#bergsportdag2020 ● dzień sportów górskich w Holandii ● mountain sports day in the Netherlands

Bergsportdag = dzień sportów górskich, jest to holenderska nazwa, bo i spotkanie odbywa się w Holandii. Organizatorem jest NKVB (Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging, czyli Królewskie Holenderskie Stowarzyszenie Wspinaczkowe i Alpinistyczne.

Bergsportdag = day of mountain sports, it is a Dutch name, because the meeting takes place in the Netherlands. The organizer is NKVB (Koninklijke Nederlandse Klimen en Bergsport Vereniging, or the Royal Dutch Climbing and Mountaineering Association.

Dla mnie wyjątkowa sprawa bo zrzesza większość pasjonatów chodzenia po górach, alpinistów oraz sportowego wspinania się po górach.

For me, a unique repair because it brings together most of the enthusiasts of mountain climbing, mountaineers and sport climbing in the mountains.

Także każdy od zawodowców po pasjonatów gór i wszystkiego co jest z tym związane, raz do roku (9.02.) spotyka się na targach. W tym roku my po raz pierwszy uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu.

Also, everyone from professionals to mountain enthusiasts and everything related to it, meets at the fair once a year (9.02.) This year we participated in this event for the first time.

My pojechaliśmy aby wziąć udział w darmowych szkoleniach. Planujemy wspinaczkę po lodowcach oraz maszerowanie od schroniska do schroniska (zazwyczaj bardzo wysoko w górach) i chcieliśmy dowiedzieć się jak sie to robi bezpiecznie. Ponieważ bezpieczeństwo i rozsądek to podstawa w górach! Wszystkie nasze ambicje powinny być na drugim planie.

We went to take part in free trainings. We plan climbing glaciers and marching from shelter to shelter (usually very high in the mountains) and we wanted to learn how to do it safely. Because safety and reason are a must in the mountains! All our ambitions should be in the background.


Jak wygląda taki event? ● What do such an event look like?

W wielkiej sali kongresowej są przygotowane sale wykładowe oraz mniejsze ekspozycje z różnymi specjalizacjami oraz sklepiki tematyczne, np: można kupić ciuchy sportowe, buty, plecaki.

In the great Congress hall there are lecture halls and smaller exhibitions with various specializations, as well as themed shops, e.g. you can buy sports clothes, shoes, backpacks.

Są dostępni specjaliści, którzy powiedzą Wam jakie buty wybrać. Jak dobrać je do swoich potrzeb.

Tak samo pomogą Wam dobrać śpiwór lub pochwalą się własnym produktem (płyn do prania odzieży sportowej i funkcjonalnej lub pokażą jakie fajne rękawiczki wyprodukowali).

Zachęcą Was do odwiedzenia jakiegoś konkretnego regionu i odpowiedzą na Wasze pytania związane ze wszystkim co dotyczy regionu.

Specialists are available to tell you which shoes to choose. How to choose them to your needs.

The same will help you choose a sleeping bag or show off your own product (washing liquid for sports and functional clothing, or show what cool gloves they made).

They will encourage you to visit a specific region and answer your questions related to everything that concerns the region.

Hand Perik (NKBV-tochtleider)

A tego Pana (Hand Perik) na zdjęciu powyżej mogłabym słuchać godzinami! Prawdziwy człowiek z pasją do gór i olbrzymią wiedzą teoretyczną i praktyczną. Wielką przyjemnością byłby trekking z tym Panem i słuchanie jego opowieści o historii naszej planety oraz jakiś anegdot z życia wziętych.

And this gentleman (Hand Perik) in the picture above I could listen for hours! A real man with passion for the mountains and huge theoretical and practical knowledge. It would be a great pleasure to trek with this Lord and listen to his stories about the history of our planet and some anecdotes from real life.

Świetne miejsce gdy chcecie zacząć przygodę z górami.

Great place when you want to start the adventure with the mountains.

Specjaliści pokażą Wam jak chronić kolana oraz inne stawy przed kontuzją. Pokażą jak je wzmocnić poprzez ćwiczenia i masaże.

Specialists will show you how to protect your knees and other joints from injury. They will show how to strengthen them through exercises and massages.


O czym zapomnieli? ● What did they forget about?

Moim zdaniem zapomnieli wspomnieć o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym dla podróżujących.

Mam nadzieję, że kazdy z Was przed jakąkolwiek podróżą wykupuje dodatkowe ubezpieczenie… my wcześniej posiadaliśmy takie dodatkowe podróżnicze ubezpieczenie. Specjalnie mówię „dodatkowe” ponieważ takie ubezpieczenie w Holandii funkcjonuje bez względu na to jakie i w jakiej firmie macie ubezpieczenie zdrowotne. Często w podstawowym pakiecie ubezpieczeniowym nie ma dodatkowego pakietu na sporty ekstremalne czy wspinaczkowe. Dlaczego o tym mówię? Żebyście byli świadomi, że warto mieć dodatkowe ubezpieczenie w razie gdyby trzeba było Was w górach ewakuować bo złamiecie nogę mokrym kamieniu … Ja nawet nie chcę myśleć o tym ile kosztuje ewakuacja helikopterem i pierwsza pomoc…zwlaszcza w drogiej, pięknej Szwajcarii. 🙈

In my opinion, they forgot to mention the additional health insurance for travelers.

I hope that each of you buys additional insurance before any trip … we had such additional travel insurance before. I especially say „additional” because such insurance in the Netherlands works regardless of which company you have health insurance in. Often in the basic insurance package there is no additional package for extreme sports or climbing. Why am I talking about this? Let you be aware that it is worth having additional insurance in case you have to evacuate you in the mountains because you break your leg with a wet stone … I don’t even want to think about the cost of helicopter evacuation and first aid … especially in expensive, beautiful Switzerland. 🙈

Rozgadałam się … teraz mamy dodatkowe ubezpiecznie , które jest sprecyzowane na sporty wspinaczkowe i ewentualna ewakuację.

I was talking … now we have additional insurance, which is specified for climbing sports and possible evacuation.

Szkolenia przez cały dzień roboczy (9:30-16:45) naprawdę dużo się można nauczyc i dowiedzieć. Każdy dostaje program eventu i sam decyduje na jakie zajecia idzie.

Training throughout the working day (9: 30-16: 45) you can really learn and learn a lot. Everyone gets the event program and decides what activities to do.

Zajecia są głównie w języku holenderskim i angielskim jednak nie ma problemu w porozumiewaniu się w języku angielskim przy poszczególnych „stolikach” jak i z ludźmi, którzy tak jak my przyszli popatrzeć i nauczyć się czegoś.

Classes are mainly in Dutch and English, however, there is no problem in communicating in English at individual „tables” as well as with people who, like us, came to look and learn something.

Strona główna / official website TUTAJ/HERE www.bergsportdag.nkbv.nl


Dla mnie osobiście nie ma nic bardziej motywującego i pasjonującego niż słuchanie opowieści ludzi, którzy byli dalej niż ja, którzy byli wyżej niż ja. Słuchanie ludzi z pasją, mając tą samą pasję co oni … ja mogę całymi godzinami, a nawet dniami! 🙈🤪

For me personally, there is nothing more motivating and exciting than listening to the stories of people who were farther than me, who were higher than me. Listening to people with passion, having the same passion as they … I can for hours and even days! 🙈🤪


Adres

Blokhoeve 1

3438 LC Nieuwegein


Dla członków NKVB wstęp darmowy.

Wstęp płatny 5€ (na miejscu 7€) uwaga! Jesteśmy w Holandii, tutaj praktycznie wszędzie i za wszystko płaci się kartą płatniczą i/lub kredytową (Także bezdotykowo).

Free admission for NKVB members.

Admission paid 5 € (on site 7 €) attention! We are in the Netherlands, here you pay virtually everywhere and for everything with a payment and / or credit card (also without contact).MIRADaj znać w komentarzu czy bierzesz udział w takich spotkaniach w swoim kraju?

Let me know in the comment if you take part in such meetings in your country?


7 uwag do wpisu “#bergsportdag2020 ● dzień sportów górskich w Holandii ● mountain sports day in the Netherlands

  1. takie szkolenia są darmowe? Ja z takimi się nie spotkałam. Super, że są ludzie, którzy pragną podzielić się swoim doświadczeniem z innymi. Dla tych, co chodzą po górach, sprawa ważna, gdyż ekstremalne warunki niosą rozmaite doświadczenia i trudne do przewidzenia sytuacje.
    Ciekawy post i pomocny dla tych, co góry kochają.
    Serdeczności zasyłam

    1. 🥰 witam 🙂 tak, szkolenia są darmowe płacisz tylko za wejściówkę na targi 5€ rezerwując przez neta albo 7€ na miejscu albo nic jeśli jesteś członkiem (my staliśmy się członkami klubu góro-maniakow bo nioslo to wiele korzyści) i przez cały dzień targów można kozystac ze wszystkich szkoleń i wykładów według uznania. Dostajesz plan zajęć i nr sal i samemu się wybiera co nas interesuje i juz 😉 idziesz o ustalonej godzinie i słuchasz i uczysz się;) W między czasie można się powsponac na sztucznej ściance wspinaczkowej albo mozna iść na kawę albo przejść się i pozbierać ulotki od firm które się tutaj reklamują przez cały dzień. Ja nazbierałam naprawdę duuuzo hahah teraz mam duzo do czytania i planowania nowych podróży 😀🙈

Leave a comment / Zostaw komentarz