CASTLE (zamek) DOORWERTH (NL)

Tak 🙈 kolejny zamek…wg ankiety na instagramie: nie macie jeszcze dość moich propozycji na krótką wycieczkę do zamku, do kolejnego zamku.

Yes 🙈 another castle … according to an instagram survey: you are not fed up with my suggestions for a short trip to the castle, to the next castle.

Pewnie się zastanawiacie ile ja tych zamków odwiedziłam…Odpowiedź jest jedna: DUŻO.

You probably wonder how many of these castles I visited … The answer is one: MUCH.

Mieszkając w Holandii, taki krótki wypad do zamku (także w Holandii), nie stanowi problemu, ani wielkiego planowania.

Living in the Netherlands, such a short trip to the castle (also in the Netherlands) is not a problem, nor much planning.


Zamek Doorwerth ma wiele do zaoferowania. Piękne, spokojne miejsce. Idealne na długą, leniwą kawę z ciastkiem i pogadanki ze znajomymi w restauracji w zamkowym ogrodzie.

Doorwerth Castle has a lot to offer. A beautiful, peaceful place. Perfect for a long, lazy coffee with a cake and chatting with friends at the restaurant in the castle garden.

Z ciekawostek: jest to ponoć jeden z najbardziej nawiedzonych zamków w Holandii. (można tutaj spędzić noc).

Interesting facts: it’s probably one of the most haunted castles in the Netherlands. (you can spend the night here).

Jak będziecie chcieli przejść się, po zjedzeniu dawki kalorii, to także jest sporo do wyboru. Ogród zamkowy, rozległe tereny wokół zamku oraz kilka szlaków po pobliskich pagórkach. Fajne miejsce żeby pojeździć rowerem. Można tutaj także wynająć to miejsce. Fajna opcja na ślub, imprezę firmową albo urodziny dziecka. Można wtedy korzystać z bardzo dużej części zamku. Wejście do historycznych komnat i pomieszczenia muzealne są dostępne.

If you want to go after eating a dose of calories, there is also a lot to choose from. The castle garden, extensive areas around the castle and several trails around the nearby hills. Nice place to ride a bike. You can also rent this place here. A nice option for a wedding, corporate party or child’s birthday. You can then use a very large part of the castle. Entrance to historic chambers and museum rooms are available.

Jednak najciekawszą atrakcją, która przykuła moją uwagę to ESCAPE ROOM. Tak! Rozwiązywanie zagadek aby wydostać się z zamku, w bardzo zamkowym stylu. Fajny pomysł? Fajny!

However, the most interesting attraction that caught my attention is ESCAPE ROOM. Yes! Solving puzzles to get out of the castle in a very castle style. Cool idea? Great!


INFORMACJE PRAKTYCZNE ● PRACTICAL INFORMATION


Strona główna / official website

Kup bilety / buy tickets
Kup bilety/ buy tickets

Zamek można zwiedzać tylko po zarezerwowaniu biletu. Można to zrobić telefonicznie lub online na oficjalnej stronie zamku. Wyżej klikając w zdjęcie zostaniecie przekierowani na stronę internetową zamku, czyli do oficjalnej sprzedaży biletów.

Latanie dronami jest objęte dodatkowymi wytycznymi. Oraz dopóki szaleje wirus „escape room” nie jest dostępny. (Mam nadzieję, że ten wirus i fikcyjne robienie zamieszania wokół niego, szybko pójdą tam gdzie ich miejsce…🤬).

The castle can be visited only after booking the ticket. This can be done by phone or online on the official website of the castle. Above clicking on the picture you will be redirected to the castle’s website, i.e. the official sale of tickets.

Flying drones is covered by additional guidelines. And as long as the „room escape” virus is not available. (I hope that this virus and fictitious confusion around it will quickly go where they belong … 🤬).

Oficjalne informacje ze strony zamku /Official information from the castle website


Advertisements

Advertisements

MIRA
Advertisements

Leave a comment / Zostaw komentarz