CASTLE podróże travel

„HET OUDE LOO” in Apeldoorn NL

Ten wpis to kontynuacja poprzedniego wpisu,TUTAJ ponieważ oba miejsca leżą nieopodal siebie. Mowa o: Pałacu królewskim „Het Loo” z barokowymi ogrodami TUTAJ oraz Zamku „Het Oude Loo” wraz z malowniczym parkiem, jeziorem TUTAJ.

This entry is a continuation of the previous entry HERE because both places lie close to each other. We are talking about: The Royal Palace „Het Loo” with baroque gardens HERE and the Castle „Het Oude Loo” together with the picturesque park, lake HERE.

Zamek „Het Oude Loo” był używany przez rodzinę królewską holenderską, jako domek myśliwski.

Z ciekawostek: samo słowo „loo” to przestarzałe słowo określające „otwarte miejsce w lesie”. Jednak w rzeczywistości takie otwarte nie jest. Jest ogrodzone fosą, a do okoła posiadłości jest ogrodzenie. Ponoć brama do zamku otwarta jest tylko przez dwa miesiące w roku (kwiecień, maj).

The castle „Het Oude Loo” was used by the Dutch royal family as a hunting lodge.

Out of curiosities: the word „loo” itself is an obsolete word for „open space in the forest”. However, in reality, it is not open. It is fenced by a moat, and there is a fence around the property. Apparently the gate to the castle is open only for two months a year (April, May).

Sam Zamek jest ciekawym obiektem, trochę inna konstrukcja niż większość zamków, które udało mi się odwiedzić w Holandii.

Do środka Zamku wejść nie można. W fosie pływają wielkie karpie koi, wielkie jak wieloryby haha

The Castle itself is an interesting object, a bit different construction than most castles that I managed to visit in the Netherlands.

You can not enter the inside of the Castle. Large carps, great as whales haha, swim in the moat.

W 1684 roku książę Willem Hendrik van Oranje (WILLIAM III) kupił dom i teren posiadłości. Zmodernizował go, jednak nadal był zbyt mały dla jego rodzinny i służby. Zaczął więc budowę Pałacu „Het Loo” oraz ogrodów.

In 1684, Prince Willem Hendrik van Oranje (WILLIAM III) bought a house and an estate. He modernized it, however, it was still too small for his family and service. So he started building the „Het Loo” Palace and gardens.

W porównaniu do Pałacu, Zamek zrobił na mnie dużo większe wrażenie. A nawet nie Zamek a park z rododendronami, jeziorem i dużymi, starymi drzewami. W parku znaleźliśmy ulgę od słońca i krzyczących dzieci.

Compared to the Palace, the Castle made a much bigger impression on me. And not even the Castle and a park with rhododendrons, a lake and large, old trees. In the park, we found relief from the sun and screaming children.

Za to w Parku znaleźliśmy:

Zadbane ścieżki. Labirynt. Roślinność. Zadbane i czyste jezioro. Jezioro przywitało nas widokiem pływających łabędzi, wznoszących się do lotu kaczek i „śpiewu” koników polnych oraz żab.

But in the Park we found:

Well-groomed paths. Maze. Vegetation. Neat and clean lake. The lake greeted us with the view of floating swans, rising to the flight of ducks and singing of grasshoppers and frogs.

Żeby dotrzeć do Zamku i parku macie dwie drogi:

To get to the Castle and park you have two ways:

  • Przez Pałac i ogrody, bilet upoważnia Was do zwiedzania Pałacu jego ogrodów, stajni ale także możecie wyjść bramkami z tylu ogrodu barokowego i zwiedzić park.

Through the Palace and gardens, the ticket authorizes you to explore the Palace of its gardens, stables but also you can go out through the gates of the baroque garden and visit the park.

  • Druga opcja to wejscie za 2,50 € od osoby (płatne w automacie przy parkingu) tylko do parku i terenu przy Zamku.

The second option is the entry for 2.50 € per person (payable in the machine at the parking lot) only to the park and the area next to the Castle.

Moim zdaniem zdaniem lepiej za jednym razem zwiedzić wszystko co jest dostępne. I mieć dostęp do restauracji, toalet i tym podobnych udogodnień. Jadąc z dziećmi na cały dzień to się przyda.

In my opinion, it is better to visit everything that is available at one time. And have access to restaurants, toilets and similar facilities. Driving with children for the whole day will be useful.

●●● MIRA ●●●

One thought on “„HET OUDE LOO” in Apeldoorn NL

  1. Ale pięknie,spokojnie i kwieciście również.Chciałabym tam być!😍

    śr., 19 cze 2019, 17:46 użytkownik Photo Story by MIRA napisał:

    > Photo Story by Mira posted: ” Ten wpis to kontynuacja poprzedniego > wpisu,TUTAJ ponieważ oba miejsca leżą nieopodal siebie. Mowa o: Pałacu > królewskim „Het Loo” z barokowymi ogrodami TUTAJ oraz Zamku „Het Oude Loo” > wraz z malowniczym parkiem, jeziorem TUTAJ. This entry is a continuat” >

Leave a comment / Zostaw komentarz