Efektywny #trekking w Zermatt ●Effective #trekking in Zermatt (Switzerland)

Dzisiaj pokażę wam jak wykorzystać efektywnie cały dzień w Zermatt. Nasza trasa miała wiele punktów pośrednich. Wyruszyliśmy z Zermatt z naszego apartamentu wcześnie, przed 7:00 rano.

Today I will show you how to use effectively all day in Zermatt. Our route had many waypoints. We left Zermatt from our apartment early, before 7:00 in the morning.

Znajduje się tu 38 z 54 szczytów szwajcarskich powyżej 4000 metrów. Niektóre z najbardziej znanych to Dufourspitze w masywie Monte Rosa (4634 m), Dom (4545 m), Liskamm (4527 m), Weisshorn (4506 m) i Matterhorn (4478 m). Otaczają je duże lodowce takie jak Gornergletscher (drugi co do wielkości lodowiec Alp), Findelgletscher czy Zmuttgletscher (źródło Wikipedia)

There are 38 of 54 Swiss peaks above 4000 meters. Some of the most famous are Dufourspitze in the Monte Rosa massif (4,634 m), Dom (4,545 m), Liskamm (4,527 m), Weisshorn (4506 m) and Matterhorn (4,478 m). They are surrounded by large glaciers such as Gornergletscher (the second largest glacier in the Alps), Findelgletscher and Zmuttgletscher (source Wikipedia)

●●●

1. Zermatt 1620 m – Trockener Steg 2939 m

Naszym pierwszym celem był szczyt Trockener Steg. Naturalnie nie braliśmy pod uwagę innego sposobu poruszania się, niż pieszo 😉

To wymaga odrobiny wysiłku, jednak widoki wynagradzają cały trud i wysiłek. Oczywiście, jeśli macie taką ochotę, we wszystkie opisane przeze mnie dzisiaj miejsca można się dostać wyciągiem górskim (kolejką) jednak w każde miejsce – inną wszystkie dostępne w miasteczku, Zermatt.

Our first goal was the Trockener Steg summit. Naturally, we did not consider a way of moving other than walking;)

It requires a bit of effort, but the views reward all the effort and effort. Of course, if you feel like it, all the places I described today can be reached by a mountain lift (cable car), but to every place – all other available in the town, Zermatt.

Szlak nie był trudny, tylko końcowe wejście na sam szczyt Trockener Steg, prowadziło przez kamienistą, jeszcze ośnieżoną drogę (początek lipca) oraz przez strumienie. Cała drogą była bardzo malownicza a dzięki dokładności i sumienności Szwajcarów, była także bardzo dobrze oznakowana. Duży plus.

The trail was not difficult, only the final ascent to the very top of Trockener Steg, led through a rocky, still snowy road (beginning of July) and through streams. The whole road was very picturesque and thanks to the accuracy and diligence of the Swiss, it was also very well marked. A big plus.

Na szczycie troszkę śniegu i naturalnie bardzo wiało. Tutaj był punkt startowy dla miłośników sportów zimowych, którzy nie mogą doczekać się zimy. Tu jest stacja pośrednia między Zermatt a Glasiers Paradise, miejsca skutego lodem, przykrytego śniegiem cały rok. Miejsce w którym możemy podziwiać lodowce od zewnątrz i wewnątrz. Miejsce, do którego transport jest bardzo kosztowny, ponieważ trzeba był prawdziwym alpinistom aby potrafić tam dojść. Moim marzeniem jest uzbierać więcej funduszy i zarezerwować stolik na Glasier Paradise, aby obejrzeć przy posiłku, kawie wschód lub zachód słońca w tym pięknym miejscu.

At the top a bit of snow and it was naturally very windy. Here was the starting point for winter sports enthusiasts who can’t wait for winter. There is an intermediate station between Zermatt and Glasiers Paradise, an ice-covered place covered with snow all year round. A place where we can admire glaciers from the outside and inside. A place where transport is very expensive, because you need to be real mountaineers to be able to get there. My dream is to raise more funds and book a table at Glasier Paradise to watch with a meal, coffee sunrise or sunset in this beautiful place.

Rozmarzyłam się trochę;) i planując to marzenie razem z moim Darkiem wypiliśmy kawę i zjedliśmy ciasto w restauracji na Trockener Steg. Następnie z głową pełną marzeń ruszyliśmy dalej.

I dreamed a bit;) and while planning this dream together with my Darek we drank coffee and ate cake in a restaurant on Trockener Steg. Then, with our head full of dreams, we moved on.

2. Trockener Steg – Schwarzsee – 2583 m

Jaka to była świetna trasa! Jej prawidłowa nazwa to: MATTERHORN GLACIER TRAIL.

What a great route it was! Its correct name is: MATTERHORN GLACIER TRAIL.

Na zdjęciu za mną najbardziej rozpoznawalny szczyt Szwajcarii – MATTERHORN 4478 m npm.

In the photo behind me the most recognizable peak of Switzerland – MATTERHORN 4478 m above sea level.

●●●

Po wyjściu z restauracji mijamy zamarznięte jeziora, które i tak robią na nas niesamowite wrażenie! Stąd widać najpiękniejszy szczyt Europy – Matterhorn! A żeby było jeszcze lepiej jest tak blisko, że miałam wrażenie jakbym to mogła dotknąć. Jego podstawy, a on majestatycznie króluje nad całą naszą trasą. Niesamowite uczucie. I jestem świadoma tego, że był daleko nie mniej na upartego można było podejść do podstawy góry i go „poklepać” mówiąc :”spokojnie, kiedyś na Ciebie wejdę”.

After leaving the restaurant, we pass frozen lakes, which still make an amazing impression on us! From here you can see the most beautiful peak in Europe – the Matterhorn! And that it would be even better it is so close that I felt like I could touch it. His bases, and he reigns majestically over our entire route. Amazing feeling. And I am aware that he was far less stubborn, you could go to the base of the mountain and „pat” him saying: „calm down, someday I will climb on you”.

Sama trasa jest dość łatwa, owszem cała ta krótka trasa wygląda jak kamieniołom, albo jak po wybuchu kamieniołomu. Każdy kamyk inny, miałam dziwne wrażenie, że każdy kamień który podniosłam, żeby go obejrzeć, jakby chciał mi opowiedzieć swoją historię…

The route itself is quite easy, yes, the whole short route looks like a quarry, or after a quarry explosion. Each pebble was different, I had the strange feeling that every stone I picked up to look at, as if to tell me its story.

Tym niesamowitym szlakiem, niesamowitym ze względu na bliskość Matterhorn, doszliśmy do jednej z najbardziej „śmierdzącej” góry na jakiej byłam! Zwierzęta z całych gór zrobiły sobie tu toaletę! Jedno wielkie „pole minowe” śmierdziało okropnie!

Na wdechu szybka fota i powędrowaliśmy dalej.

With this amazing trail, amazing because of the proximity of the Matterhorn, we have come to one of the most „smelly” mountains I’ve ever been to! Animals from all over the mountains have made a toilet here! One big minefield smelled terrible!

A quick snap on our breath and we continued our journey.

3. Schwarzsee 2583 m – Zermatt 1620 m

Teraz już było na luzie, bez pośpiechu schodziliśmy do miasteczka, robiąc po drodze dużo zdjęć 😉 i filmików na instagram 😉 oczywiście najlepsze zapisałam i można je obejrzeć w moim profilu @mira_peta TUTAJ

Now it was easy, we hurried down to the town, taking a lot of photos along the way;) and instagram videos;) of course I saved the best and can be viewed in my profile @mira_peta HERE

Zwierzaki schowały się za kamieniami, myślały chyba, że nikt nie zauważy ich kupek…które zrobiły na środku ścieżki… 💩

The animals hid behind stones, they thought that nobody would notice their poop … which they made in the middle of the path … 💩

●●●

Zostawiam Wam naszą trasę, 22 km.

I leave you our route, 22 km.

Jedna trasa, którą możecie podzielić na taki odcinek, ktory Was interesuje. Do każdego z tych odcinków można dojechać koleją górską. Zostawiam Wam główną stronę z Zermatt TUTAJ. Tam znajdziecie aktualności oraz główne (nie ma tam wszystkich szlaków). Strona ze szlakami TUTAJ

One route that you can divide into a section that interests you. Each of these sections can be reached by mountain rail. I leave you the main page from Zermatt HERE. There you will find news and main (there are not all routes). Site with trails HERE

●●●● M I R A ●●●●

7 uwag do wpisu “Efektywny #trekking w Zermatt ●Effective #trekking in Zermatt (Switzerland)

    1. Żeby ktoś mógł pozować, ktoś inny musiał zdjęcia robić 😃 bez mojego prywatnego fotografa, nie wychodzę z domu 🤣 a tym bardziej w góry. Pozdrawiamy 😉

Leave a comment / Zostaw komentarz