podróże travel

Innsbruck, Austria (Tyrol)

Ostatnim punktem naszej krótkiej (za krótkiej) wycieczki po Austrii był Innsbruck. Miała to być destynacja pośrednia pomiędzy życiem w górach, a życiem w mieście. Zawsze mamy problem natury mentalnej z powrotem z Alp do płaskiej Holandii…

The last point of our short (too short) trip around Austria was Innsbruck. It was supposed to be an intermediate destination between life in the mountains and life in the city. We always have a mental problem going back from the Alps to the flat Netherlands …

Innsbruck wydał nam się idealnym miejscem na krótkie zwiedzanie. Ja niestety miałam małą kontuzję stopy i zwiedziliśmy dużo mniej niż chcieliśmy. 🤷🏼‍♀️

We found Innsbruck an ideal place for a short sightseeing tour. Unfortunately, I had a small foot injury and we visited much less than we wanted. 🤷🏼

Jednak przygotowałam dla Was mały przewodnik i pomysły jak fajnie spędzić tutaj czas. I obiecuję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

However, I have prepared for you a small guide and ideas on how to spend time here. And I promise that everyone will find something for themselves here.

Co warto zobaczyć w samym mieście?

What’s worth seeing in the city itself?

Skocznia narciarska ▪︎ Ski jump BERGISEL

Skocznia narciarska fajne miejsce oddalone ciut od centrum miasta, jednak tutaj przy niewielkim nakładzie wysiłku można oglądać panoramę miasta. I oddalając się naprawdę parę kroków od centrum mamy szlaki trekkingowe, podesty widokowe właśnie w pobliżu skoczni narciarskiej. Fajna sprawa na „niedzielny spacer”.

The ski jump is a nice place a bit away from the city center, but here you can see the panorama of the city with little effort. And just a few steps away from the center, we have trekking routes, viewing platforms right next to the ski jump. Nice thing for a „Sunday walk”.

Organizowany jest tutaj trzeci konkurs z TURNIEJU CZTERECH SKOCZNI. Odbyły się tutaj Mistrzostwa Świata i Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Dwukrotnie zapłoną tu znicz olimpijski. Wielokrotnie przebudowywany ze względów bezpieczeństwa. Wieża jest punktem charakterystycznym dla obiektu. Fajniejszą rzeczą jest dostępność obiektu dla turystów. Dzięki temu my też mogliśmy tam wejść, niestety psów nie wpuszczają (gdy odbywają się treningi i zawody).

The third competition of the FOUR HILLS TOURNAMENT is organized here. The World Championships and the Winter Olympic Games were held here. The Olympic torch will be lit twice here. It was rebuilt many times for safety reasons. The tower is a landmark for the building. The coolest thing is the availability of the facility for tourists. Thanks to this, we were also able to enter there, unfortunately dogs are not allowed in (when training and competitions are taking place).

Wstęp kosztuje 10€ od osoby.

Admission is € 10 per person.

Punkty widokowe dostępne w drodze z centrum do skoczni są darmowe. Do skoczni można dojechać autem. Zaparkować na płatnym parkingu w pobliżu skoczni i zwiedzać. Wszystko jest dobrze oznakowane. Skocznia, parking, punkty widokowe oraz trasa widokowa za skocznią narciarską.

Viewpoints available on the way from the center to the ski jump are free. The jump can be reached by car. Park in the paid parking lot near the ski jumps and explore. Everything is well marked. The ski jump, parking lot, viewpoints and the scenic route behind the ski jump.Centrum miasta Innsbruck ▪︎ Innsbruck city center

Malownicze centrum miasta ze wszystkimi atrakcjami jakie oferuje miasto. Sklepy, restauracje, parki, zabytki i widok gór przy każdym spojrzeniu w dal. Jednak ten widok był ograniczony, albo raczej zaburzony przez mnóstwo kabli, których było tak dużo, że tworzyły swego rodzaju sieć niczym sieć pająka. W centrum dużo było remontów, mam nadzieje że zaplanowali modernizację tych instalacji. Miasto wizualnie zyskało by bardzo dużo.

Picturesque city center with all the attractions the city has to offer. Shops, restaurants, parks, monuments and mountain views with every glance into the distance. However, this view was limited, or rather distorted, by the multitude of cables, so many that they formed a kind of web like a spider’s web. There were a lot of renovations in the center, I hope they planned the modernization of these installations. The city would gain a lot visually.


Zamek cesarski Hofburg • Imperial Castle Hofburg

Zamek obronny, który w późniejszym czasie przebudowano na siedzibę władców. Wielokrotnie przebudowywany. Zamek jest jedną z najważniejszych kulturowo zabytków Austrii.

A defensive castle, later rebuilt into the seat of the rulers. Rebuilt many times. The castle is one of the most important cultural monuments in Austria.

https://www.innsbruck.info/en/sightseeing/sightseeing/historical-buildings/detail/infrastruktur/imperial-palace-innsbruck.html


Złoty dach ▪︎ The golden roof (GOLDENES DACHL)

Złoty dach, bardzo przereklamowany punkt. Niestety tak to często bywa. My mieliśmy pecha, ponieważ własnie okolice tego miejsca były remontowane. Ciężko było docenić unikatowość tego miejsca. Jedno jest pewne: gdy słońce odbija się od tego złotego dachu, to miejsce jest bardzo dobrze widoczne i jest wtedy dobrym punktem orientacyjnym.

Golden roof, a very overrated point. Unfortunately, this is often the case. We were unlucky because the area around this place was being renovated. It was hard to appreciate the uniqueness of this place. One thing is for sure: when the sun reflects off this golden roof, this place is very visible and is then a good landmark.

Dach jest ozdobiony 2738 złoconymi miedzianymi gontami. Obecnie w budynku ze złotym daszkiem znajduję się muzeum.

The roof is decorated with 2738 gilded copper shingles. Currently, there is a museum in the building with a golden roof.


Park : Innsbrucker Hofgarten

Parków jest tutaj kilka. My mieliśmy to szczęście, że znaleźliśmy fajny 4* hotel przy parku, nieopodal centrum. Park zachwycał zielenią, która chroniła przed palącym słońcem.

There are several parks here. We were lucky to find a nice 4 * hotel next to a park, close to the center. The park was enchanting with greenery that protected against the scorching sun.

Park jest fajnie zagospodarowany. Fajne miejsce na sesje zdjęciowe. Podczas naszego spaceru widzieliśmy profesjonalną sesję zdjęciową. Jedna była sesją ślubną a druga sesja chyba do bloga modowego (albo poprostu na instagram) w obu przypadkach był wynajęty fotograf. Fajny pomysł bo i miejsce fajne.

The park is nicely arranged. Cool place for photo sessions. During our walk, we saw a professional photo shoot. One was a wedding session and the second one for a fashion blog (or simply for instagram), in both cases a photographer was hired. Nice idea because the place is nice.


Co jeszcze warto tu zobaczyć?

What else is worth seeing here?

Top of Innsbruck

Czyli topowa atrakcja Innsbrucka, szczyt z mnóstwem atrakcji. Punkt widokowy Hafelekar na wysokości 2300m oraz Park Przyrody Karwendel. Naturalnie znajduje się tutaj mnóstwo szlaków trekkingowych o różnym stopniu trudności.

Innsbruck’s top attraction, a peak with lots of attractions. Hafelekar viewpoint at an altitude of 2300m and the Karwendel Nature Park. Naturally, there are plenty of trekking routes of varying difficulty here.

Na szczycie znajduje się naturalnie restauracja, całe zaplecze gastronomiczno- kulturalne oraz alpejskie ZOO. Ogród zoologiczny ALPENZOO Innsbruck jest najwyżej położonym ogrodem zoologicznym w Europie. Znajduje się tam około 2 tyś zwierząt.

At the top there is a naturally restaurant, all gastronomic and cultural facilities and an alpine zoo. The zoo ALPENZOO Innsbruck is the highest situated zoo in Europe. There are about 2,000 animals there.

Jedyne miejsce, które odpuściliśmy sobie przez moją kontuzję stopy. Top of Innsbruck to najwyższe miejsce w Innsbrucku. Wjeżdżamy tam windami górskimi lub wchodzimy pieszo. Można także wjechać do połowy(windą/ pociągiem/ autem a resztę trasy przejść pieszo. Moja kontuzja nie pozwalała przejść bez palącego i szczypiącego bólu bardzo opuchniętej stopy ani 1km. Cena także skutecznie nas odstraszyła! 40€ od osoby, w obie strony co prawda. Jednak trzeba byłoby wrócić ostatnim transportem do miasta o godzinie 17.

The only place we missed because of my foot injury. Top of Innsbruck is the highest place in Innsbruck. We go up there with mountain lifts or on foot. You can also go halfway (by elevator / train / car and go the rest of the route on foot. My injury did not allow me to go without the burning and stinging pain of a very swollen foot or 1 km. The price also effectively scared us away! 40 € per person, in both directions. However, you would have to go back to the city with the last transport at 5 pm.

Naszym marzeniem było zobaczyć oświetlone miasto nocą (późnym wieczorem) właśnie z jakiegoś szczytu. Top of Innsbruck byłby świetnym miejscem gdyby był wtedy dostępny. I to marzenie byłoby o wiele łatwiej zorganizować jakbym miała zdrową nogę…

Our dream was to see the illuminated city at night (late in the evening) from some summit. Top of Innsbruck would be a great place if it were available then. And this dream would be much easier to organize if I had a healthy leg …


Ceny w Innsbrucku ▪︎ Prices in Innsbruck

Ceny w Innsbrucku są bardzo zbliżone do cen niemieckich jednak są produkty które ceną bardziej przypominały mi Holandię… przypomnę tylko, że w Holandii większość produktów jest prawie dwukrotnie wyższa niż w Niemczech czy Austrii. Ceny w restauracjach są w tych 3 krajach podobne. My odwiedziliśmy sklep firmowy Lindt. Chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego…. Zrobiłam jednak kilka zdjeć, które pokazują ceny.

Prices in Innsbruck are very similar to German prices, but there are products that reminded me more of the Netherlands … let me just remind you that most products in the Netherlands are almost twice as high as in Germany or Austria. The prices in restaurants are similar in these 3 countries. We visited the Lindt flagship store. I don’t think I need to explain why …. But I did take some photos that show the prices.

Szczerze mówiąc to rzadko kiedy zwracam uwagę na ceny „podstawowych” produktów tj. chleb czy mleko. zostawiam Wam jednak link do intrnetowego sklepu SPAR dostępnego stacjonarnie w wielu miejscach w samym Innsbrucku i Austrii.

Honestly, I rarely pay attention to the prices of „basic” products such as bread or milk. However, I am leaving you a link to the SPAR internet store available in many places in Innsbruck and Austria.

Polecam Wam lody w tej lodziarni. Bardzo dobre lody. (Tomaselli Gelateria)

I recommend you the ice cream in this ice cream shop. Very good ice cream. (Tomaselli Gelateria)To naturalnie nie są jedyne atrakcje, którymi możecie się cieszyć w tym alpejskim mieście. To tylko maleńki fragment. Pewne jest jedno: każdy znajdzie tutaj o każdej porze roku tutaj coś dla siebie. Bez względu na to czy przyjeżdzasz do Innsbrucka aby chodzić po górach i chcesz cieszyć się naturą czy chcesz cieszyć się cywilizacją i atrakcjami miasta takimi jak zabytki, restauracje czy życie nocne. Ciekawa jestem jaką formę zwiedzania Wy byście wybrali w tym konkretnym mieście. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach.

These are, of course, not the only attractions you can enjoy in this alpine city. This is just a tiny bit. One thing is certain: everyone will find something for themselves at any time of the year. No matter if you come to Innsbruck to go hiking and want to enjoy nature or you want to enjoy civilization and city attractions such as monuments, restaurants and nightlife. I am curious what form of sightseeing you would choose in this particular city. Be sure to let me know in the comments.


MIRAAdvertisements
Advertisements

11 thoughts on “Innsbruck, Austria (Tyrol)

  1. Innsbruck jest pięknym i klimatycznym miastem.
    Doskonałe zdjęcia, super wycieczka razem z Wami i mnóstwo przydatnych informacji, a czekoladki także lubię.
    Serdeczności zasyłam

Leave a comment / Zostaw komentarz