Lakes / Jeziora / CHAMONIX Mont Blanc, France

Dzisiaj mam dla Was całdniową wycieczkę. Po raz kolejny pokaże Wam piękny region Chamonix pod Mont Blanc, jednak dzisiaj z wyższego poziomu.

Today I have a full-day trip for you. Once again, I will show you the beautiful Chamonix region of Mont Blanc, but today from a higher level.

Tym razem zwiedzamy Chamonix z poziomu szczytów gór. Między szczytami schowane są czarne jeziora, które odkrywalśmy i zachwycaliśmy się nimi z zapartym tchem.

This time we visit Chamonix from the top of the mountains. Black lakes are hidden between the peaks, which we discovered and admired them with bated breath.

Nasz trekking zaczęliśmy z Plan Praz (dojechaliśmy kolejką, żeby zwiedzić więcej, zrobiliśmy wyjątek, normalnie poszlibyśmy na nogach). Z Plan Praz mapa poszliśmy szlakiem na Col du Lac Cornu (1:45h) i tam znajdowało się pierwsze jeziorko Lac Cornu. MAPA

We started our trekking with Plan Praz (we took a cable car to visit more, we made an exception, we would normally walk on our feet). From Plan Praz map we followed the trail to Col du Lac Cornu (1: 45h) and there was the first lake Lac Cornu. MAP

Następnie wróciliśmy do rozwidlenia szlaków i poszliśmy na Col des Lacs Noirs do kolejnych jeziorek: Lacs Noirs, czyli czarnych jezior. TUTAJ

Then we returned to the fork in the trails and went to Col des Lacs Noirs to the next lakes: Lacs Noirs, or black lakes. HERE

Jedno z piekniejszych miejsc w jakich byłam. Wiem, że powtarzam to często 🙈 jednak im jestem starsza tym świat zachwyca mnie bardziej. Tym bardziej doceniam jego piękno.

Czarne jeziora są pochodzenia lodowcowego i regularnie pokrywają się lodem pomimo wysokich temperatur przed nadejściem lata.

Pod koniec lata w czarnych jeziorach powstają małe ośnieżone góry lodowe, które dryfują przez pewien czas, a następnie topnieją, te dwa jeziora przestają zamarzać bardzo późno.

One of the most beautiful places I’ve been to. I know that I repeat it often 🙈 but the older I am, the more the world delights me. The more I appreciate its beauty.

The Black lakes are both from glacial origin and are regularly cover by ice in spite of high temperatures at the arrival of summer.

At the end of summer, the black lakes give rise to small snowy icebergs, which drift for a time and then melt, these two lakes stop freezing very late.

Wypiliśmy tu spokojnie kawę, odpoczęliśmy trochę i ruszyliśmy dalej.

We drank coffee here calmly, rested a bit and moved on.

Teraz ruszyliśmy do następnego (ostatniego) jeziorka Lac Blanc TUTAJ, chyba najbardziej znane w tej okolicy, ponieważ w miarę łatwo jest się do niego dostać oraz można zrobić tutaj zniewalające zdjęcia. I pomimo, że samo jeziorko to już bardziej duża kałuża, to w Jeziorku odbijają się szczyty gór i to robi wielkie wrażenie.

Przed jeziorem spotkaliśmy takie cudowności. Uwielbiam!

Now we went to the next (last) Lac Blanc lake HERE, probably the most famous in this area, because it is relatively easy to get to it and you can take captivating photos here. And despite the fact that the lake itself is already a larger puddle, the peaks of the lake are reflected in the lake and it makes a great impression.

Before the lake we met such wonders. I love!

😍😍😍😍

Później zaczęliśmy wracać, ponieważ słońce miało za niedługo zachodzić. Widok zachodzącego słońca za górami albo odbijającego się w jeziorze, byłby piękny ale nie chcieliśmy z okolo 2 000 m schodzić po ciemku… po co ryzykować.

Zaczęliśmy schodzić do La Flegere, po drodze mijając kolejne jeziorko (dużą kałużę) Lac de la FlegereTUTAJ.

We started coming back later because the sun was going to set soon. The view of the setting sun behind the mountains or reflecting in the lake would be beautiful, but we did not want to walk in the dark about 2,000 m … why risk it.

We began to descend to La Flegere, on the way passing another lake (large puddle) Lac de la Flegere HERE.

Tam widać, że modernizują to miejsce. Całą okolicę La Flegere TUTAJ modernizują, od rozbudowy kolejki gondolowej, po nowe trasy zjazdowe dla narciarzy, restauracje, nocleg. Fajnie. Niedaleko la Fegere jest także via ferrata, kiedyś napewno ja znajdziemy i przejdziemy!

There you can see that they are modernizing this place. They are modernizing the entire area of La Flegere HERE, from the development of the gondola lift to the new ski runs, restaurants and accommodation. Good. Near la Fegere is also via ferrata, one day I will certainly find and go!

Teraz trzeba było wracać do naszego hotelu TUTAJ . Z la Flegere do Chamonix zeszliśmy trasą wjazdową, ponieważ przez wycięte w tym miejscu drzewa, droga była widoczna i bezpieczna. Zabrakło nam paru metrów aby zejść do miasta jak było jeszcze widno. Jednak w miasteczku są oświetlone drogi, więc nie było problemu z dotarciem do hotelu.

Now we had to come back to our hotel HERE. We walked from La Flegere to Chamonix via the entry route, because through the trees cut out at this point, the road was visible and safe. We ran out of a few meters to descend into the city as it was still light. However, there are lit roads in the town, so there was no problem getting to the hotel.

•••

Zostawiam Wam naszą trasę na mapach Google i liczę, że odwiedzicie te piękne miejsca. Jeśli tak, oznaczcie mnie #photoStoryByMira na instagramie TUTAJ

I leave you our route on Google maps and I hope you will visit these beautiful places. If so mark me #photoStoryByMira on instagram HERE

Google Map

Oraz link na YouTube do Vloga z tej trasy.

And the YouTube link to Vlog with this trekking route.

TUTAJ / HERE

●●● MIRA ●●●