NETFLIX: co ostatnio oglądałam? ● what have I been watching lately?

Kolejna dawka filmów i seriali do oglądania na platformie NETFLIX. Korzystam od lat i polecam.

Dzisiaj naprawdę dużo propozycji z każdej kategorii. Film, serial… komedia, thriller, horror…

Another dose of movies and series to watch on the NETFLIX platform. I use for years and recommend.

Today, a lot of proposals from each category. Movie, serial … comedy, thriller, horror …


Seriale • Series


THE STRANGER

Jaki to był dobry serial! Trzymał w napięciu z odcinka, na odcinek. Interesujące wątki wszystkich bohaterów przeplatające się ze sobą. trochę triller, trochę serial detektywistyczny, trochę serial psychologiczny. Fabuła skłania nas do zastanawiania się nad daną sytuacją pokazanę w filmie. Świetny serial, głownie dlatego że jest na podstawie książki Harlana Cobena pod tym samym tytułem. Książki tego autora niektóre znam i lubię, dlatego czekam z niecierpliwością. Netflix ponoć podpisał kontrakt na 14 ekranizacji powieści. Trzymam kciuki i czekam!

What a good series it was! He kept suspense from episode to episode. Interesting threads of all characters intertwining with each other. a bit a triller, a little detective series, a little psychological series. The story makes us wonder about the situation shown in the movie. Great series, mainly because it is based on the book by Harlan Coben of the same title. I know and like some of this author’s books, which is why I look forward to it. Netflix reportedly signed a contract for 14 film adaptations of the novel. I keep my fingers crossed and wait!


WIEDŹMIN / THE WITCHER

TAK! to zdecydowanie jeden z lepszych seriali, które ostatnio wyszły i na który tak bardzo czekałam! Nie zawiódł mnie był taki, jaki oczekiwałam. On męski, silny i sexy, ona inteligentna lecz pragnie władzy. I maleństwo, które nie jest takie bezbronne na jakie wygląda.

YES! this is definitely one of the better series that have recently come out and which I have been waiting for so much! He did not disappoint me as I was expecting. He is masculine, strong and sexy, she is intelligent but she wants power. And a baby that’s not as vulnerable as it looks.


CZARNY KSIĘŻYC / BLACK MOON

Opowieść o magii, czarach i naturalnie o miłości, o prześladowaniu kobiet. Opowieść o tym, że ludzie (często mężczyźni) boją się tego czego nie znają, nie potrafią zrozumieć. Życie w czasach ciemnoty ludzkiej musiało być naprawdę ciężkie i okrutne. Jedno słowo „wiedźma” i już przyjaciele się odwracają, a nawet nie wysłuchali tego co się stało. Ale! Serial świetny, świetnie nagrany i czekam na kolejne części!

A tale of magic, magic and of course love, the persecution of women. The story that people (often men) are afraid of what they do not know, they can not understand. Life in the times of human ignorance must have been really hard and cruel. One word „witch” and friends are turning away and have not even heard what happened. But! The series is great, well recorded and I’m waiting for the next parts!


OCTOBER FACTION

Pogromcy zła? Czy mordercy? Rodzina w której rodzice nocami zabijają potwory i mityczne stwory znane tylko z legend i bajek, dzieci nieświadome niczego i nie znające swojego prawdziwego „ja”. Chyba za dużo już Wam powiedziałam hahah w każdym razie polecam bo historia nie jest taka oczywista…

Evil killers? Are the killers? A family in which parents kill monsters and mythical creatures known only from legends and fairy tales at night, children unaware of anything and not knowing their true self. I think I told you too much hahah, in any case I recommend it because the story is not so obvious …


LOCKE & KEY

Kto mnie śledzi na instagramie ten wie, że polecam. Serial średnich lotów, możnaby powiedzieć… Mnie jednak bardzo zaciekawił i bardzo chętnie go oglądnęłam. Niepełna rodzina odziedzicza stary dom pełen dziwnych kluczy. Każdy klucz otwiera inne drzwi a także inne zdolności. To taki ciekawszy Harry Poter, dużo ciekawszy.

Who’s following me on Instagram knows that I recommend. A series of medium flights, you could say … However, I was very interested and I watched it very willingly. An incomplete family will inherit an old house full of strange keys. Each key opens a different door as well as different abilities. It’s so interesting Harry Potter, much more interesting.


INSATIABLE

Jaki to był głupi serial. tak dziwny, że bardzo mi się podobał! Obejrzałam jednym tchem w zasadzie. Bardzo prosta historia dziewczyny z problemem objadania się. Nie jest to jednak serial edykacyjny. To serial w ktorym otyła licealistka nagle ma szczupłą talię, ale nadal otyły umysł. Wartości w nim przekazywane są odpowiednie dla 13sto latków. przynajmniej w moim odczuciu. Jako serial do oglądania bez fatygowania umysłu- polecam.

What a stupid series it was. so weird that i loved it! I basically watched it. A very simple story of a girl with a problem of overeating. However, this is not an editorial series. This is a series in which an obese high school student suddenly has a slim waist, but still an obese mind. The values in it are transmitted appropriate for 13-year-olds. at least in my opinion. As a series to watch without bothering the mind – I recommend.


MGŁA / THE MIST

„Mgła skrywa ich najmroczniejsze tajemnice. Doskonale ich zna. I czai się tuż za drzwiami”. To opis tego filmu na Netflix i uwazam, że idealnie opisuje ten film. I uwaga, końcówka Was powinna zaskoczyć…

„The mist conceals their darkest secrets. He knows them perfectly. He lurks right outside the door.” This is a description of this movie on Netflix and I think it perfectly describes this movie. And be careful, the tip should surprise you …


THE I-LAND

Utknęli na wyspie. Nie pamiętają co się stało, ani kim są… skądś już to znacie? Gdzieś już to widzieliście? Moja odpowiedź to: tak i nie. Tak takie historie już były i były całkiem dobre. Ta historia dość krótka, jednak sporo różniąca się od poprzednich opowieści tego typu. Nie chcę Wam zdradzać za dużo, pierwszy odcinek jest nudny, później nadrabiają zaległości.

They’re stuck on an island. They don’t remember what happened or who they are … how do you already know that? Have you seen it anywhere yet? My answer is yes and no. Yes, such stories have already been and were quite good. This story is quite short, but it differs a lot from previous stories of this type. I don’t want to reveal too much to you, the first episode is boring, then catching up.


THE ORDER

Nie eiem czemu, ale lubię historię o tajemniczych bractwach i ich dziwnych obrzędach. Czasem się zastanawiam ile jeszcze takich bractw funkcjonuje, a my ślepi nie widzimy tego. Albo udajemy, ze nie widzimy… Serial to pomieszanie Harrego Pottera i Sabriny, nastoletniej czarownicy w jednym. Jednak tak jakby w bardziej dorosłym życiu? Ale akcja toczy się w latach studenckich… Poprostu ani to film, ani bajka coś pomiędzy.

I don’t know why, but I like the story of mysterious brotherhoods and their strange rites. Sometimes I wonder how many such brotherhoods still work, and we blind do not see it. Or we pretend we don’t see … The series is a mixture of Harry Potter and Sabrina, a teenage witch in one. However, as in a more adult life? But the action takes place in the student years … It’s just neither a film nor a fairy tale in between.


RANGAROK

Serial, który wciągnął mnie dość bardzo! no i te norweskie widoki… Serial o mitycznych bohaterach, o ich mocach opowiadane są legendy. Czy w naszych czasach jest miejsce na super moce?

A series that hooked me quite a lot! and these Norwegian views … A series about mythical heroes, their powers are told legends. Is there a place for super powers in our time?


THE RAIN / DESZCZ

Toksyczny deszcz, nikt na powierzchni nie ocaleje… Naukowiec pracujacy dla wielkiej korporacji, bada lek a raczej antidotum na śmiertelny deszcz. Niewielu ludzi ocalało. Jak sobie radzą? Połączyli swoje siły czy każdy martwi sie o siebie? Dlaczego syn naukowca jest ważny? Córka-wie więcej niż inni? Chroni brata, czy wręcz przeciwnie? No właśnie… Na szczęście ten serial nie jest „typowym” serialem o końcu świata… zaczęłam oglądać 2gą serię i jest coraz ciekawiej.

Toxic rain, no one will survive … A scientist working for a large corporation is investigating a drug, or rather an antidote to deadly rain. Few people survived. How are they doing They joined forces or is everyone worried about themselves? Why is the scientist’s son important? Daughter knows more than others? Does he protect his brother or on the contrary? Well … Fortunately, this series is not a „typical” series about the end of the world … I started watching the 2nd series and it is getting more and more interesting.


GOOD GIRL


Serial, który bardzo mnie wciągnął… Chyba nadużywam tego stwierdzenia dzisiaj… Historia opowiadana w serialu to przygody mamusiek z przedmieścia i brutalnego gangu. Ich losy się przeplatają. Dlaczego? co wspólnego mają zwykłe mamuśki z gangsterami? Musisz to obejrzeć.

The series, which drew me very much … I think I’m abusing this statement today … The story told in the series is the adventures of moms from the suburbs and a brutal gang. Their fates intertwine. Why? what do ordinary milfs have with gangsters? You must watch this.


FILMY…MOVIES


ANON

Świat przyszłości i totalnej cyfryzacji, gdzie teoretycznie nic nie da się ukryć. A jednak ona potrafi wymazać wszystko z systemu. Naturalnie za wysoką cenę. Co to za cena? Kim ona jest? Jak to robi? Wszyatko dowiecie się z filmu 🤪 polecam!

A world of future and total digitization, where in theory nothing can be hidden. And yet she can erase everything from the system. Naturally for a high price. What price is it? Who is she? How does it do All you will learn from the movie 🤪 I recommend it!


WOUNDS / RANY

Dziwaczny film! Najchętniej oglądałabym go w przyspieszonym tempie. Jednak film sam w sobie nie taki zły niby horror ale trochę obrzydliwy, bo dużo robaków tam pełzało. Co mówi sam Netflix o tym filmie? „Tajemniczy telefon, niepokojące smsy i atmosfera rosnącego zagrożenia. Niektóre rany się nie goją. Wręcz przeciwnie.”

Bizarre movie! I’d love to watch it at an accelerated pace. However, the film itself is not so bad like a horror movie but a little disgusting, because a lot of bugs were crawling there. What does Netflix say about this movie? „A mysterious phone call, disturbing text messages and an atmosphere of growing danger. Some wounds do not heal. On the contrary.”


WARCRAFT

Typowa bajka, typowa wojna światów i ras. Światy Elfów, Orków itd. Walka dobra ze złem w magicznym świecie. Dla mnie to powrót do dziecinstwa, kiedy to grałam w gry RPG. film ten jest na podstawie gry o tej samej nazwie. Ładnie zrobiony film, komputerowo.

A typical fairy tale, a typical war of worlds and races. Worlds of Elves, Orcs, etc. Fight good against evil in a magical world. For me, it’s a return to childhood when I played RPGs. this movie is based on the game of the same name. Nicely made film, by computer.


BRIGHT

Komedia sci-fi. W filmie na Ziemi jest wiele ras i naturalnie wiele warst społecznych. Główni bochaterowie to  czlowiek i ork, znajdują magiczny artefakt i magiczną dziewczynę... Trochę naciągany film ale oglądało się go plynnie i swobodnie.

Sci-fi comedy. There are many races in the film and of course many social layers. The main heroes are human and orc, they find a magical artifact and a magical girl … A little stretchy movie but it was watched smoothly and freely.

IN THE SHADOW OF THE MOON

Znowu trochę thriller , trochę sci-fi jednak wciągająca fabuła mi przypadła do gustu. Na świecie pojawia się co jakiś czas seryjna zabójczyni, jej wybory ofiar nie są racjonalne. Detektyw stara się złapać i zrozumieć kobietę.

iBOY

Młody chłopak z odłamkami telefonu w głowie, które wbiłu mu się podczas ataku. Brzmi banalnie ale polecam. Ze względu na to, że jest to film, trochę się miejscami ciągnie. Jednak jest na podstawie powieści, więc jest dość wciągający.

THE PURGE (1)

Typowy, nie typowy horror. Jedna noc w roku gdy każdy może zabić każdego. Wszystko po to by oczyścić społeczność. tylko jedna noc w roku. ciekawy film, z chęcią obejrzę kolejne części.

A typical, not typical horror movie. One night a year when everyone can kill anyone. All to clean up the community. only one night a year. interesting movie, I will gladly watch the next parts.


APOSTOL

Dla „zabicia czasu” dość ciekawy film. Początek fajny a od połowy filmu, gdy już widz wie, rozumie i może dopowiedzieć sobie ciag dalszy… Nie, nie ma nic zaskakającego. Nie chcę Wam zdradzać głównego wątku aby nie zdradzać wszystkiego, nie chce Wam psuć wrażeń. Polecam jako film z odrobiną napięcia z elementami komedii i horroru. Ciekawa historia w amerykańskim, przerysowanym stylu.

To „kill the time” quite an interesting movie. The beginning is nice and from the middle of the film, when the viewer already knows, understands and can add himself a continuation … No, there is nothing surprising. I do not want to reveal to you the main thread not to reveal everything, I do not want to spoil your experience. I recommend it as a movie with a bit of suspense with elements of comedy and horror. Interesting story in an American, exaggerated style.


PRIEST

Dość stary film. Polecam ponieważ fabuła jest ciekawa. Mamy tutaj pomiesznie tradycji i sci-fi. Akcja i przygoda w jednym. Typowa fabuła thrillera z nutką horroru i grozy.

Pretty old movie. I recommend it because the plot is interesting. We have a mix of traditions and sci-fi here. Action and adventure in one. A typical thriller story with a hint of horror and horror.


Mam nadzieję, że coś z tej mojej listy Ci się spodoba. Zostaw koniecznie komentarz, który film lub serial Cię zaciekawił.

I hope you like something on my list. Be sure to leave a comment which movie or series you were interested in.


MIRAAdvertisements

7 uwag do wpisu “NETFLIX: co ostatnio oglądałam? ● what have I been watching lately?

    1. A ja lubię 😀 lubię filmy, seriale i kino w każdym tego słowa znaczeniu … i nie lubię reklam, które mi przerywają oglądanie 😅 A na netflixie nie ma reklam i jest duuuzo filmów. Co robisz w wolnym czasie w takim razie? 🤔 książki? Jakieś kursy internetowe? Czy sprzątasz chatę?

      1. Ja też się staram…tak bardzo tęsknię za podróżami… za wdychaniem świeżego górskiego powietrza 🥰 karmienie oczu pięknymi widokami … eh

Leave a comment / Zostaw komentarz