booking.com hotel podróże travel

PARYŻ / PARIS – HOTEL

Z hotelami, tak jak z restauracjami…każdy musi wiedzieć czego potrzebuje i ile pieniędzy może na ten cel przeznaczyć.

My zawsze staramy się o zniżkę, albo kod rabatowy, bez względu na cenę… Nie bądźcie zdziwieni 🙂 w tych czasach, chyba na wszystko i wszędzie można dorwać jakąś zniżkę 😉 więc czemu nie korzystać?

With hotels, just like with restaurants … everyone needs to know what he needs and how much money he can devote to this.

We always try to get a discount or rebate code, regardless of the price … Do not be surprised 🙂 in these times, probably on everything and everywhere you can get a discount;) so why not use?

REZERWACJA

PRZEZ INTERNET – GDZIE?

BOOKING.COM z KODEM/ LINKIEM ZNIŻKOWYM

Hotele (zakwaterowanie) ZAWSZE korzystamy z @booking.com nigdy nas nie zawiedli i mają dobre ceny.

Do tego można mieć kod/link zniżkowy, taki jaki i my udostępniamy.

Nasz daje 15€ zniżki.

Wystarczy kliknąć w link TUTAJ i przekierowuje Cię na stronę booking.com możesz od razu szukać i rezerwować albo zrobić to później. Strona sama zapamięta, że byłeś i miałeś link/ kod zniżkowy. A jeśli zapomni, zawsze możesz tu wrócić i wejść jeszcze raz 😉

RESERVATION

THROUGH THE INTERNET – WHERE?

BOOKING.COM WITH CODE / DISCOUNT LINK

Hotels (accommodation) ALWAYS using @booking.com have never let us down and have good prices.

You can also have a discounted code / link, such as we provide.

Ours gives you a 15 € discount.

Just click the link HERE and it redirects you to the booking.com page, you can immediately search and book or do it later. The website will remember that you were and you had a link / discount code. And if he forgets, you can always come back and come in again;)

NASZE OPCJE WYSZUKIWANIA

Darmowe odwołanie rezerwacji,

śniadanie wliczone w cenę,

prywatny parking,

płatność w hotelu,

bliskość metra.

OUR SEARCH OPTIONS

Free cancellation of reservations,

breakfast included,

private parking,

payment in the hotel,

proximity to the subway.

NASZE OCZEKIWANIA

Lokalizacja –

W Paryżu chcieliśmy uniknąć wjazdu do centrum. I Wam też polecam 😉 szukaliśmy na obrzeżach, niedaleko stacji metra, w spokojnym miejscu.

Parking strzeżony –

jechaliśmy autem, chcieliśmy „schować” auto, aby się nie martwić. Chociaż pewności nigdy nie ma, wolimy dmuchać na zimne.

Pokój –

co do samego pokoju, hmmm miał być czysty i jasny, poprosiliśmy o pokoj jak najwyżej.

Jest jedna rzecz, której nie znoszę w hotelach – wielkie ciężkie pokrowce/ narzuty na łóżku. Mam na nie alergie haha kojarzą mi się z brudem i zaduchem, ze wszystkim czego nie lubię… unikam jak ognia. Jednak jest to moja prywatna preferencja.

Łazienka –

równie ważne miejsce 😉 ma być czysta i schludna.

Cena –

staramy się o najniższą cenę, ale sprawdzamy czy jest adekwatna co do warunków zapewnionych przez hotel.

Lubimy jak hotel ma wysokie OCENY szukamy od 7.9 (na booking.com i na tripAdvizor) za czystość i na to zwracamy uwagę. Nasz hotel miał 8.4

OUR EXPECTATIONS

Location –

In Paris, we wanted to avoid entering the center. And I would also recommend it to you;) we were looking at the suburbs, not far from the metro station, in a quiet place.

Guarded parking –

we were driving a car, we wanted to „hide” the car, so as not to worry. Although there is never any certainty, we prefer to blow cold.

Room –

as for the room itself, it was supposed to be clean and bright, we asked for the room as high as possible.

There is one thing I can’t stand in hotels – big heavy covers / bedspreads. I have haha allergies to them, they remind me of dirt and stuff, with everything I do not like … I avoid as a fire. However, this is my private preference.

Bathroom –

an equally important place;) it has to be clean and tidy.

Price –

we try to get the lowest price, but we check if it is adequate as to the conditions provided by the hotel.

We like how the hotel has a high EVALUATION we are looking from 7.9 (on booking.com and on tripAdvizor) for cleanliness and we pay attention to it. Our hotel was 8.4

HOTEL ****

Hotel, który spełniał nasze warunki to @hotel The Originals Paris Maison Montmartre jest to były Qualys-hotel.

HOTEL ****

The hotel that met our conditions is @hotel The Originals Paris Maison Montmartre is a former Qualys-hotel.

Dodatkowo hotel dysponował tarasem widokowym na dachu hotelu. Z widokiem na Sacre Coeur i wzgórze Montmarte. Nawet widać wieżę Eiffla 😉

In addition, the hotel had a panoramic terrace on the hotel’s roof. With views of the Sacre Coeur and the Montmarte hill. You can even see the Eiffel Tower 😉

Sam hotel był odnowiony w 2017 roku.

Zdjęć nie poprawiłam, ponieważ nie o to tu chodzi. Chcę Wam pokazać jak tam było. Na „żywo” był ładniejszy.

The hotel itself was renovated in 2017.

I did not improve the photos because that’s not the point. I want to show you how it was there. He was nicer on „live”.

Jeden mankament tego naszego pokoju był taki, że nie ma szafy… są tylko wieszaki i skrzynia… Nie zwróciliśmy uwagi podczas robienia rezerwacji. Trzymaliśmy ubrania głównie w walizkach. I nie wiem czy to tylko nasz pokój tak miał, czy wszystkie ale wyglądał jakby był jednoosobowy. Jedno krzesło, jeden wieszak na ręcznik w łazience. Na szczęście były dwa komplety ręczników hahah ale wieszak jeden 😉 no ale poradziliśmy sobie. W łazience nie ma lustra! No niby to nie problem bo przy drzwiach do łazienki jest duże lustro, jednak jak ktoś jest przyzwyczajony, że ma przy zlewie lustro – to tutaj nie ma.

One shortcoming of our room was that there is no wardrobe … there are only hangers and a chest … We did not pay attention when making the reservation. We kept clothes mainly in suitcases. And I do not know if it was just our room, or all but it looked like it was a single room. One chair, one towel bar in the bathroom. Fortunately, there were two sets of towels hahah but one hanger;) oh but we coped. The bathroom has no mirror! Well, it’s not a problem because the bathroom door is a large mirror, but when someone is used to having a mirror at the sink – it is not here.

Przepraszam – już się rozgościłam … Upsss 😉

I’m sorry – I’ve settled in … Upsss;)

Poniżej – restauracja połączona z hotelem. Tutaj jedliśmy śniadania.

Bardzo smakowało mi śniadanie.

Below – a restaurant connected to the hotel. Here we ate breakfast.

I really enjoyed the breakfast.

Chociaż na dłuższy pobyt mogłoby być nieco monotonne,też nie trzeba codziennie jeść tego samego 🙂 ja polecam wypieki! Pyszny chleb, bułki, rogaliki pieczone na miejscu! Smaczne jogurty. Słodzone i nie słodzone musli. Smaczna kawa – świeżo mielona i parzona, przelewana do termosów i uzupełniana na bieżąco.

Although for a longer stay it could be a bit monotonous, you do not have to eat the same one every day 🙂 I recommend baking! Delicious bread, rolls, baked croissants on the spot! Tasty yogurts. Sweetened and non-sweetened muesli. Tasty coffee – freshly ground and steamed, poured into thermos and supplemented on a regular basis.

POLECAM!

Polecam, mimo że nie miał strefy fitness ani basenu. Jednak to hotel 4* nie musi mieć wszystkiego. Zresztą jak jest wszystko, to nie korzystamy, a jak nie ma to marudzimy…

RECOMMEND!

I recommend it even though it did not have a fitness zone or swimming pool. However, this 4 * hotel does not have to have everything. Anyway, if we have everything, we don’t use it, and if we don’t have it then we want to have it…

Buziaki / kisses

MIRA

Leave a comment / Zostaw komentarz