PARYŻ – SŁODKOŚCI – GDZIE ZNALEŹĆ UNIKALNE SMAKI? PARIS – SWEETS – WHERE TO FIND UNIQUE FLAVORS?

Dla nas – Kobiet – nie potrzeba okazji aby zjeść coś słodkiego. Jednak! „Z okazji” zawsze lepiej smakują. Przynajmniej mi. 😉

Zawsze gdy jestem w Paryżu muszę zjeść parę „macarons” pot. mówiąc makaroniki. UWIELBIAM! Ale zjadłam ich już aż tyle, że zwykłe smaki już na mnie nie robią wrażenia (Wiem, to straszne, przepraszam).

Dlatego jak znalazłam niespotykane smaki nie umiałam ominąć. 😉 np. Smak BERGAMOTKI – wpadlibyście na taki smak? Ja też nie 😉 A był dziwacznie pyszny. 😉

For us – Women – you do not need an opportunity to eat something sweet. But! „On the occasion” always taste better. At least me. 😉

Whenever I am in Paris, I have to eat a pair of „macarons” pot. saying macaroons. I LOVE! But I ate them so much that the usual flavors are no longer impressing me (I know, it’s horrible, I’m sorry).

Therefore, when I found unusual flavors, I could not avoid it. 😉 eg. Taste BERGAMOT – would you like such a taste? I did not;) And he was bizarrely delicious. 😉

Na pierwszy plan idzie tutaj pomysłowość i te cudne kolory!

The ingenuity and these wonderful colors are here in the foreground!

Owszem @RICHART PARIS cenią się ale pamiętajcie, w tym przypadku jakość idzie w parze z ceną. No i te smaki 😉 popularne jak i wyszukane.

Yes, @RICHART PARIS appreciate, but remember, in this case the quality goes hand in hand with the price. Well, these flavors;) popular and sophisticated.

Makaroniki mają masę kalorii! O tym też trzeba pamiętać haha. Dlatego powinno się je jeść powoli, małymi kęsami, aby wyczuć ich smak i słodycz. Jak wepchamy całą do buzi (to nie kulturalne haha) to nas zmuli i poczujemy tylko gorzko – słodki smak. A nie o to w tym chodzi. 😉

Macaroons have a lot of calories! You also have to remember this haha. Therefore, you should eat them slowly, with small bites, to feel their taste and sweetness. As we push our whole mouth (it’s not a cultural haha), they make us feel and we only feel bitter – sweet taste. And that’s not what it’s about. 😉

A jeśli mimo wszystko nie trafiają do Waszych kubków smakowych, polecam inne praliny i czekolady.

And if, after all, they do not go to your taste buds, I recommend other pralines and chocolates.

Polecam manufakturę czekolady @KOUIGNETTE pod linkiem zobaczycie dokładną lokalizację i godziny otwarcia. W Paryżu jest jeszcze kilka manufakturę tej firmy. My jednak najczęściej mamy chęć na coś słodkiego jak jesteśmy koło Katedry Notre Dame… albo ciągnie nas zapach słodkości … sama nie wiem 😉

I recommend chocolate factory @KOUIGNETTE under the link you will see the exact location and opening hours. In Paris there are several manufactures of this company. We, however, most often have the desire for something sweet as we are near the Cathedral of Notre Dame … or we are drawn by the smell of sweetness … I don’t know myself 😉

Na instagramie mam filmik z tego miejsca … dlatego odsyłam Was po raz kolejny na instagram mój @mira_peta do zapisanych relacji 😉

W każdym razie znajdziecie w tej czekoladziarni, ręcznie robione paryskie praliny, czekolady, ciastka, granole … I zjadłabym wszystko… Ale do końca życia musiałabym biegać non stop chyba hahah. 😉

On instagramie, I have a video from this place … that’s why I am sending you once again on instagram my @mira_peta to recorded relationships;)

In any case, you will find in this chocolate shop, hand-made Parisian pralines, chocolates, cakes, granola … And I would eat everything … But for the rest of my life I would have to run non-stop, I think, hahah. 😉

Tym słodkim akcentem chciałabym zakończyć ten wpis i idę biegać, ponieważ przypomniałam sobie jak dużo tych wszystkich pyszności zjadłam przez te 3 dni spędzone w Paryżu… 😉

Życzę Wam słodkiego Dnia Kobiet drogie Panie. A Panom życzę szczęśliwych i słodkich kobiet u Waszego boku. ;*

SŁODKOŚCI to najłatwiejszy i najbardziej skuteczny sposób na okazanie uczuć.

With this sweet accent I would like to finish this entry and I am going to run because I remembered how much of all these delicacies I ate during those 3 days spent in Paris …;)

I wish you a sweet Women’s Day, dear Lord. And ladies, I wish you happy and sweet women by your side. ; *

SWEETS is the easiest and most effective way to show feelings.

Napiszcie jakie są Wasze ulubione słodkości!

Write what your favorite sweets are!

Pozdrawiam / greetings

Mira

10 uwag do wpisu “PARYŻ – SŁODKOŚCI – GDZIE ZNALEŹĆ UNIKALNE SMAKI? PARIS – SWEETS – WHERE TO FIND UNIQUE FLAVORS?

Leave a comment / Zostaw komentarz