podróże travel

Het Gezicht van Nijmegen, NL (face/twarz Nijmegen)

Nijmegen to najstarsze miasto w Holandii, aktualnie ma 2006 lat. Bardzo dawno temu (między 98 a 102 rokiem naszej ery) nosiło nazwę Batawian. Wiem, jest to mało potrzebna informacja ale spodobała mi się nazwa 🤪. Przejść trzeba za tem do konkretów. Nijmegen to nowoczesne miasto ze starą architekturą. Od zabytkowych kamieniczek w centrum miasta do ruin warownych oraz portu z przycumowanymi łodziami. Dużo zieleni, parków i mostów. Do atrakcji którą chcę Ci pokazać można dojść przez dwa mosty:  Waalburg albo Nijmegen railway bridge. Przy samej Twarzy jest fajny nowoczesny most The Lent Loper. Na końcu postu zostawiam Ci parkingi.

Nijmegen is the oldest city in the Netherlands, currently 2006 years old. A very long time ago (between 98 and 102 AD) it was called Batawian. I know, this is unnecessary information but I liked the name 🤪. It is therefore necessary to get down to business. Nijmegen is a modern city with old architecture. From historic tenement houses in the city center to the fortified ruins and the port with moored boats. Lots of greenery, parks and bridges. There are two bridges to the attraction that I want to show you: Waalburg or Nijmegen railway bridge. Right next to the Face is a cool modern bridge called The Lent Loper. At the end of the post, I leave you parking lots.

Het gezicht van Nijmegen

Twarz Nijmegen lub oblicze Nijmegen, jeden obiekt ale sformułowania określające ją są co najmniej dwa. Po raz pierwszy zobaczyłam ową twarz na oficjalnym koncie instagramowym Holandii @visitnetherlands i uznałam, że muszę to zobaczyć!

The face of Nijmegen or the face of Nijmegen, one object, but there are at least two expressions for it. I saw this face for the first time on the official instagram account of the Netherlands @visitnetherlands and decided I must see it!

Wielki posąg przedstawiający rzymską maskę. Chociaż dla mnie to cała twarz a nie tylko maska, jednak kłócić się nie będę 🤪.

A large statue of a Roman mask. Although for me it is the whole face and not just a mask, I will not argue 🤪.

Twarz Nijmegen jest autorstwa Andreasa Hetfelda, artysty z Nijmegen, jest wiernym przedstawieniem odwiecznej maski bojowej. Andreas pracował nad nią przez dwa lata w stoczniach w Nijmegen i Millingen aan de Rijn. Dwa lata (jak na holenderskie warunki) to bardzo szybkie tempo prac wykonawczych… 🙈 serio.

Nijmegen’s face is by Andreas Hetfeld, an artist from Nijmegen, and is a faithful representation of an age-old battle mask. Andreas worked on it for two years at the shipyards in Nijmegen and Millingen aan de Rijn. Two years (for Dutch conditions) is a very fast pace of construction work … 🙈 seriously.

Krótka historia: około 2000 lat temu maska chroniła twarz rzymskiego żołnierza. Około 100 lat temu maska została wykopana w rzece Waal i stała się wizytówką Muzeum het Valkhof. Ten sam kultowy posąg znajduje się na nowej wyspie Veur-Lent w Nijmegen ale w olbrzymimi  formacie. Jego wymiary to 6 metrów wysokości i 5 metrów szerokości i waży 3,5 tony. Pomnik jest dość świeżą atrakcją, ponieważ można go odwiedzać od 2020 roku.

Brief History: About 2,000 years ago, a mask protected the face of a Roman soldier. About 100 years ago, the mask was dug in the Waal River and became the showpiece of the Valkhof Museum. The same iconic statue is on the new island of Veur-Lent in Nijmegen but in a huge format. Its dimensions are 6 meters high and 5 meters wide and weighs 3.5 tons. The monument is quite a fresh attraction as it can be visited from 2020.

Z tyłu maski znajdują się schody dzięki którym każdy może zobaczyć miasto Nijmegen oczami maski. I to dosłownie. Autor tej maski miał na myśli: „Maska powinna gwarantować, że każdy w Nijmegen będzie dumny ze swojej historii”.

At the back of the mask, there are stairs so that everyone can see the city of Nijmegen through the eyes of the mask. And it is literally. The author of this mask meant: „The mask should guarantee that everyone in Nijmegen will be proud of their history.”

Jest to dość specyficzna atrakcja, a raczej miejsce w którym ja postawiono. Ponieważ do okoła jest tylko cisza i spokój. Rzeka, dwa mosty (zresztą całkiem fajne)  oraz duża przestrzeń do spacerowania, piknikowania i plażowania się z widokiem na centrum oraz port w Nijmegen.

It is quite a specific attraction, or rather a place where it was placed. Because there is only peace and quiet around. A river, two bridges (quite nice indeed) and a large space for walking, picnicking and sunbathing with a view of the center and the port of Nijmegen.

Żeby tu dojść trzeba się kawałek przejść. To plus i minus jednocześnie, bo miejsce nie jest tak łatwo dostępne. Robi jednak wrażenie w dzień jak i w nocy. To fajna opcja w czasach zamkniętych sklepów i restauracji… ale nie tylko! W końcu jest tu miejska plaża. 

To get here you have to walk a bit. This is a plus and minus at the same time, because the place is not so easily accessible. However, it is impressive during the day and at night. It’s a fun option in times of closed shops and restaurants … but not only that! After all, there is a city beach here.

To miasto zapewnia wszystkie nowoczesne udogodnienia (pod warunkiem, że wszystko otworzą 🙈 i pozwolą ludziom odżyć na nowo).

This city provides all modern amenities (as long as they open everything up 🙈 and let people come back to life).

Address

OOSTERHOUTSEDIJK 26, 6663 KT NIJMEGEN

Parking

PARKING: WAALKADE 13, 6511 XP NIJMEGEN

Jest do długi parking wzdłuż portu, miejsca parkingowe ciągną się między dwoma głównymi mostami o których pisałam Ci wyżej. Bez względu która drogę wybierzesz, jest to komfortowe miejsce, jednak drogie jak na warunki które zapewnia. Jest to dobre miejsce aby pospacerować, zwiedzić i centrum i port i maskę.

There is a long parking lot along the port, parking spaces stretch between the two main bridges I wrote to you about above. Regardless of which road you choose, it is a comfortable place, but expensive for the conditions it provides. It is a good place to take a walk, visit the city center and the port and mask.

PARKING alternatywny, bezpłatny ale miejsc parkingowych jest mało.

Alternative PARKING, free of charge, but not many parking spaces.MIRAde Pettelaarse schans, s’Hertogenbosch, Nl. Star-shaped park/ park w kształcie gwiazdki. (drone atracttion)
Kameralny park w kształcie gwiazdki. Kolejna nasza propozycja atrakcji/zwiedzania w Holandii którą widać dopiero z drona.
The Veluwemeer Aqueduct, Flevoland, Netherlands (drone attractie)
Veluwemeer Aqueduct, Flevoland, Netherlands. Świetne rozwiązanie architektoniczne łączące dwa światy. Atrakcja głównie dla droniarzy! Na instagramie to miejsce wywołało także u mnie efekt "WOW!" ten wodny wiadukt to jedna z atrakcji która robi wrażenie głównie z góry.

Subscribe to our newsletter!


16 thoughts on “Het Gezicht van Nijmegen, NL (face/twarz Nijmegen)

      1. No ba! Uwazam, że to nawet lepiej, że jest większy, bo jest dzięki temu mocniejszy. Dzięki temu Podczas naszych wędrówek da radę dotrzymać nam kroku w górach oraz podczas biegów 🤪💪😜

      2. Jeszcze nam nikt nie odmówił 🤪 parę razy ostrzegli nas, że jakaś atrakcja turystyczna ma metalowe(nieprzyjazne dla psów) schody albo podesty ale zawsze mieliśmy psi plecak na takie sytuacje.

Leave a comment / Zostaw komentarz