recommend LINK and maps HERE

●●●

Top 3 najładniejszych miejsc w Rzymie / Top 3 of the prettiest places in Rome

1. Ogrody Borghese / Borghese Gardens

Park, który przylega do punktu widokowego na wzgórzu Pincio. Świetne miejsce, w którym miejscowi artyści robią swiet ny klimat! Śpiewają, puszczają bańkibańki mydlane…cudnie! I te papugi!

A park that adjoins the vantage point on the Pincio hill. Great place where local artists make a great atmosphere! They sing, they blow soap bubbles … wonderful! And these parrots!

2. Ogrody wodospadowe / Waterfall gardens

Piękne spokojne miejsce oddalone nieco od Rzymu, jednk warto! Jednak uwaga…WODA Z WODOSPADÓW PŁYNIE TYLKO W NIEDZIELĘ!!! Pamiętajcie o tym planując wycieczkę.

A beautiful peaceful place a bit away from Rome, but it’s worth it! However, beware … WATER FROM WATERFALLS WILL FLOW ONLY ON SUNDAY !!! Remember this when planning a trip.

3. Palatine Hill

Świetne miejsce. Można z góry podziwiać Palatyn, najbardziej zabytkowy zabytek Rzymu. Jest to jedno z 7 wzgórz, miejsce uwazwane za najstarszą osadę rzymską. Tradycja mówi, że to właśnie tutaj w grocie Lupercal wilczyca miała karmić Remusa i Romulusa.

Great place. You can admire Palatine from above, the most historic monument of Rome. It is one of the seven hills, a place considered the oldest Roman settlement. Tradition says that it was here in the Lupercal cave that the she-wolf was to feed Remus and Romulus.

●●●

Top 5 najbardziej znanych ale i zatłoczonych miejsc Rzymu/ Top 5 most famous but crowded places of Rome:

1. Koloseum / The Colosseum

Kiedyś ta arena gladiatorów mogła pomieścić nawet 70 tysięcy widzów. Wielokrotnie był przebudowywany, co widać nawet z zewnątrz. Koloseum jest kolosalne i jako budowla, robi wrażenie, jednak nie popieram tego co działo się na arenie…

Once this gladiator arena could hold up to 70,000 spectators. It was rebuilt many times, which can be seen even from the outside. The Colosseum is colossal and, as a building, impressive, but I do not support what happened in the arena …

2. Fontanna di Trevi / di Trevi Fountain

To chyba najbardziej znana fontanna w Europie jak nie na świecie. Jest wielka, piękna, to barokowe dzieło sztuki przedstawia boga mórz i oceanów – Neptuna, otoczonego bóstwami morskimi. Posągi na nim symbolizują obfitość i zdrowie. Dlatego mawia się że przynosi szczęście i/lub spełnia marzenia. 🤞

This is probably the most famous fountain in Europe if not in the world. It is great, beautiful, this Baroque work of art represents the god of the seas and oceans – Neptune, surrounded by sea deities. The statues on it symbolize abundance and health. That is why it is said that it brings happiness and / or fulfills dreams. 🤞

3. Plac hiszpański i Schody hiszpańskie /Spanish square and Spanish stairs

Schody znane z tego, że są znane. Haha mały żart. Wizerunek schodów jest wykorzystywany w reklamach telewizyjnych, są ciekawe, jednak bardziej zachwyca fontanna u ich podnóża oraz piękny panoramiczny widok na Rzym.

Stairs known to be known. Haha little joke. The image of the stairs is used in TV commercials, they are interesting, however, the fountain at their foot and the beautiful panoramic view of Rome are more impressive.

4. Plac Św. Piotra / Square st. Peter

Plac, który prowadzi do Bazyliki Św. Piotra. Charakterystyczne miejsce, otoczone kolumnami, filarami i figurami świętych. Dla katolików bardzo ważne miejsce z wielu powodów.

Square that leads to the Basilica of Saint. Peter. A characteristic place, surrounded by columns, pillars and statues of saints. A very important place for Catholics for many reasons.

5. Pomnik Wiktora Emanuela II / Monument of Victor Emmanuel II (ołtarz ojczyzny/homeland altar)

Grób nieznanego żołnierza znajduje się w środku tej majestatycznej budowli. W podziękowaniu dla każdego „anonimowego” żołnierza, za jego poświęcenie dla kraju, jest palony „wieczny ogień” i strzeżony przez kolejne pokolenia żołnierzy. Sama budowla jest przepiekna! Ogromna z pięknym pomnikiem Wiktora Emmanuela II. Z dołu robi wrażenie, jednak widok z tarasu widokowego zapiera dech w piersiach. Polecam.

The grave of an unknown soldier is inside this majestic building. In gratitude to every „anonymous” soldier for his dedication to the country, „eternal fire” is burned and guarded by subsequent generations of soldiers. The building itself is beautiful! Huge with a beautiful statue of Victor Emmanuel II. From below it is impressive, but the view from the observation deck is breathtaking. I would recommend.

•••

To są najbardziej zatłoczone miejsca, piękne i warte uwagi i są „obowiązkiem” będąc w Rzymie. Przynajmniej ja nie wyobrażam sobie nie zobaczyć tych miejsc. Żeby zrobić piękne „instagramowe” zdjęcie, polecam przyjść albo bardzo późno (grubo po północy, albo bardzo wcześnie najlepiej przed 6 rano). Bez sensu? Mi sie nie chciało, więc mam zdjecia razem z tłumem;) w każdym z tych miejsc.

These are the most crowded places, beautiful and worth attention, and are a „duty” in Rome. At least I can’t imagine not seeing these places. To take a beautiful „instagram” photo, I recommend coming either very late (well after midnight or very early preferably before 6 am). No sense? I didn’t want to, so I have pictures with the crowd;) in each of these places.

●●●

Top 5 miejsc widokowych / Top 5 view spots:

1. Wzgórze Pincio / Pincio Hill

Świetne miejsce na zachód słońca. Great place for a sunset.

Balkon widokowy znajduje się na placu Del Popolo. Łatwo się tam dostać bo jest w zasadzie w centrum miasta. Polecam gorąco park znajdujący się za balkonem widokowym! Nad głowami latają zielone papugi. Jest to chyba największy park miejski, naprawdę ładny i ma najpiekniejsze wejscie do ogrodu zoologicznego jakie widziałam!

The observation balcony is located on Del Popolo square. It’s easy to get there because it is basically in the city center. I highly recommend the park behind the observation balcony! Green parrots fly above their heads. This is probably the largest city park, really nice and has the most beautiful entrance to the zoo I’ve seen!

2. Wzgórze Monte Mario / Monte Mario Hill

Taras widokowy poza miastem z widokiem na miasto, na góry, w pobliżu Obserwatorium Kopernikowskiego. Polecam po chwili trekkingu, kawa w kawiarence na wzgórzu smakuje jeszcze lepiej.

Observation deck outside the city with a view of the city, the mountains, near the Copernicus Observatory. I recommend trekking after a while, coffee in a hill cafe tastes even better.

3. Wzgórze Awentyn/ Aventine Hill

Tu znajduje się sławny już punkt widokowy „Rzym przez dziurkę od klucza” i tak jest w rzeczywistości 😉 darmowa atrakcja, warta uwagi. Widać kopułę bazyliki św Piotra. W pobliżu klimatyczny ogród pomarańczowy, z którego także widać panoramę miasta. Całe wzgórze jest bogate w dorodną roślinność. Polecam to wzgórze 😉

Here is the famous viewpoint „Rome through the keyhole” and so it is in reality;) free attraction, worth attention. You can see the dome of St. Peter’s Basilica. A climatic orange garden nearby, from which you can also see the city panorama. The whole hill is rich in prosperous vegetation. I recommend this hill 😉

4. Wzgórze Janikulum / Janiculum Hill (Ginicolo)

Na wzgórzu, panorama na miasto oraz wejscie do parku o tej samej nazwie. W parku jest duzo atrakcji, od przejażdżki na kucyku do otwartego teatru lalek. Jest to dobre miejsce dla dzieci. Codziennie o 12:00 wystrzał z tradycyjnej armaty.

Nasze pierwsze miejsce widokowe na panoramę Rzymu. Obeszliśmy wzgórzami (pewnie nie wszystkimi) Rzym najpierw dookoła, robiąc spore koło. Każdy punkt widokowy na tej trasie był wart tego spaceru. W linku na samej górze z moimi polecanymi miejscami znajdziecie zaznaczone wszystkie miejsca panoramiczne, widokowe na naszej trasie. Wszystkie polecam.

On the hill, panorama of the city and the entrance to the park of the same name. There are many attractions in the park, from pony rides to the open puppet theater. It is a good place for children. Every day at 12:00 a shot from a traditional cannon.

Our first vantage point for the panorama of Rome. We walked the hills (probably not all) Rome first around, making a big circle. Each viewpoint on this route was worth the walk. In the link at the very top with my recommended places you will find all panoramic and scenic places on our route marked. I recommend them all.

●●●

Top restauracje/ Top Restaurants:

Miejsce, które pasuje mi w każdym calu. Gościnni ludzie, smaczne jedzenie, świetna atmosfera! I moim zdaniem nie jest drogo. A rezerwujac przez TripAdvisor dostaliśmy 20% zniżki, które automatycznie wliczono nam do rachunku. Nie wymuszali napiwku, który we Włoszech jest niestety często wymuszany od klientów, dla mnie skandal. To powinien być wybór dla klienta, a nie przymus.

W tej restauracji z chęcią zostawiłam napiwek!

Czekając na pizzę, bawiłam się instagramem…oznaczyłam restaurację, oznaczyłam że świętujemy moje urodziny… kelnerzy w ciągu chwili zareagowali i przynieśli mi kawałek ciasta z zapaloną świeczką! Nie wiem kto był bardziej zestresowany, ale moja radość i zaskoczenie sięgały zenitu! 🙈 pierwszy raz byłam w takiej niezaplanowanej sytuacji ale zrobili mi wielką radość.

A place that suits me in every way. Hospitable people, tasty food, great atmosphere! And in my opinion it is not expensive. And when booking through TripAdvisor, we got a 20% discount, which was automatically included in the bill. They did not force a tip, which in Italy is unfortunately often forced by customers, a scandal for me. This should be the customer’s choice, not coercion.

I gladly left a tip in this restaurant!

Waiting for the pizza, I played with instagram … I marked the restaurant, I marked that we were celebrating my birthday … the waiters reacted in a moment and brought me a piece of cake with a lit candle! I don’t know who was more stressed, but my joy and surprise reached their zenith! 🙈 I was in such an unplanned situation for the first time but they made me very happy.

●●●

Kolejną restauracją jest RISTORANTE PIZZERIA IMPERIALE, restauracja odkryta „przypadkiem”, wracaliśmy z Koloseum i zgłodnieliśmy… pizza była pyszna, tak samo jak makaron. Kazdy skladnik dań był wyczuwalny i czuć było dobre składniki. Polecam!

Another restaurant is a restaurant discovered „by accident”, we returned from the Colosseum and hungry … the pizza was delicious, as was the pasta. Every ingredient of the dishes was palpable and there were good ingredients. I would recommend!

●●●

Powinnam Wam polecić jeszcze jakąś dobrą kawiarenkę, jednak byliśmy w paru i kawa była dobra, nawet espresso, którego na ogół nie piję. Jednak toalety owych kawiarni były w takim stanie, że wolę o tym nie wspominać… Jednak trochę mi to odzwierciedla „typowość” Włochów: oni piękni, zadbani, piękne drogie ciuchy (ganitury) a papierek wyrzuci na ziemię nie szukając nawet śmietnika. Nie wiem czy to tylko moje odczucia i mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że to tylko moje urojenia. Jednak… większość chodników, albo była zastawiona samochodami albo wyglądała tak👇

I should recommend you some good cafe, but we were in a couple and the coffee was good, even espresso, which I don’t usually drink. However, the toilets of these cafes were in such a state that I prefer not to mention it … However, it reflects a little on me „typical” Italians: they are beautiful, well-groomed, beautiful expensive clothes (clothes) and the paper will be thrown to the ground without even looking for a garbage bin. I don’t know if these are just my feelings and I hope I’m wrong. I hope it’s just my delusions. However … most of the sidewalks were either blocked with cars or looked like that👇

●●●

Top wskazówki / Top tips:

1. Nocleg / Accommodation –

szukając apartamentu i/lub hotelu, najtaniej było przy Watykanie. My standardowo rezerwowaliśmy przez booking.com (z naszym kodem peta0m70 masz -10% albo z linkiem masz – 15 €) wiecej o zniżkach TUTAJ

looking for an apartment and / or hotel, the cheapest was at the Vatican. We normally booked through booking.com (with our peta0m70 code you have -10% or with the link for masses – 15 €) more about discounts HERE

2. Mapy / Maps:

Przydadzą się Wam mapy, w Rzymie prawie nic nie jest oznakowane. Przynajmniej nic nie widziałam. My korzystesmy z Googl.maps oraz aplikacji maps.mee (niepobiera danych). Na mapach google zobaczyliśmy eustnie miejsca, które chcieliśmy zobaczyć i po kolei do nich szliśmy. Po prostu.

You will need maps, in Rome almost nothing is marked. At least I didn’t see anything. We used Googl.maps and maps.mee (doesn’t download data). On Google maps we saw eustry places that we wanted to see and we went to them in turn. Just.

3. Zachowaj spokój/ Stay calm:

Zachowaj spokój w poruszaniu się po Rzymie. Widząc jak Włosi jeżdżą autami, skuterami można oszaleć od samego patrzenia… niestety nie szanują pieszego, nigdzie, nawet na przejściach dla pieszych. Mnie takie zachowanie bardzo poruszyło, ponieważ jestem przyzwyznajona do holenderskich spokojnych warunków. I holenderskiej czystości ulic.

Keep calm while moving around Rome. Seeing how Italians drive cars, scooters can go crazy from just looking … unfortunately, they do not respect pedestrians, nowhere, even at pedestrian crossings. I was very moved by this behavior because I am used to Dutch calm conditions. And Dutch street cleanliness.

●●●

Polecam Wam zwiedzenie Rzymu bo to piękne miasto. Polecam Wam zwiedzenie go, zanim ulegnie całkowitemu zniszczeniu przez panujący tu chaos. Mam nadzieję, że Rzym jako miasto będzie się unowocześniać jako miasto, szanując zabytki. Aktualnie uważam, że to najmniej rozwinięte ekonomicznie miasto w jakim byłam.

I recommend visiting Rome because it is a beautiful city. I recommend you to visit him before it is completely destroyed by chaos. I hope Rome as a city will modernize as a city, respecting monuments. Currently, I think that this is the least economically developed city in which I was.

●●●

●●● MIRA ●●●

15 uwag do wpisu “• TOP in ROME • Let’s look at Rome •• TOP w Rzymie • Spójrzmy na Rzym •

      1. 😍😍😍🥰 dziękuję i baaardzo mnie to cieszy! Będę starać się jeszcze bardziej żeby byl jeszcze lepszy 🙂 dziękuję że współtworzysz ruch na moim blogu, dziękuję że czytasz, dziękuję że chce Ci się komentować, dziękuję ze jesteś na bieżąco, 😍😗😃

      2. Postaram się;) mam jeszcze parę „zachomikowanych” nagranych wczesniej ale z praca na pełen etat i narodzinami czasem ciężko;)

Leave a comment / Zostaw komentarz