BIG3 ● Sölden, Austria (Ötztal Alps, Tyrol)

BIG 3

Wielka 3 to trzy szczyty, każdy powyżej 3 000m!

Big 3 is three peaks, each above 3000 m!

TUTAJ/ HERE my insta story (instagram)

BIG 3

PLATFORM GAISLACHKOGEL 3 048m

Pierwszy najmniejszy szczyt, jednak najbardziej rozreklamowany za sprawą kręconego w tutejszych okolicach James’a Bond’a 007 do części „Spectrum”. Tutaj pod szczytem jest ekskluzywna restauracja z pięknym widokiem, taras widokowy 360° oraz wyciąg gondolowy, którym także można się tu dostać. My przyszliśmy tutaj (w obie strony) na nogach. Podejście było ciężkie ale warte wysiłku. Wejście tutaj opiszę Wam dokladniej w kolejnych postach.

The first smallest peak, however, the most advertised thanks to James Bond 007 shot in the local area to the part „Spectrum”. Here under the peak is an exclusive restaurant with a beautiful view, a 360 ° observation deck and a gondola lift, which you can also get here. We came here (both ways) on our feet. The approach was hard but worth the effort. I will describe the entry here in more detail in subsequent posts.

Oficjalny zwiastun z oficialnej strony Sölden na YouTube link / Official trailer from the official Sölden YouTube page TUTAJ/ HERE

Stąd widać jeziorko w kształcie serca!

From here you can see a heart-shaped lake!

Jest tutaj także muzeum, a raczej wystawa, poświęcona „agentowi 007” i fragmentom filmu. Naturalnie można kupić różne gadżety. Wejście od osoby to 22€ (cena nie obejmuje przejazdu kolejką, kolejne okolo 25€).

There is also a museum here, or rather an exhibition dedicated to „agent 007” and film fragments. Naturally, you can buy various gadgets. Entry per person is 22 € (the price does not include the ride on the railway, another about 25 €).

BIG3

NATURAL PLATFORM SCHWARZE SCHNEID (3 340M)

Dojeżdżamy na szczyt kolejką gondolową, ponieważ na szlaku było osuwisko skalne i aktualnie przejścia w tym miejscu nie było. Chociaż do kolejki doszliśmy raz pieszo A raz dojechaliśmy autem. To wybór zostawiam Wam, pamiętajcie tylko, że autem płacicie około 20€ (za auto) i kolejne 20€ (od osoby) płacicie za luksus jazdy kolejką gondolową (w górę i w dół) …

We get to the top by cablecar, because there was a landslide on the trails and there were currently no passages in this place. Although we came to the queue once on foot And once we got by car. I leave this choice to you, just remember that you pay by car about 20 € (for the car) and another 20 € (per person) you pay for the luxury of cablecar ride (up and down) …

Jednak jak już dostaniecie sie na szczyt, 90m ponad kolejką jest to właściwe miejsce widokowe. Takie niby nic, zwykła drewniana platforma widokowa, bez udogodnień, bez udziwnień, bez restauracji oraz innych tego typu rozrywek…I wiecie co? Widok z tego miejsca jest tak niesamowity, że ciężko mi jest to wytłumaczyć! Za pierwszym razem podobało mi się tutaj tak bardzo, że łzy napłynęły mi pod powieki ze wzruszenia… ale rozejrzałam się dookoła i z każdym wdechem mroźnego, alpejskiego powietrza uśmiech pojawiał mi się co raz większy.Wiem, że to nie jest najwyższy punkt widokowy w alpach. I napewno jest jeszcze ładniejsze miejsce (które postaram się znaleźć)! Jednak widok na otaczające nas lodowce, szczyty gór, mieniące się kolory lata, jesieni i zimy był dla mnie powalający. Pogoda nam sprzyjała, ponieważ owszem, wiał wiatr i było mroźnie, jednak nie padało a chmury były zawieszone wysoko i układały się jak gęsta, ubita, słodka piana, rzucały nieregularne cienie, co dodawało jeszcze większej magii temu widokowi.

However, once you get to the top, 90m above the cable car is the right viewpoint. Such as nothing, a simple wooden viewing platform, no amenities, no quirks, no restaurants and other such entertainment …

And you know what? The view from this place is so amazing that it’s hard for me to explain it! The first time I liked it here so much that tears flowed under my eyelids with emotion … but I looked around and with each breath of the frosty, alpine air the smile was growing bigger and bigger.

I know this is not the highest viewpoint in the alps. And certainly there is an even prettier place (which I will try to find)! However, the view of the glaciers around us, the tops of the mountains, the shimmering colors of summer, autumn and winter was for me astonishing. The weather was favorable because, yes, the wind was blowing and it was freezing, but it did not rain and the clouds were suspended high and arranged like thick, compact, sweet foam, cast irregular shadows, which added even more magic to this view.

Będąc na szczycie i podziwiając widoki, po raz pierwszy marzyłam aby umieć jeździć na nartach. Chciałabym wrócić tu w zimie (my byliśmy tutaj na początku września) i podziwiać raz jeszcze te widoki! Wjeżdżać kolejką na samą górę i za kazdym razem zjeżdżać w inną stronę! Tutaj to możliwe!

Being on the summit and admiring the views, for the first time I dreamed of being able to ski. I would like to come back here in winter (we were here at the beginning of September) and enjoy these views again! Take the cable car to the very top and descend in a different direction each time! It’s possible here!

Coś niesamowitego, że stąd można zobaczyć Dolomity oraz nawet Zugspitze oddalone o 100km!

Something amazing that from here you can see the Dolomites and even the Zugspitze 100km away!Tutaj jest także wydrążony tunel w lodowcu. Świetny pomysł, w jedną chwilę można być z drugiej strony gór. Mam tylko wątpliwości, czy nie osłabia to lodowca, przyczyniając się do jego szybszego topnienia. Jednak nie wiem, nie jestem specjalistą.There is also a hollow tunnel in the glacier. A great idea, in one moment you can be on the other side of the mountains. I have only doubts whether it weakens the glacier, contributing to its faster melting. However, I don’t know, I’m not a specialist.

Widok z góry na drugą stronę. / Top view to the other side.

A teraz widok z dołu na szczyt, na którym teraz stoimy.

And now the bottom view to the top, on which we now stand.

BIG 3

PANORAMA FOOTBRIDGE TIEFENBACH 3 250M

O tym miejscu powiem Wam najmniej, ponieważ nie doszliśmy tam. Widzieliśmy to miejsce z góry i to tak naprawdę tyle.

I will tell you the least about this place because we did not get there. We saw this place from above and that’s it really.Jest to przeszklony most w kształcie odwróconej piramidy. Konstrukcja podtrzymująca most ma wysokość 15m a długość 20m. Z niego oglądamy lodowiec Tiefenbachg oraz widać najwyższy szczyt Tyrolu: Wildspitze 3 770m (kiedyś go zdobędę🤪).It is a glass bridge in the shape of an inverted pyramid. The structure supporting the bridge is 15m high and 20m long. From it we can see the Tiefenbachg glacier and the highest peak of Tyrol: Wildspitze 3 770m (one day I will get it).

Próbowaliśmy dojść od dołu do tego miejsca, jednak był śnieg i lodowiec… A my byliśmy bez raków i umiejętności radzenia sobie w takich warunkach. Pewnie dalibyśmy radę… jednak woleliśmy nie ryzykować. Zwłaszcza, że byliśmy autem, które czekało na nas po TEJ stronie góry.

We tried to get to this place from below, but there was snow and glacier … And we were without crampons and the ability to cope in such conditions. We probably would have managed … but we preferred not to risk it. Especially since we were the car that was waiting for us on THIS side of the mountain. Można dostać sie tutaj wyciągiem gondolowym ale uwaga! Trzeba sprawdzać czy działa! Jestem pewna, ze w zimie nie ma z tym problemu, w lecie trzeba sprawdzać.You can get here by gondola lift but beware! You have to check if it works! I am sure that in winter there is no problem with this, in the summer you need to check.

Zostawiam Wam stronę oficjalną regionu TUTAJ

I leave you the official website of the region HERE

To zdecydowanie, według mnie 3 obowiązkowe miejsca. W lecie można wybrać się na nogach, ewentualnie kolejką gondolową, w zimie te punkty można „zaliczyć” na nartach. To ciekawa opcja, jak myślicie?

This is definitely 3 obligatory places for me. In the summer you can go on your feet, or gondola, in winter these points can be „scored” on skis. This is an interesting option, how do you think?

●●● MIRA ●●●

12 uwag do wpisu “BIG3 ● Sölden, Austria (Ötztal Alps, Tyrol)

  1. Stoję tu i zachwycam się tym blue na wodzie i niebie, a dookoła góry…
    Serdeczności dla Was

  2. Absolut, wyjątkowość tych widoków urzeka każdego. A zdjęcia urzekają…
    Serdecznie pozdrawiam

Leave a comment / Zostaw komentarz