Aletsch Arena, Switzerland

Klikając na każdy film w tym poście, odtworzy się w „normalnej” orientacji. Zgodnej z Twoim urządzeniem.

By clicking on each movie in this post, it will play back in „normal” orientation. Compatible with your device.

2 dni w tym pięknym miejscu to zdecydowanie za mało żeby wszystko zwiedzić. Jednak aby zakochać się w tym miejscu to już z pewnością wystarczy. Mi wystarczył jeden dzień tutaj aby zacząć sprawdzac ceny nieruchomości i planować tu przyszłość…

2 days in this beautiful place is definitely not enough to see everything. However, to fall in love with this place is certainly enough. It took me just one day here to start checking real estate prices and planning my future here …

Góry tak na nas działają, że po całonocnej jeździe autem (z Holandii do Szwajcarii zajeło to nam okolo 8 godzin) mamy siłę i chęci aby ubrać buty trekkingowe, zebrać już gotowe plecaki i iść w górę!

Jestem świadoma, ze dla większości z Was to szaleństwo… dla nas to największa przyjemność, dzięki której czujemy, że żyjemy. Czujemy się szczęśliwi.

The mountains affect us so much that after driving all night (from the Netherlands to Switzerland it took us about 8 hours) we have the strength and desire to wear trekking shoes, collect ready-made backpacks and go up!

I am aware that for most of you this is crazy … for us it is the greatest pleasure, thanks to which we feel that we are living. We feel happy.

Ale przejdźmy do konkretów. /But let’s get to the point.

1. ALETSCH (lodowiec)/ALETSCH (glacier) map

Główną „atrakcją” jest tutaj największy pod każdym względem lodowiec Aletsch. Jest on pierwszą pozycją na liście światowego dziedzictwa UNESCO. I faktycznie robi wrażenie, jest olbrzymi! Tworzą go 3 olbrzymie „jęzory lodowca” które łączą się w jeden ogromny „język lodowy” i tworzą najdłuższy lodowiec alp.

The main „attraction” here is the Aletsch Glacier, the largest in every respect. It is the first item on the UNESCO World Heritage List. And it is impressive, it is huge! It consists of three giant „tongues of the glacier” which merge into one huge „ice language” and form the longest alp glacier.

1.A: trasa widokowa / observation route

Wzdłuż lodowca są 3 główne punkty widokowe. Polecam przejść się ścieżkami po kolei kazdego i podziwiać panoramę. Warto.

Nam te 3 punkty zajęły okolo 3 godzin. Ale startowaliśmy z Mitte (i tam mieliśmy wynajęty apartament) o zakwaterowaniu zrobię Wam oddzielny post, bo uwazam że to miejsce jest tego warte.

Do ostatniego punktu można dojechać kolejką gondolową.

Along the glacier there are 3 main viewpoints. I recommend to follow the paths in turn each and admire the panorama. Worth it.

We took these 3 points about 3 hours. But we started with Mitte (and we had a rented apartment there) about accommodation I will make a separate post for you, because I think this place is worth it.

You can reach the last point by gondola.

2. Bettmerhorn 2872 m

Podejście na ten szczyt zrobiliśmy z ciekawości… Na ostatnim punkcie widokowym zrobiliśmy sobie piknik. I popijając gorącą kawę z termosu podziwialiśmy widoki. Zobaczyliśmy szczyt i jednogłośnie uznaliśmy, że idziemy! Co bez sprzętu nie bylo zbyt mądre, jednak nie -niewykonalne.

Z Bettmerhorn jest przejście via ferrata na kolejne szczyty, jeśli macie sprzęt polecam!

Bez sprzętu to ryzykowne, jednak na pierwszy szczyt się da wejść bez sprzętu. Dalej nie szliśmy.

We made the climb to this peak out of curiosity … At the last viewpoint we had a picnic. And while sipping hot coffee from a thermos, we admired the views. We saw the summit and we unanimously decided that we were going! Which without equipment was not too clever, but not impossible.

From Bettmerhorn is the transition via ferrata to the next heights, if you have the equipment I recommend!

It’s risky without equipment, but you can climb to the first peak without equipment. We still didn’t go.

3. Park naturalny (Rezerwat przyrody) / Natural park (nature reserve)

Rezerwat przyrody, w którym można spotkać kozice, sarny i łosie oraz inne mniejsze zwierzęta leśne.

Nam udało się zobaczyć wiele dzikich kozic i słyszeliśmy ryk łosi! Był intensywny, przerażający ale i czasem śmieszny, tzn. nam się śmiesznie kojarzył…

A nature reserve with chamois, roe deer and elk as well as other smaller forest animals.

We managed to see many wild goats and heard the moose roar! He was intense, scary but sometimes funny, i.e. we associated him funny …

•••

Rezerwat przyrody, Miejsce, w którym pachnie „lasem”. Świeże powietrze, zapach drewna, ściółki leśnej. Uwielbiam.

W rezerwacie przyrody oprócz zwierząt mamy jeszcze inne atrakcje:

• Początek drogi panoramicznej wzdłuż lodowca

• Most wiszący z widokiem na wodospady płynące z lodowców (kiedyś z widokiem na lodowiec)

• Za mostem parę punktów widokowych i trasy do miasteczka oraz na drugą stronę wąwozu wyrytego przez lodowce

• W rezerwacie był także szlak widokowy, z widokiem na tamę, która z kolei także posiadała parking z miejscem widokowym

Atrakcją przy rezerwacie (Przy jego granicy) jest szczyt Riederhorn 2230m, że świetnym miejscem widokowym na całą okolice. Świetne miejsce na wschód albo zachód słońca, jednak pamiętajcie o „czołówkach” albo innym oświetleniu. Na szczyt dróg jest parę i to jest fajne. My weszliśmy na szczyt stromym podejściem (od restaucaji okolo 30 min) a zeszlismy inną drogą do rezerwatu, spotkaliśmy znowu kozice i sarenki.

•••

Nature reserve, A place where it smells „forest”. Fresh air, the smell of wood, forest litter. I love.

In addition to animals, we have other attractions in the nature reserve:

• Beginning of the panoramic road along the glacier

• Suspension bridge with views of the falls flowing from glaciers (once overlooking the glacier)

• Behind the bridge a few viewpoints and routes to the town and to the other side of the gorge carved by glaciers

• There was also a scenic trail in the reserve, with a view of the dam, which in turn also had a parking lot with a viewing spot

An attraction at the reserve (At its border) is the Riederhorn 2230m peak that is a great viewpoint for the whole area. Great place for sunrise or sunset, but remember about „headlamps” or other lighting. There are a couple of roads to the top of the road and it’s cool. We climbed the steep climb (from the restaucaji about 30 minutes) and went down a different route to the reserve, we met again chamois and deer.

4. Riederalp (Mitte) 1 905m

Riedelalp (Mitte to stacja kolejki gondolowej) to miasteczko w którym się zatrzymaliśmy i niby nic. W pełni wystarczalne miasteczko w Alpach. Jednak dzięki temu, że to kolejne miasteczko bez aut, to panuje tu spokój. To, że do miasteczka można dostać się albo elektrycznym busikiem albo kolejką gondolową z Mörel, dodaje temu miejscu jeszcze większej magii. W lecie jak i w zimie, kazdy znajdzie tu coś dla siebie. A bliskość szczytów oraz panorama na inne szczyty alp tworzą widok tak niezapomniany, że mogłabym tak siedzieć na tarasie i podziwiać widoki- od wschodu do zachodu słońca.

Riederalp (Mitte is a gondola station) is a town where we stayed and nothing. A fully sufficient town in the Alps. However, thanks to the fact that this is another town without cars, there is peace here. The fact that you can get to the town with either an electric bus or a gondola lift from Mörel adds even more magic to this place. In summer and winter, everyone will find something for themselves. And the proximity of the peaks and the panorama of the other peaks of the Alps create a view so unforgettable that I could sit on it terrace and admire the view – from sunrise to sunset.

Oczywiście atrakcji jest więcej, ponieważ jest wiele jezior, przy których dobrze się odpoczywa. Mi w 2 dni udało się zobaczyc „tylko” tyle.

Of course, there are more attractions, because there are many lakes where you rest well. In 2 days I managed to see „just” that much.

A o każdej nowej, kolejnej atrakcji dostępnej w lecie jak i w zimie dowiesz się z ich oficiajnej strony. TUTAJ

And you will learn about each new attraction available in summer and winter from their official website. HERE

●●●MIRA●●●

5 uwag do wpisu “Aletsch Arena, Switzerland

    1. Zgadzam się 😉 warto jechać tam i samemu poczuć i zobaczyć to miejsce 😉 zawsze marzyłam żeby tam być. Jeździłam palcem po mapie i zawsze moj palec zatrzymywal się na tym wielkim lodowcu … Ale zawsze to miejsce wydawalo mi się takie nieosiągalne… daleko … drogo… A w rzeczywistosci wcale tak nie jest! To mnie najbardziej cieszy. Po zimie chce tam wrócić na via ferrata bo jest tam pare tras. 😉 próbowałeś kiedyś? Chodzenia po skałach i górach przypiety linami do metalowych lin? Mi się to bardzo spodobało;)

Leave a comment / Zostaw komentarz