1. Rocznica Bloga! ● 1st Anniversary of the Blog!

Pierwsza rocznica mojego bloga.

Niby nic, a jakoś duma mnie rozpiera, że nadal mam blog, i że nadal chce mi się go prowadzić. Nie wiem czy wiecie, ale do założenia bloga zabierałam się jakieś 2 lata… straszne -wiem! Jednak miałam mnóstwo obaw. Moją główną bolączką była myśl, że nikt nie będzie chciał odwiedzać mojego bloga, że moje treści nie będą na tyle ciekawe, że ktoś się nimi zainteresuje… I owszem, jeśli piszę coś „mądrego” mam mały odbiór ale konkretny i autentycznie zainteresowany moją treścią – za co Wam bardzo dziękuję! 🥰 nie mniej większą popularnością cieszą się wpisy o filmach i wszystkie wpisy z zakładki „how to…” czyli sposób na…

The first anniversary of my blog.

Like nothing, and somehow I am bursting with pride that I still have a blog and that I still want to run it. I don’t know if you know, but I started to blog about 2 years … terrible – I know! However, I had a lot of fears. My main problem was the thought that nobody would want to visit my blog, that my content would not be interesting enough that someone would be interested in them … And yes, if I write something „wise” I have a small reception but specific and genuinely interested in my content – for which I thank you very much! Wpisy Film entries and all entries from the „how to …” tab, i.e. a way to … are no less popular.

Dziękuję.

Dziękuję Wam za każde wejście na mój blog. ❤ Dziękuję Wam za tak wiele pozytywnych komentarzy. ❤

Dziękuję Wam za każde polubienie moich wpisów ❤ to motywuje mnie do dalszego prowadzenia bloga. Bo wiem, ze jesteście i czytacie. Pamiętajcie, że robię to dla Was. Przecieram Wam szlaki 🤣

Thank you.

Thank you for every entry to my blog. ❤ Thank you for so many positive comments. ❤
Thank you for every like of my posts ❤ it motivates me to keep blogging. Because I know you are reading. Remember that I do it for you. I pave the way for you 🤣

Początki.

Wiele osób mówiło, że „jak przetrwam pierwszy rok blogowania to juz pójdzie z górki” … A moim zdaniem jest na odwrót.

Pierwsze wpisy były luźne i w formie wspomnień z podróży, czy swego rodzaju pamiętnika. Przykładałam się do nich, aby treść była spójna i na temat ale traktowalam je „na luzie”.

The beginnings.

Many people said that „if I survive the first year of blogging, it will go downhill” … And in my opinion, it’s the opposite.
The first entries were loose and in the form of travel memories, or a kind of diary. I applied to them so that the content was consistent and to the point, but I treated them „relaxed”.

Teraz.

Teraz im poważniej, podchodzę do wpisów, tym ciężej mi się je piszę. Ponieważ im więcej wiedzy chcę Wam przekazać, tym posty są dłuższe, a co za tym idzie za dużo czasu na ich czytanie trzeba poświęcić i to zniechęca do dalszego czytania. Przynajmniej mnie na innych blogach.

Now, the more seriously I approach entries, the harder I write them. Because the more knowledge I want to convey to you, the longer the posts are, and thus too much time to read them needs to be devoted and this discourages further reading. At least me on other blogs.

Cel.

Moim celem w dalszym ciągu jest: jak najkrócej i w prostych słowach opisać Wam moje podróże czy doświadczenia i zachęcić Was do zwiedzania. Moim celem jest nakłonić Was do chęci poznawania świata.

Bez względu na to jakim budżetem dysponujecie. Ja staram się podróżować tanio i często, ale lubię też komfort. Przy każdym moim wyjeździe staram się te wszystkie rzeczy połączyć. Oczywiście, każdy wyjazd kosztuje. Jednak po to pracujemy, aby zarabiać pieniądze, które umożliwiają nam spełnianie marzeń.

Goal.

My goal is still to describe my travels and experiences as short as possible and in simple words and encourage you to visit. My goal is to make you want to explore the world.

No matter what your budget is. I try to travel cheap and often, but I also like comfort. Every time I leave, I try to combine all these things. Of course, every trip costs. However, we work to make money that enables us to make our dreams come true.

Plany na przyszłość.

Chcę się rozwijać i ulepszać swój blog. Chcę żeby był dla Was czytelny i treści w nim zawarte aby były praktyczne. Wiem, że moje zwiedzanie (pieszo) gór jest da wielu z Was abstrakcją. Często piszecie mi: po co chodzić, maszerować po górach – skoro są wyciągi i inne udogodnienia. A no właśnie – moim zdaniem takie rozwiązanie to ostateczność. Największą frajdą dla mnie jest wejść na jakiś szczyt samemu, wtedy rozpiera mnie duma, że sama weszłam tak wysoko i jak już muszę, wolę zjechać niż wjeżdżać transportem na szczyt. Takie mam podejście nic nie zrobię. A prawda jest tez taka, że często mi szkoda pieniędzy na jeżdżenie kolejkami,czy wyciągami w górach. Skoro sama weszłam to i sama zejdę! Najlepiej inna drogą aby wiecej zobaczyć, aby bardziej poznać dany region.

Moim planem jest pokazanie Wam mojego sposobu na życie.

Kolejnym moim planem jest ruszyć z YouTube i zamiast „substytutu” vlogów, zacząć naprawdę je tworzyć. Bo wiem, że to co jest aktualnie na moim kanale do „wybitnych” nie należy. Chcę aby tam pojawiały się w przyszłości treści, które są za długie aby je pisać, a w formie filmu będą ciekawsze.

Plans for the future.

I want to grow and improve my blog. I want it to be readable for you and its content to be practical. I know that my sightseeing (on foot) of the mountains will give many of you an abstraction. You often write to me: why walk, walk in the mountains – since there are lifts and other amenities. And that’s right – in my opinion such a solution is the last resort. The greatest fun for me is to get to the summit myself, then I am overcome with pride that I have climbed so high myself and, as I have to, I prefer to ride than transport to the summit. This is my approach I won’t do anything. And the truth is also that I often waste money on traveling by railways or lifts in the mountains. Since I entered myself and I will go down myself! The best way is to see more, to get to know the region better.

My plan is to show you my way of life.

My next plan is to start YouTube and instead of „substitute” vlogs, start to really create them. Because I know that what is currently on my channel is not „outstanding”. I want there to be content in the future that is too long to write, and in the form of a movie will be more interesting.

Życzę Wam miłego dnia i do następnego postu!

Have a nice day and to the next post!

●●● MIRA ●●●

9 uwag do wpisu “1. Rocznica Bloga! ● 1st Anniversary of the Blog!

  1. Gratulacje! Ta rocznica jest ważna, ponieważ już jesteś rozpoznawalna. Ja też jestem dumna z Ciebie. Nie dość, że w ciekawy sposób pokazujesz swoją pasję, to jeszcze zachęcasz do aktywności i podróży. Brawo.
    Nie ustawaj, ja będę czekała na Twoje posty.
    Zasyłam serdeczności

    1. Jej! Jak miło! 🥰 powiem Ci szczerze, że się wzruszyłam. Dawno nie słyszałam tyle komplementów i słów uznania. Dziękuję Ci z całego serca. Dziękuję Ci za motywowanie mnie takimi słowami do dalszej pracy nad sobą i nad blogiem. 😘😘😘❤🧡💛 dziękuję

Leave a comment / Zostaw komentarz