Anulowany lot? Co teraz?! • Canceled flight? What now?! AirHelp.com

Hej! Dostałam od Was parę pytań dotyczących lotów. A raczej problemów z nimi.

Hi! I got some questions about flights from you. Or rather, problems with them.

Co robić? Gdzie się zgłosić?

Jakie mamy prawa jakie mamy obowiązki?

Ja sama średnio się orientuję w tych sprawach, ponieważ rzadko latam samolotami … raz na rok… 🙈

Jednak znalazłam stronę, która zajmuje się pomaganiem i wyjaśnianiem problemów związanych z lotami. Z ich anulowaniem, utratą bagażu… na stronie znajdziemy informacje ile należy nam się rekompensaty. Na dole zostawiam Wam link z ustawionym angielskim językiem strony, w górnym prawym rogu możecie go zmienić.

What to do? Where to apply?

What are our rights, what are our obligations?

I know these matters on average, because I rarely fly airplanes … once a year … 🙈

However, I found a site that deals with helping and explaining problems related to flights. With their cancellation, loss of luggage … we will find information on how much compensation we need. At the bottom I leave the link with the English language of the page, in the upper right corner you can change it.

Link 👉 AirHelp.com

Leave a comment / Zostaw komentarz