Jak przechowywać cytryny? • How to store lemons?

Zrobiłam z ciekawości test przechowywania cytryn. Często zastanawiałam się jak przedłużyć ich przydatność do spożycia ale jedyny pomysł jaki wleciał mi do głowy to zamrożenie cząstek cytryny 🤷🏼‍♀️ .

Out of curiosity, I did a lemon storage test. I have often wondered how to extend their shelf life, but the only idea that popped into my head is freezing lemon particles 🤷🏼‍♀️

W internecie oglądałam różne sztuczki ale ta jedna się sprawdziła. Poniżej zdradzam Wam jeszcze lepszy sposób niż mrożenie.

I watched various tricks on the internet, but this one worked. Below, I am telling you about an even better way than freezing.

Tak wyglądały wszystkie cytryny przed rozpoczęciem tygodniowego testu. This is what all the lemons looked like before the start of the weekly test.


Tym sposobem jest wsadzenie cytryn do wody a następnie do lodówki.

Poniżej widzicie porównanie cytryn z lodówki (w misce z wodą) oraz cytryny leżącej na wierzchu, po za lodówką przez równy tydzień.

This way is to put the lemons in the water and then in the fridge.

Below you can see a comparison of lemons from the refrigerator (in a bowl of water) and a lemon lying on top, behind the fridge for an equal week.

Nie wiem czy na Was taki test zrobił wrażenie ale na mnie bardzo! 😅 Kucharka ze mnie żadna, ale przynajmniej nauczyłam się czegoś nowego.

I do not know if such a test made an impression on you, but on me! 😅 I’m not a cook, but at least I learned something new.


Lubię poznawać przydatne patenty które ułatwią mi rzadsze korzystanie z kuchni… A czy wiecie jaki jest najlepszy sposób aby ułatwić sobie funkcjonowanie w kuchni? Trzymać porządek 🤪. Jeżeli każda potrzebna nam rzecz ma swoje miejsce, łatwiej nam utrzymać porządek ale także przyspieszyć pracę w kuchni. Niby nic. Niby każdy o tym wie, a jednak wiem jak duży problem organizacyjny jest to dla wielu osób.

I like to learn about useful patents that will make it easier for me to use the kitchen less often … And do you know what is the best way to make it easier for you to function in the kitchen? Keep order 🤪. If every thing we need has its place, it is easier for us to keep order but also to speed up work in the kitchen. Kind of nothing. Everyone knows about it, but I know how big an organizational problem it is for many people.


CIEKAWOSTKA: po tygodniu wymieniłam wodę w misce z cytrynami, zostawiałam je tam na kolejny tydzień i nadal są w super kondycji! Po 2,5 tygodnia na jednej z trzech cytryn zaczęłam dostrzegać już ciemne plamy i pierwsze oznaki starzenia się cytryn.

FUN FACT: after a week I changed the water in the bowl with lemons, I left them there for another week and they are still in great condition! After 2.5 weeks on one of the three lemons, I began to notice dark spots and the first signs of aging of the lemons.P.S. chciałabym pokazywać Wam moje sposoby na ułatwienie sobie życia na instagramie. Chcę żeby mój blog był głównie podróżniczy (oraz około podróżniczy). Całą resztę zobaczycie w formie relacji na Instagramie i Facebooku mojego bloga. Poniżej zostawiam linki.

P.S. I’d like to show you my ways to make your Instagram life easier. I want my blog to be mainly travel (and travel related). You can see the rest in the form of Instagram and Facebook coverage of my blog. I leave links below.MIRA

5 uwag do wpisu “Jak przechowywać cytryny? • How to store lemons?

      1. E tam. Wsadź coś do miseczki z wodą zrob zdjęcie i do lodówki. 😃 do lodówki siła rzeczy zaglądasz a date rozpoczecia będziesz miał w telefonie w szczegółach zdjęcia 🤷🏼‍♀️ mało fatygi a efekt może cię zaskoczyć. Tylko nie zapomnij dać mi znać jak poszło. 🤞

Leave a comment / Zostaw komentarz