LIFESTYLE

New in! MacBook Air 13″ (okiem kobiety / through the eyes of a woman)

Hej! Z Waszą finansową pomocą kupiłam nowy laptop. Dlatego chciałabym Wam bardzo podziękować za dołożenie „cegiełki” do wsparcia mnie na mojej blogowej drodze ❤ DZIĘKUJĘ.

Hi! With your financial help, I bought a new laptop. Therefore, I would like to thank you very much for your contribution to supporting me on my blog path ❤ THANK YOU.

One-Time
Monthly
Yearly

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Choose an amount

€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00

Or enter a custom amount


Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

Kupiłam nową edycję MacBook Air 2020 16GB RAM i 256GM pojemność dysku, w kolorze gold (w rzeczywistości różowezłoto).

I bought the new edition of MacBook Air 2020 16GB RAM and 256GM disk capacity, gold colored (rose gold in fact).

Przyznam, że po raz pierwszy postawiłam na markę ugryzionego jabłka 🍎 Apple. Nigdy nie byłam zwolenniczką tej marki. Za każdym razem omijałam szerokim łukiem, uważałam że jakość jest nie adekwatna ceny! Delikatnie mówiąc… O telefonach tej marki nadal tak uważam! Jednak od początku tego roku (2021) szukałam nowego laptopa. MacBook zawsze mi się podobał wizualnie bo był mały, bardzo cienki, lekki. Ale patrząc na jego parametry a potem na cenę, mówiłam: „to jakieś nieporozumienie! Za co oni chcą tyle kasy!?” Przewracałam oczami na lewo i prawo…

I admit that for the first time I bet on the brand of bitten apple 🍎 Apple. I have never been a supporter of this brand. Each time I avoided a wide berth, I thought that the quality was not adequate for the price! To put it mildly … I still think so about the phones of this brand! However, since the beginning of this year (2021) I was looking for a new laptop. I have always liked the MacBook visually because it was small, very thin, light. But looking at its parameters and then at the price, I said: „this is a misunderstanding! What do they want so much money for !?” I rolled my eyes left and right …

ALE przy końcu tamtego roku zaczęła się rewolucja w firmie Apple (oprócz telefonów, telefony nadal są beznadziejne i nie adekwatnie drogie co do ich wnętrza). ALE Zaczęli proponować klientom naprawdę fajny sprzęt za przystępną cenę. Brawo! Darek oglądał filmy na YouTube i dużo czytał o tym jaki sprzęt wybrać. Nowy procesor apple M1, to potęga. Pamięć RAM także przewyższa swoje parametry. Jednym słowem: FAJNIE.

BUT at the end of that year, a revolution began in Apple (apart from phones, phones are still hopeless and not adequately expensive in terms of their interior). BUT They started offering customers some really nice equipment at an affordable price. Bravo! Darek watched YouTube videos and read a lot about what equipment to choose. The new apple M1 processor is a powerhouse. RAM also exceeds its parameters. In a word: it’s fun.

Przejście z systemu Windows na Mac nie trwało u mnie długo. Nowy system jest bardzo przejrzysty i intuicyjny, działa bardzo szybko.

It didn’t take long for me to switch from Windows to Mac. The new system is very clear and intuitive, it works very quickly.

Będziemy testować tego laptopa na ciężkich programach do obróbki zdjęć i filmów takich jak LIGHTROOM, DaVINCI RESOLVE, PHOTOSHOP, I pewnie jeszcze kilka innych, których będziemy uczyć się na bieżąco tworząc dla Was filmy, zdjęcia oraz materiały które wykonujemy aparatem fotograficznym, kamerką GoPro, telefonami (Note 10pro) oraz także (nowym) dronem MAVIC 2. Na blogu widzieliście już nasze pierwsze nagrania, naturalnie więcej „roboczych” nagrań pokazujemy na instagramie.

We will test this laptop on heavy photo and video processing programs such as LIGHTROOM, DaVINCI RESOLVE, PHOTOSHOP, and probably a few more, which we will learn on a regular basis by creating films, photos and materials for you that we make with a camera, GoPro camera, telephones (Note 10pro) and also the (new) MAVIC 2 drone. You have already seen our first recordings on the blog, of course we show more „working” recordings on instagram.

w tym poście sporo ujęć z drona / a lot of drone shots in this post

Dobrze, teraz suche dane statystyczne na których aż tak dobrze się nie znam. Jednak wiem, że wielu z Was pomogą w ocenie produktu.

Okay, now dry statistics that I don’t know well. However, I know many of you will help evaluate the product.


1329 euroZ mojego punktu widzenia: jestem bardzo zadowolona. Laptop działa szybko, nie zacina się, nie potrzebuje czasu aby załadować np.: moja prawie 20gb galerie na WordPressie 🙈. Nie zastanawia się także gdy wchodzę na lightroom’a tam jest kilka krotnie więcej zdjęć niż na wordpress…

Teraz podczas podróży korzystanie z laptopa będzie czystą przyjemnością. Kto wie może posty na blogu będą pojawiać się częściej…🤔😋

From my point of view: I am very satisfied. The laptop works fast, does not freeze, does not need time to load e.g. my almost 20gb gallery on WordPress 🙈. He also does not wonder when I enter the lightroom there are several times more photos than on wordpress …

Now, when traveling, using a laptop will be a pure pleasure. Who knows, maybe blog posts will appear more often … 🤔😋

To jest moja mina kiedy Darek chce pożyczyć laptopa. 😜

This is my face when Darek wants to borrow a laptop. 😜


Są też średnio innowacyjne rozwiązania, (które sprawdzają się świetnie od wielu lat w moich smartphonach od Samsung) fajnie, że Apple też się na nie zdecydowało. Na przykład: filtr światła niebieskiego w ekranie/wyświetlaczu laptopa (opcja ta nie szkodzi i nie przemęcza naszych oczu, dzięki temu możemy dłużej pracować na laptopie). Zmiana koloru motywu na ekranie w zależności od pory dnia. Skrótem klawiszowym „Command + Q” zamykam okna aplikacji.

There are also moderately innovative solutions (which have been working great for many years in my Samsung smartphones) it’s nice that Apple has also decided to use them. For example: a blue light filter in the screen / display of a laptop (this option does not hurt and does not strain our eyes, so we can work longer on the laptop). Change the color of the screen theme depending on the time of day. With the keyboard shortcut „Command + Q” I close the application windows.

Fajne jest też to, że laptop jest spójny z telefonem i/lub zegarkiem (ale musi być Apple) ja takich nie posiadam (mam jedno i drugie z samsung ale wiem że opcja kompatybilności działa świetnie, widziałam u znajomej i w internecie).

It’s also nice that the laptop is compatible with the phone and / or watch (but it must be Apple) I do not have such (I have both from samsung but I know that the compatibility option works great, I saw at a friend and on the Internet).

Tak wygląda jego kolor bez obudowy, w świetle dziennym.• this is what its color looks like without housing(case), in daylight.

Bateria działa naprawdę długo. Zamiast wyłączać laptopa można automatycznie wprowadzić go w stan uśpienia (to nie jest nowość) ale taki stan prawie nie zużywa baterii! I to było dla mnie imponujące w pewnym sensie. Bo przy codziennej blogowej pracy na laptopie (tak, piszę coś codziennie, codziennie dopisując więcej, zapisuje jak szkic) oraz mniej potrzebnych pracach (netflix, YouTube, internet) ładuje laptopa raz na 2 tygodnie. Podejrzewam że jeżeli używacie laptopa „tylko gdy potrzeba” to bateria wystarczy na miesiąc.

The battery lasts a really long time. Instead of shutting down the laptop, you can automatically put it into sleep mode (not new), but this state consumes almost no battery! And that was impressive to me in a way. Because when I work on my laptop on a blog every day (yes, I write something every day, adding more every day, I write it down like a sketch) and less necessary work (netflix, YouTube, internet), I load the laptop every 2 weeks. I suspect that if you use the laptop „only when needed”, the battery will last for a month.

Może to wyda się Wam śmieszne, ale podoba mi się ładowarka do tego macbooka. Jest malutka i delikatna. Biała. Adapter jest mały i wielofunkcyjny (coś co uwielbiam). Kabel jest z końcówką typu C (taką jak mam w Samsungu i w Mercedesie).

You may find it funny, but I like the charger for this macbook. She is tiny and delicate. White. The adapter is small and multifunctional (something I love). The cable has a C-type connector (the same as I have in Samsung and Mercedes).

Nie byłabym sobą jakbym od razu nie zamówiła obudowy (etui). Zamówiłam na AlliExpress za około 13€ (z przesyłką w 10 dni). Jestem zadowolona z jakości i efektu, chociaż „różową abstrakcję” sama wybrałam. 😜 mój różowy laptop jest tak mały i chudy, że mieści mi się do torebki.

I would not be myself if I did not order the housing (case) right away. I ordered on AlliExpress for about 13 € (with shipment in 10 days). I am satisfied with the quality and effect, although I chose the „pink abstraction” myself. 😜 my pink laptop is so small and thin it fits into a purse.

Nie potrzebujecie myszki do tego laptopa! Wcześniej nie wyobrażałam sobie pracy bez myszki. JEDNAK w MacBook’u panel dotykowy działa naprawdę super! Bardzo intuicyjnie. Polecam obejrzeć sobie kilka tutoriali na YouTube pokazujących w jaki sposób używać panel dotykowy, żeby otworzyć albo skopiować różne rzeczy oraz jakie są skróty klawiszowe różnych funkcji. Mój Darek oglądał bardzo długi film (pewnie nawet nie jeden) o tym na YouTube (ja byłam testerem, Darek mówił co robić, a ja to próbowałam wykonać).

You don’t need a mouse for this laptop! Before, I couldn’t imagine working without a mouse. HOWEVER, in the MacBook the touch panel works really great! Very intuitive. I recommend watching a few YouTube tutorials showing how to use the touchpad to open or copy different things and what are the hotkeys for different functions. My Darek watched a very long movie (probably not even one) about it on YouTube (I was the tester, Darek said what to do, and I tried to do it).

Ostanią potrzebną informacją jest to, że od razu dokupiliśmy przenośny dysk 1TR (Samsung dysk SSD, 1TR około 100€). Który jest mniejszy niż karta kredytowa i szczuplejszy niż mój telefon. Osobny dysk jest w naszym przypadku niezbędny, ponieważ gromadzimy dużo danych (zdjęcia, filmy z różnych urządzeń). Laptop nie ma za dużo pojemności tzn mój ma 256gb (dla mnie mało, a tym bardziej dla naszej dwójki). To jest dobre rozwiązanie dobre także dlatego, że możemy w naprawdę szybkim czasie kopiować, przenosić i dzielić się danymi. Mam nadzieję, że dzięki temu moje posty będą pojawiać się szybciej.

The last information we need is that we immediately bought a 1TR portable drive (Samsung SSD, 1TR about 100 €). Which is smaller than a credit card and slimmer than my phone. A separate drive is necessary in our case, as we collect a lot of data (photos, videos from different devices). The laptop does not have too much capacity, i.e. mine has 256gb (not much for me, and even more so for the two of us). This is a good solution also because we can copy, move and share data in a really fast time. Hopefully this will make my posts appear faster.

Apple ma to do siebie (ja wiele innych firm), że jak jest coś, to nie ma czegoś innego… w tym przypadku otrzymujemy świetny sprzęt ALE nie włożymy do niego nic oprócz 2x kabla typu-C 🤷🏼‍♀️ (jest jeszcze jedno wejście ale nie wiem jeszcze do czego służy 🙈). Dlatego jedyną rzeczą która będzie Wam potrzebna to HUB, czyli przejściówka w którą włożycie kartę SD, albo inny rodzaj kabla. My uznaliśmy że przenośny dysk ssd będzie dla nas lepszą opcją.

Apple has it (and many other companies) that if there is something, there is something else … in this case we get great equipment BUT we will not put anything into it except 2x Type-C cable 🤷🏼‍♀️ (there is also one input but I don’t know what it is for yet 🙈). Therefore, the only thing you will need is a HUB, i.e. an adapter into which you can insert an SD card or other type of cable. We decided that a portable SSD would be a better option for us.

Wszystkie urządzenia możemy ładować ładowarkami z końcówką typu-C, to dla mnie bardzo duże ułatwienie bo jeden kabel może służyć do wszystkich urządzeń 👍

We can charge all devices with C-type chargers, which is a great help for me because one cable can be used for all devices 👍


Ciekawa jestem na jakim sprzęcie Wy pracujecie i na co zwracacie uwagę podczas zakupu. Daj znać w komentarzu.

I am curious what equipment you are working on and what you pay attention to when buying. Let me know in the comment.MIRA5 thoughts on “New in! MacBook Air 13″ (okiem kobiety / through the eyes of a woman)

  1. Do laptopa nie mogę się przekonać. A wiele razy próbowałem.
    języczek piękny, więc pewnie często chciał bym pożyczać od ciebie laptopa ot tak 😛
    Wygląda na to że to dobry wybór.

    1. Ja też długo nie mogłam się przekonać do Macbookow ale kilka razy pożyczyłam laptopa od koleżanki i fajnie śmigał. Zainwestowałam w nowszy model żeby służył na lata. Póki co jestem bardzo zadowolona, zobaczymy jak będzie po paru latach. A do reszty komentarza się nie odniosę.

  2. Świetna wiadomość, właśnie myślę o laptopie, bo ten używany przeze mnie nie jest mój. Do tej pory wahałam się, ale przekonałaś mnie, że jednak nadgryzione jabłko.
    Serdeczności

Leave a comment / Zostaw komentarz