podróże travel

Dwie plaże/Two beaches 🏖 Ouddorp, Netherlands

Vuurtoren Westhoofd

Plaża z latarnią morską była jednym z celów naszej wycieczki po okolicach holenderskiego Ouddorp. Nasz plan był tutaj średnio ambitny, ponieważ chcieliśmy zrobić zdjęcia latarni morskiej z drona oraz w planach był spacer po wydmach, po plaży.

Jak zawsze w okolicach nadmorskich nie możemy odmówić sobie holenderskiego przysmaku, czyli smażonego dorsza (w panierce) z frytkami. Jednak tutaj mieliśmy pecha, ponieważ plaża była remontowana, co można zauważyć na wideo.

Okolice nadmorskie są dobrze zorganizowane w Holandii. Wzdłuż plaży są wyznaczone miejsca, które prowadzą nas z miejsc parkingowych na plażę (parkingi po za sezonem są na ogół darmowe, w sezonie zawsze płatne). Wszystko oznaczone oraz zabezpieczone. Mapa okolicy to „standard” w takich miejscach, śmietniki także są dostępne (przed plażą oraz na plaży). Na każdej plaży znajdzie się też jakaś restauracja albo przynajmniej „budka” z jedzeniem. Jeżeli nie macie ochoty na przetworzone jedzenie, przygotujcie swoje przekąski i zróbcie sobie piknik na plaży. Na przykład przy zachodzie słońca. Przygotuj sobie jedzenie, koc i celebruj piękny spektakl zachodu słońca serwowany przez samą naturę.


The beach with the lighthouse was one of the destinations of our trip around the Dutch Ouddorp. Our plan here was moderately ambitious, because we wanted to take photos of the lighthouse from the drone and we planned to walk through the dunes and the beach.

As always, in the coastal areas, we cannot deny ourselves the Dutch delicacy, i.e. fried cod (in breadcrumbs) with chips. However, here we were unlucky as the beach was being renovated as can be seen in the video.

The coastal areas are well organized in the Netherlands. There are designated places along the beach that lead us from the parking spaces to the beach (off-season parking lots are generally free, in high season they are always paid). Everything marked and secured. The map of the area is „standard” in such places, garbage cans are also available (in front of the beach and on the beach). There will also be a restaurant or at least a „booth” with food on each beach. If you don’t feel like processed food, prepare your snacks and have a picnic on the beach. For example, at sunset. Prepare yourself food, a blanket and celebrate the beautiful sunset spectacle served by nature itself.

parking adress: Westhoofdduinpad, Ouddorp, NetherlandsBrouwersdam strand, Ouddorp

Plan na tą plażę był troszeczkę inny, ponieważ chcieliśmy zjeść rybkę z frytkami. Ta plaża oferowała dużo więcej. Olbrzymi parking tuż przy plaży. W oddali klub plażowy z restauracją oraz organizacją sportów plażowych/wodnych. Tutaj oprócz szerokiej plaży w pobliżu znajdziemy kolejne atrakcje. Drugiej strony parkingu znajdziemy informacje turystyczną. Bardzo fajnie zorganizowany budynek w którym dowiecie się wszystkiego o regionie (znajdziecie tu też restaurację oraz toalety). Niedaleko znajduje się także port, jeżeli lubicie takie atrakcje to polecam.


The plan for this beach was a bit different as we wanted to eat fish and chips. This beach offered so much more. Huge parking lot right on the beach. In the distance, a beach club with a restaurant and beach / water sports. Here, in addition to the wide beach, we can find other attractions nearby. On the other side of the car park you will find tourist information. A very nice building where you can learn everything about the region (you will also find a restaurant and toilets here). There is also a port nearby, if you like such attractions, I recommend it.parking adress: Brouwersdam 20, 3253 Ouddorp, Netherlands
Pomiędzy tymi plażami znajduje się szlak bukrów, o którym pisałam Wam poprzednio. Jeśli lubicie zwiedzać to może być ciekawy punkt pośredni i fajna atrakcja dla dzieci albo pasjonatów wojskowości. Link z tym wpisem zostawiam poniżej.


Between these beaches, there is the beech trail, which I wrote to you about previously. If you like sightseeing, it can be an interesting intermediate point and a fun attraction for children or military enthusiasts. I leave the link with this post below.
MIRALeave a comment / Zostaw komentarz