podróże travel

Skąd czerpać inspiracje podróżnicze? •• Where to get travel inspirations?

Zastanawialiście się kiedyś co Was skłania do zastanawiania się, bądź planowania czegokolwiek?

Co powoduje, że mamy chęć ruszyć się z kanapy i działać, planować?

Have you ever wondered what makes you wonder or plan anything?

What makes us want to move off the couch and act and plan?

Odpowiedź prosta – INSPIRACJE – inspirujące może być wszystko i wszyscy… Od programów telewizyjnych. , po social media…

Simple answer – INSPIRATIONS – everything and everyone can be inspiring … From television programs. , after social media …

To zwiastun mojego ulubionego programu na PLANETE + „ŚWIAT Z GÓRY” klik, zwiedzają świąt balonem, a w nowszych seriach dronem.

This is the trailer of my favorite program on PLANETE + „WORLD FROM THE MOUNTAIN” click, visit Christmas with a balloon, and in newer series a drone.

Mój ulubiony blog Beauty-Fashion-Shopping nie jest on ściśle o podróżach, ale jest ich tam całkiem dużo 🙂

My favorite blog Beauty-Fashion-Shopping here is not strictly about travel, but there are quite a lot of them 🙂

YouTube i rozmaite tam filmiki i vlogi podróżnicze tu nie mam ulubieńca, na ogół wyszukuje to co aktualnie mnie interesuje. Instagram, (sprawdź mój)…czy nawet zwykłe Google, w którym jest wszystko.

YouTube here and various travel videos and vlogs there don’t have a favorite here, they usually search for what I’m currently interested in. Instagram here, (check mine insta) … or even ordinary Google here, where everything is.

Dla mnie inspirującym miejscem jest instagram, gdzie można znaleźć naprawdę cudne zdjęcia.

Ulubione hashtagi z serwisu Instagram #hiking #podróże

For me, the inspirational place is instagram, where you can find really wonderful photos.

Favorite hashtags from the Instagram website #hiking #Podróże #travel

Inspirujący ludzie, którzy odwiedzają miejsca o których istnieniu często nie miałam pojęcia. Jestem świadoma tego, że w dzisiejszych czasach z małego kwiatka można zrobić chroniony pomnik natury…

Inspiring people who visit places whose existence I often had no idea. I am aware that nowadays a small flower can be made a protected monument of nature …

Dlatego trzeba brać poprawkę na modyfikacje tych zdjęć, gdy podoba nam się jakieś zdjęcie np.: jakiegoś malowniczego miejsca. Mówimy : WOW! Chcę tam! Wyszukujemy inne zdjęcia tego miejsca… i co? No właśnie, albo nadal chce się tam jechać albo obiera się inny kierunek.

Therefore, you need to take an amendment on the modification of these photos when we like a photo, e.g. a picturesque place. We say: WOW! I want there! We’re looking for other photos of this place … and what? Well, either you still want to go there or you are taking a different direction.

Zrobiłam parę zrzutów ekranu, abyście dokładnie wiedzieli o czym mówię.

I took some screenshots so that you know exactly what I’m talking about.

To były moje oczekiwania: Rakotzbruche, Niemcy – diabelski most :

These were my expectations: Rakotzbrucke, Germany – Devil’s Bridge:

google (bridge)

A to aktualne zdjęcia tego mostu:

Źródło: google

… właśnie… To już nie to samo. Jednak sprawdziłam, że trwają prace remontowe i taki mizerny widok jest tylko tymczasowy…

… just … It’s not the same anymore. However, I checked that renovation works are underway and such a poor view is only temporary …

Zawsze sprawdzam wybrane miejsce w Google Rakotzbrucke Niemcy i w Google maps Rakotzbrucke i porównuję. Wtedy wiem na czym stoję. Wiem, czy wpisać miejsce na „listę wymarzonych destynacji” czy nie. Na ogół chcę. Jednak w tym przypadku sama nie wiem…

I always check the selected place in Google Rakotzbrucke Germany here and Google maps Rakotzbrucke here and compare. Then I know where I stand. I know whether to enter a place on the „list of dream destinations” or not. I generally want to. However, in this case I don’t know …

Moja lista ciekawych miejsc jest długa …A i tak ciągle rośnie ….

My list of interesting places is long … And it’s still growing ….


Mira


2 thoughts on “Skąd czerpać inspiracje podróżnicze? •• Where to get travel inspirations?

  1. Ha ha haa! To zderzenie z rzeczywistością jest zaskakujące, nieprawdaż? Warto sobie to uzmysłowić zanim wsiądzie się w samolot. To musi być wpisane w regulamin podróży. ROZCZAROWANIE może przerodzić się we wspaniałe rozmarzenie, dochodzenie po śladach, dlaczego jest tak, a nie inaczej? Co stało się z cudownym zdjęciem? Jaka historia zdarzyła się i co dzieje się nadal? Gdzie to wszystko podąża? Nawet najgorsze ruiny mają swoją doskonałą przeszłość – dlatego porównywanie zdjęć przed podróżą niebardzp ma sens… lepeij samemu się przekonać. I nie chcieć być zawidzionym 🙂

    1. Jesteś optymistą! 😉 bardzo chciałabym mieć podobne podejście 😉 jednak lubię zastać w miejscu docelowym to czego oczekuje 😉 to tak jak w hotelu;) jak Płacisz za 5☆ A dostaniesz naciągane 3☆ bo jest remont, to jest dla mnie rozczarowanie 😉 I wolę poczekać, żeby dostać to co oczekuje. I cieszyć się widokiem. Internet, blogi, vlogi, instagram itd sa teraz tak podkolorowane, że ja lubię sprawdzić jaka jest rzeczywistość 😉 i dopóki muszę oszczędzać żeby gdzieś pojechać to chce wybierać rozsądnie, żeby nie marnować pieniążków 😉 😉 bo swiat jest piękny ale też jest wielki, każdy znajdzie coś dla siebie.
      Pozdrawiam i dziękuję za komentarz 😉

Leave a comment / Zostaw komentarz