podróże travel

Bajkowy zamek szalonego władcy ● Fairytale castle of the crazy lord ● Neuschwanstein 🏰 DE

We wrześniu 2019, naszym ostatnim punktem wycieczki do Austrii był właśnie bajkowy zamek szalonego władcy, czyli zamek Neuschwanstein i jego władca Ludwik II Wittelsbach.

In September 2019, our last point of trip to Austria was the fairytale castle of the crazy ruler, i.e. Neuschwanstein Castle and its ruler Ludwik II Wittelsbach.

W dzisiejszym poście skupię się na historii nie samego zamku ale w krótki (jak na moje możliwości) opowiem Wam dlaczego Ludwik był Szalony… oraz naturalnie na dole zostawię Wam wszystkie przydatne informacje. (Jak? Gdzie? Za ile?)

In today’s post I will focus on the history of not the castle itself but in a short (as far as I can) I will tell you why Ludwik was Crazy … and naturally I will leave you all the useful information below. (How? Where? For how much?)


Zamek:

wielki, piękny, wygląda jakby wyrastał ze skały, droga do niego jest kręta i schowana między drzewami. Może być lepiej? Bardziej magicznie? Tak! Zamek jest położony w Alpach bawarskich, u stóp zamku miasteczko w którym mieszkali podwładni bawarskiego władcy w pięknym otoczwniu jeziora i gór.

Władca chciał aby z ruin poprzedniego zamku który tu stał, powstał nowy zamek. Jeszcze większy, jeszcze bardziej średniowieczny i podobny do innych zamków rycerskich. Miał być odzwierciedleniem jego tęsknoty za dzieciństwem i co się z tym wiąże, beztroskiego czasu w jego życiu. Aktualnie zamek wygląda jak zlepek z innych zamków, co widać gołym okiem. Z ciekawostek: władca budował tak długo swój wymarzony zamek i twierdzę w jednym, że w momencie przeprowadzki do zamku, zamek nie był ukończony (nie było jeszcze tronu). Budowano go tak długo, że Ludwik II nacieszył się nim przez bardzo krótki czas (około 2 tygodni) po czym zmarł.

The castle:

large, beautiful, looks like it was growing out of a rock, the road to it is winding and hidden between the trees. Could it be better? More magical? Yes! The castle is located in the Bavarian Alps, at the foot of the castle the town where the subordinates of the Bavarian ruler lived in the beautiful surroundings of the lake and mountains.

The lord wanted a new castle to be created from the ruins of the previous castle that stood here. Even larger, even more medieval and similar to other knight’s castles. He was supposed to be a reflection of his longing for childhood and what is associated with it, carefree time in his life. Currently, the lock looks like a clump of other locks, which can be seen with the naked eye. Interesting facts: the lord built his dream castle for so long and I am claiming that in the moment of moving to the castle, the castle was not finished (there was no throne yet). It was built for so long that Louis II enjoyed it for a very short time (about 2 weeks) and then died.


Władca:

Kawaler z umysłem bardziej przypominającym świat Walta Disney’a (który to w późniejszym czasie właśnie na tym zamku wzorował swoje logo i czołówkę reklamową do swoich bajek i filmów), niż umysł władcy zdolnego do władania i chronienia swoich poddanych. Wolał zajmować się sztuką i rozwijać kulturę, niż angażować się w walki polityczne.

Z mojej perspektywy nie jest to wcale takie złe, jednak nie jestem przekonana czy czułabym się bezpiecznie…

Były to jedne z głównych powodów, przez które moim zdaniem poddani Ludwika II zwali go Szalonym. Bo umówmy się: byli byście szczęśliwi gdyby Wasz władca wolał budować zamki ze swoich fantazji, zamiast pilnować spraw państwowych? Też zapewne uznalibyście, że jest szalony, bo nie zachowuje się jak każdy inny władca…

Lord:

A bachelor with a mind more reminiscent of the world of Walt Disney (who later modeled his logo and advertising credits on his castle and fairy tales in this castle) than the mind of a lord capable of wielding and protecting his subjects. He preferred to engage in art and develop culture rather than engage in political struggles.

From my perspective, this is not so bad at all, but I am not convinced if I would feel safe …

These were one of the main reasons why, in my opinion, Louis II’s subjects called him Crazy. Let’s make an appointment: would you be happy if your ruler would prefer to build castles out of his fantasies instead of guarding state affairs? You would probably also think that he is crazy because he does not behave like any other lord’s

Więcej i dokładniej o tym władcy, przeczytasz: TUTAJ (wikipedia)

Read more about this lord: HERE (wikipedia)


Obecnie zamek jest jednym z najczęściej fotografowanych atrakcji turystycznych w Niemczech. W tamtym roku byłam jednym z ponad 1,3 miliona turystów, którzy co roku odwiedzają to miejsce.

Currently, the castle is one of the most photographed tourist attractions in Germany. Last year I was one of over 1.3 million tourists who visit this place every year.

My naturalnie wybraliśmy widok na zamek z innej strony i zamiast iść jak każdy szanujący się turysta … pod zamek, poszliśmy kawałek dalej. Widok był tego warty!

We naturally chose the view of the castle from a different angle and instead of going like any self-respecting tourist … under the castle, we went a bit further. The view was worth it!

Widok z mostu Marien (Marienbrücke) zawieszonego nad rzeką Pöllat na wysokości 984m. Widok świetny i miejsce też, jednak jest to tak samo popularne miejsce jak sam zamek i na ten biedny most także przybywa mnóstwo turystów…

View from the Marien Bridge (Marienbrücke) suspended over the Pöllat River at an altitude of 984m. Great view and place too, but it is just as popular place as the castle itself and also a lot of tourists come to this poor bridge …


Myślę, że Wasza wiedza na temat tego bajkowego zamku i szalonego władcy jest i tak bardzo duża. Większa niż Wam tutaj przedstawiłam. Dlaczego tak uważam? Zamek jest znany i lubiany. Na jego temat powstało mnóstwo filmów i reportarzy. W Internecie jest tego mnóstwo… instagram aż pęka nadmiaru zdjęć z tego miejsca 🙈

I think your knowledge about this fairytale castle and crazy lord is still very large. Greater than I have presented to you here. Why do I think so? The castle is known and liked. A lot of films and reporters were made about it. There is a lot of this on the Internet … instagram is bursting with excess photos from this place 🙈

Dodam tylko, że jest to bardzo turystyczne miejsce i wszelkie atrakcje dla turystów są tutaj dostępne.

TOALETY (uwaga, płatne monetami i bardzo zaniedbane, ewidentnie nie radzą sobie z ilością turystów), jest jednak alternatywa: kawa z ciastkiem w RESTAURACJI, wtedy możecie skorzystać z toalety napewno w lepszym stanie niz te publiczne. TRANSPORT busy w formie taksówek oraz bryczka ciągnięta przez konie, czekają aż będzie komplet ludzi (6 osób) i dopiero wtedy ruszają…

Na zdjęciu poniżej widzicie caly plan miasteczka.

I will only add that it is a very touristic place and all attractions for tourists are available here.

TOILETS (attention, payable with coins and very neglected, clearly they can’t cope with the number of tourists), but there is an alternative: coffee with a cake in RESTAURANT, then you can use the toilet in a better condition than the public ones. TRANSPORT buses in the form of taxis and a horse-drawn carriage, waiting for a set of people (6 people) and only then they move …

In the photo below you can see the whole town plan.


Zamek aktualnie jest prawie przez cały rok otwarty dla zwiedzających, po wszystkie aktualne informacje odsyłam Was na ich stronę główną (kto wie lepiej, jak nie oni sami? 🤪)

The castle is currently open to visitors almost all year round, for all current information I am sending you to their main page (who knows better, if not they alone? 🤪)

Oficjalna strona TUTAJ /official website HERE


PARKING

Parkingi są duże i dostępne na miejscu za opłatą (naturalnie stare automaty płatne monetami 🤦🏼‍♀️

Parking lots are large and available on site for a fee (naturally old machines payable with coins 🤦🏼‍♀️


TICKETS/ BILETY

Jeśli jesteście zainteresowani wejściem do zamków (Tak, są dwa) albo do zwiedzenia muzeum, trzeba kupić bilet (wejście na most jest darmowe ale wymaga wejścia tam pieszo).

If you are interested in entering the castles (Yes, there are two) or to visit the museum, you need to buy a ticket (entry to the bridge is free but requires walking on foot).

Uwaga: bilety można kupić na miejscu, ale pół godziny przed zamknięciem już biletów w kasie nie sprzedają. Polecam kupienie online jeszcze przed przyjazdem.

Note: Tickets can be bought on site, but half an hour before closing they do not sell tickets at the ticket office. I recommend buying online before arrival.


ADRESY / ADDRESSES:

P.S.

zdjęcia informacyjne pochodzą z oficjalnej strony internetowej zamku Hohenschwangau, link www.hohenschwangau.de natomiast zdjęcia krajobrazu oraz zdjęcia na których jestem są moje, tak samo jak filmy.

Informational pictures come from the official website of Hohenschwangau Castle, while the link www.hohenschwangau.de pictures of the landscape and photos on which I am mine, just like the movies.MIRAW następnym poście pokażę Wam 3 dni jednej z naszych wycieczek w dużym skrócie. Ponieważ dostałam dużo pytań o to „Jak my to robimy, że zwiedzamy tak dużo?”.

In the next post I will show you 3 days of one of our trips in a nutshell. Because I got a lot of questions about „How do we do it that we visit so much?”.

Oraz szybką relację z dni sportów górskich w Holandii czyli #bergsportdag2020.

And a quick coverage of the days of mountain sports in Holland or #bergsportdag2020.


10 thoughts on “Bajkowy zamek szalonego władcy ● Fairytale castle of the crazy lord ● Neuschwanstein 🏰 DE

 1. Thank you for adding English to your post! Wish I spoke Polish! Currently brushing up on my German and hoping to visit this castle later this year 🙂

  1. I’m glad you use! I know that my English is quite of bad quality … but I am trying to change it and improve it so that it can be read more fluently. Castle is beautiful 🥰 recommend to visit

 2. Zamek zapiera dech. A jednak gdyby nie on, nikt nie pamiętałby o szalonym władcy. Marzę, by wszyscy zajmowali się budowaniem, kulturą, a nie wojenkami, podjazdami i knowaniem. Filmikami i zdjęciami jestem urzeczona, jak zwykle na Twoim blogu.
  Serdeczności zasyłam

  1. thank you! nice to see you here;) I know that hardly anyone understands in Polish, so I try to add an English translation. and I know that my English is at a very low level, but I’m learning and trying 😅 maybe someday it will be better 🤞

   1. Pleasure!
    I was especially reading those paragraphs you have written in English in between. And your Photographs are excellent.

Leave a comment / Zostaw komentarz