🙈🙈🙈

Tak dawno mnie tu nie było, że aż wstyd mi się tłumaczyć. Przez wirusa nie mogę podróżować (nadal), więc nie bardzo mam o czym pisać.

I was away so long that I am ashamed to explain myself. I can’t travel (still) because of the virus, so I have nothing to write home about.


Naturalnie mam zaległy post dla Was o miejscu łączącym Włochy i Austrię oraz Szwajcaria także jest nieopodal. Brzmi fajnie, prawda? Jednak zamiast zebrać się i napisać dla Was przewodnik to co jakiś czas dopisuję coś nowego, jednak praca idzie naprawdę powoli…bardzo powoli. A pisania mam jeszcze dużo 🙈. Byłam w paru innych miejscach blisko domu ale nie zobaczyłam tam wszystkiego, dlatego zastanawiam się czy jest sens pisać post o tych miejscach? Zwłaszcza, że mam zamiar tam wrócić i nadrobić zaległości.

Naturally, I have an overdue post for you about the place that connects Italy and Austria and Switzerland is also nearby. Sounds fun, right? However, instead of getting together and writing a guide for you, I add something new from time to time, but the work is going really slowly … very slowly. And I still have a lot of writing 🙈. I’ve been to a few other places close to home but I haven’t seen everything there, so I wonder if there is any point in writing a post about these places? Especially since I’m going to go back there and catch up.


Prawda jest taka, że nie mam teraz także żadnych zleceń, żadnych wyjazdów (nawet chociaż trochę) sponsorowanych, więc nie mam ram czasowych na pisanie postów. Nie mam nawet motywacji żeby starać się o nowe zlecenia i współprace…

The truth is that I also don’t have any jobs now, no sponsored trips (even a little bit), so I don’t have a time frame for posting. I don’t even have the motivation to apply for new orders and cooperation …

Prawda jest też taka, że przez wirusa nie mam motywacji. Nie mam ochoty zachęcać kogokolwiek do podróży skoro i tak większości z nas nigdzie nie wpuszczą… mam nadzieję, że to sztuczne przeciąganie pandemii (która aktualnie jest dla mnie tylko wymysłem rządów) wreszcie się skończy. Mam nadzieję, że skończy się zmuszanie mnie do noszenia maseczki (używanie maseczki to wielkie naruszenie mojej niezależności i mojej granicy tolerancji czegokolwiek). Tak, uważam że maseczki noszone dłużej niż 15min szkodzą mojemu zdrowiu. Jeśli się z tym nie zgadzasz – trudno, masz do tego prawo.

The truth is that the virus makes me unmotivated. I don’t want to encourage anyone to travel since they won’t let most of us go anywhere anyway … I hope that this artificial dragging of the pandemic (which for me is just a figment of governments) will finally end. I hope you end up forcing me to wear a mask (using a mask is a great violation of my independence and my tolerance for anything). Yes, I think that masks worn for more than 15 minutes are harmful to my health. If you disagree with that, you have the right to do so.


Aktualnie ja, jak i większość twórców internetowych przeniosłam się na instagram. Tam na bieżąco widzicie gdzie jestem, co robię, co czytam i tym podobne historie…

Currently, I, and most internet creators, have moved to instagram. There you can see where I am, what I do, what I read and similar stories …

Wiem, że to małe pocieszenie i mała rekompensata 🤷🏼‍♀️ ale zawsze coś. Dopóki nie pozbieram swoich emocji niestety musi Wam wystarczyć.

I know it’s a small consolation and a little compensation 🤷🏼‍♀️ but always something. Until I collect my emotions, unfortunately it must be enough for you.

Hmm co jeszcze mam na swoje usprawiedliwienie? Chyba tylko to że sektor w którym pracuję nie miał żadnych przestojów z powodu wirusa. Ba! Mieliśmy i mamy nadal sporo nadprogramowej pracy. A co dla mnie osobiście to znaczy? Im więcej nadgodzin, tym więcej wolnego, a im więcej wolnego tym więcej lepiej🤪.

Hmm, what else do I have to excuse myself? Probably only that the sector I work in has not had any downtime due to the virus. Ba! We have had and still have a lot of extra work. What does that mean to me personally? The more overtime hours, the more time off, and the more time off the more the better🤪.


Kolejną ciekawostką z mojego życia o której możecie nie wiedzieć jest zapisanie się na kurs prawa jazdy w Holandii 🙈. Kupiliśmy także nowe auto! Zdążyliśmy je zamówić i odebrać a ja nadal prawka nie mam 🙈 (przez wirusa wszystko idzie bardzo powoli). Jak już będzie po wszystkim to mogę napisać wam post o tym: jak wygląda kurs prawa jazdy w Holandii (różni się bardzo od polskiego kursu bardzo).

Another curiosity from my life that you may not know is enrolling in a driving license course in the Netherlands 🙈. We also bought a new car! We managed to order and pick them up and I still don’t have the license 🙈 (everything is going very slowly due to the virus). When it is over, I can write a post about how the driving license course in the Netherlands looks like (it is very different from the Polish course).

Mercedes CLA 200 Coupé


Życzę Wam miłego dnia i dużo pozytywnej energii. Mam nadzieję, że przewodnik z gór ukaże się niebawem. Na plażę w Texel i do kompleksu starej fabryki i punktu obserwacyjnego w Duisburgu chcę wrócić i zobaczyć więcej, dowiedzieć się więcej dlatego nie wiem czy i kiedy posty o tych miejscach się pojawią.

I wish you a nice day and lots of positive energy. I hope the mountain guide will be published soon. To the beach in Texel and to the complex of the old factory and the observation point in Duisburg, I want to come back and see more, find out more, so I do not know if and when posts about these places will appear.


MIRAAdvertisements
Advertisements
Advertisements

7 uwag do wpisu “🙈🙈🙈

  1. Szkoda ze tak uważasz „więc nie bardzo mam o czym pisać” Wpisy na blogu nie koniecznie muszą być tylko o podroży Ale Cieszę się że powstał i ten wpis, piesek widzę że już duży, samochód odebrany wiec dzieje się i jest o czym pisać.

    1. Haha no niby tak, pomysłów tez jest trochę ale motywacji jeszcze trochę za mało a jak już mam plan i motywacji chociaż ksztę to nie mam czasu 🤪 bo więzią mnie w pracy ( tak jak dziś na przykład) … teraz priorytetem jest uczenie się testow na prawko…

        1. Pamiętaj, zawsze możesz się na nowo „polubić” z instagramem 😜 będziesz na bieżąco z tym co robię, co czytam, gdzie jeżdżę i co oglądam 😜😜😜

Leave a comment / Zostaw komentarz