Podsumowanie i postanowienia noworoczne • Summary and New Year’s resolutions

Chyba każdy z nas z końcem starego roku robi sobie podsumowanie roku. Większość z nas wyciąga wnioski z przebytych doświadczeń. Przynajmniej w moim idealnym świecie tak powinno być. Tak chciałabym żeby było 🤞

I think each of us makes a summary of the year at the end of the old year. Most of us learn from our experiences. At least in my ideal world it should be like that. I would like it to be 🤞

Luty: Walentynki w Paryżu.

February: Valentine’s Day in Paris.


Początek marca: Doel, Liege (Belgia)

Beginning of March: Doel, Liege (Belgium)


Marzec/Kwiecień: Lauterbrunnen, Murren, Beckenried, Engelberg, Andermatt (Szwajcaria),

March / April: Lauterbrunnen, Murren, Beckenried, Engelberg, Andermatt (Switzerland),


Kwiecień: most wiszący Geierlay, Zamek Eltz, Zamek Reichsburg (Niemcy)

April: Geierlay Suspension Bridge, Eltz Castle, Reichsburg Castle (Germany)


Maj: Lisse (Holandia) odebranie szczeniaka ❤ oraz wycieczka nad morze holenderskie na plażę w Scheveningen.

May: Lisse (Netherlands) picking up a puppy ❤ and a trip to the Dutch sea to the beach in Scheveningen.


Lipiec: zamek Neuschwanstein, Kaunertal, Stubaital, Mandarfen, Zammer lochputz, Innsbruck (Austria)

July: Neuschwanstein Castle, Kaunertal, Stubaital, Mandarfen, Zammer lochputz, Innsbruck (Austria)

Kaunertal, AUSTRIA
Stubaital, AUSTRIA
Plangeross/Mandarfen AUSTRIA
Zammer Lochputz, AUSTRIA
Innsbruck, AUSTRIA

Wrzesień: Nauders (Austria), Curon, Plamort (Włochy), miejsca w obrębie styku trzech granic: Austria-Włochy-Szwajcaria.

September: Nauders (Austria), Curon, Plamort (Italy), sites at the three border crossing: Austria-Italy-Switzerland.


Październik: Texel (Holandia), Afsluitdijk (Holandia), Landschaftspark (Duisburg, Niemcy).

October: Texel (The Netherlands), Afsluitdijk (The Netherlands), Landschaftspark (Duisburg, Germany).


Listopad: nic konkretnego oprócz spacerów z psem niedaleko domu (czyli Holandia i Niemcy).

November: nothing concrete apart from walking the dog near the house (i.e. the Netherlands and Germany)


Grudzień: Nijmegen (Holandia).

December: Nijmegen (The Netherlands).

post o tym miejscu jest w trakcie tworzenia się / post about this place is being created


Bardzo lubię pisać takie podsumowanie roku, ponieważ to uświadamia mi, że mimo ograniczeń ten rok nie był taki marny, jakby się mogło wydawać… owszem, większość wycieczek udało nam się odbyć zanim pandemia sparaliżowała wszystko i wszystkich…

I like to write such a summary of the year, because it makes me realize that despite the limitations, this year was not as bad as it might seem … yes, we did most of the trips before the pandemic paralyzed everything and everyone …


Czego nauczył mnie poprzedni rok? Żeby czerpać z życia więcej. Brać to wszystko szybciej. Cieszyć się tym co jest tu i teraz. Doceniać każdą chwilę wolności. Tworzyć dobre wspomnienia, nie tylko podczas wycieczek ale także podczas codziennych chwil. Docenić to co inni dla nas robią. Docenić to, że ma się „innych” i dbać, pielęgnować to uczucie. Zaczynam uczyć się cieszyć z chwil spędzonych w domu oraz chwil ze znajomymi. Nauczyłam się że odpoczywać nie trzeba w samotności.

What did the previous year teach me? To get more out of life. Take it all faster. Enjoy what is here and now. Appreciate every moment of freedom. Create good memories, not only during trips but also during everyday moments. Appreciate what others are doing for us. Appreciate that you have „others” and take care of that feeling. I’m starting to learn to enjoy moments at home and moments with friends. I learned that you don’t need to rest alone.

Jakie plany na nowy rok? Hmm… dobre pytanie.

What plans for the new year? Hmm … good question.

Napewno chcę popracować nad kondycją i wrócić na „zdrową ścieżkę mocy” to oznacza nic innego jak regularne ćwiczenia i zdrowe odżywianie. Nie przerywać tego postanowienia żeby nie musieć ciągle zaczynać od nowa.

I definitely want to work on my condition and return to the „healthy path of power” which means nothing more than regular exercise and healthy eating. Do not break this resolution lest you have to start over and over again.

Chcę być bardziej konsekwentna i zmobilizowana. Żebyście nie musieli tak długo (jak teraz) czekać na przewodniki z podróży. 🙈

I want to be more consistent and mobilized. So that you do not have to wait so long (as now) for travel guides. 🙈


Zdrowie, dobra kondycja fizyczna i psychiczna, konsekwencja i wytrwałość, SYSTEMATYCZNOŚĆ, to moje główne założenia na następny rok.

Health, good physical and mental condition, consistency and perseverance, SYSTEMATIC are my main assumptions for the next year.


Ciekawa jestem jak jest u Was, jakie postanowienia macie, jakie plany? Czego nauczył Was poprzedni rok?

I’m curious how it is with you, what are your resolutions, what are your plans? What did the previous year teach you?


MIRA


Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

To są moje najnowsze zdjęcia z instagrama, chcesz być na bieżąco? obserwuj mnie / These are my newest Instagram photos, do you want to be up to date? follow me https://www.instagram.com/mira_peta/?hl=pl


Advertisements
Advertisements

17 uwag do wpisu “Podsumowanie i postanowienia noworoczne • Summary and New Year’s resolutions

Leave a comment / Zostaw komentarz