Plangeross/Mandarfen, Austria

Plangeross i wioska dalej, Mandarfen były naszymi pierwszymi destynacjami podczas tegorocznych wakacji w Austrii. Pierwsze dłuższe wakacje, pierwsze z psem. O tym jak się przygotowaliśmy do wędrówek ze szczeniakiem przeczytacie w poście poniżej.

Plangeross and a village further on, Mandarfen were our first holiday destinations in Austria this year. The first longer vacation, the first with a dog. You can read about how we prepared for hiking with a puppy in the post below.

Przyznaję, zaplanowaliśmy wakacje tydzień za szybko, dlatego zastaliśmy wszystkie windy wysokogórskie zamknięte 🤣 normalnie nie stanowi to problemu bo z nich nie korzystamy. Jednak tym razem chcieliśmy dostać się do głównej atrakcji regionu, czyli okrągłej platformy widokowej z restauracją i zniewalającym widokiem z ponad 3 400m. Zostawiam Wam zdjęcie i link oficjalnej strony obiektu. Żałuję że nie udało nam się tam dostać, jednak nic straconego, kiedyś to nadrobimy.

I admit, we planned our vacation a week too soon, so we found all the high-altitude lifts closed 🤣 normally it is not a problem because we do not use them. However, this time we wanted to get to the main attraction of the region, which is a round viewing platform with a restaurant and a captivating view from over 3,400m. I leave you a photo and a link to the official site of the object. I regret that we were unable to get there, but nothing lost, we will make up for it someday.

Drugą atrakcją, którą udało nam się zobaczyć było jezioro ukryte między szczytami gór. Z wpadającymi do niego wodospadami lodowcowymi. Pogoda nam nie sprzyjała, jednak nie przeszkadzało nam to zbytnio.

The second attraction we were able to see was the lake hidden between the mountain tops. With glacial waterfalls falling into it. The weather was not favorable, but it didn’t bother us much.

Riflsee 2 232m

Do jeziora Riflsee prowadził szlak przy olbrzymim wodospadzie. Nawet we mgle robił wielkie wrażenie. I towarzyszył nam przez całą trasę, aż do samego jeziora z którego wypływał.

A trail at the huge waterfall led to Riflsee. Even in the fog, he made a great impression. And he accompanied us all the way to the lake from which it flowed.

Piękny wodospad, świetne jezioro z krystalicznie czystą wodą, wodospady i ścieżki w okół jeziora. To tutaj nasz pies po raz pierwszy widział śnieg i od razu go polubił 🤣. Przy jeziorze była restauracja (podczas naszego pobytu zamknięta), była także druga restauracja pływająca po jeziorze! Naturalnie także zamknięta podczas naszego pobytu 🙈 ale pomysł na restauracje fajny.

Beautiful waterfall, great lake with crystal clear water, waterfalls and paths around the lake. This is where our dog saw snow for the first time and immediately liked it 🤣. There was a restaurant by the lake (closed during our stay), there was also a second restaurant floating on the lake! Naturally also closed during our stay 🙈 but the idea for restaurants is nice.

Nad jeziorem znajdowało się kolejne jezioro, i kolejne dalej. Jednak pogoda nas nie rozpieszczała, dlatego zrobiliśmy sobie piknik nad mniejszym jeziorkiem. My odpoczęliśmy, zjedliśmy, pies się przespał, odpoczął. Ruszyliśmy w dół i nagle pogoda zaczęła się wypogadzać. Schodziliśmy przez chwilę drogą zjazdową dla narciarzy, było stromo, więc wzięliśmy psa do plecaka. Nie protestował. Siedział grzecznie i tylko zaglądał zza mojego ramienia.

There was another lake on the lake, and another one beyond. However, the weather did not spoil us, so we had a picnic at the smaller lake. We rested, ate, the dog slept, rested. We started downhill and suddenly the weather started to clear up. We went down the ski slope for a while, it was steep so we took the dog in our backpack. He did not protest. He sat up politely and just looked over my shoulder.

Szliśmy kawałek inną trasą, trasą widokową, co prawda mgła przysłoniła nam najpiękniejsze widoki ale i tak nam się podobało.

We walked a bit different route, scenic route, although the fog obscured the most beautiful views but we enjoyed it anyway.

Minęliśmy znowu wodospad, tym razem bez mgły. Był piękny. Robił jeszcze większe wrażenie.

We passed the waterfall again, this time no fog. He was beautiful. He made even more impression.

Zostawiam Wam mapkę naszej trasy.

I leave you the map of our route.

Jak widzicie, całkiem delikatny trekking jak na nasze możliwości 🤣 ale czasem tak też jest fajnie.

As you can see, quite gentle trekking for our capabilities 🤣 but sometimes it is also fun.


Mira


Advertisements

3 uwagi do wpisu “Plangeross/Mandarfen, Austria

Leave a comment / Zostaw komentarz