Switzerland, Zermatt ●2● Gornergrat 3089 m

Trasa jak widać malownicza, łatwa. Szwajcaria jest dobrze oznakowana.

The route is picturesque and easy. Switzerland is well marked.

Gornergrat 3089 m npm, to jeden ze szczytów, na które weszliśmy podczas pobytu w Zermatt. Najpierw tu wjechaliśmy koleją górską (mieliśmy za darmo, więc grzech nie skorzystać), a w następne dni: najpierw wbiegliśmy tutaj (no, kawałek przed szczytem kończył się nasz maraton), a następnie weszliśmy na nogach. Drogą trochę na około, ale za to bardzo malowniczą i widoki z tej trasy były niezastąpione. Dzięki temu, że wyszliśmy bardzo wcześnie rano, mieliśmy cały dzień na chodzenie „tylko zobaczymy co za następną górką i wracamy”. Kto ma tak samo?

Gornergrat 3089 m above sea level, is one of the peaks we climbed while in Zermatt. First, we got here by a roller coaster (we had it free, so do not take advantage of the sin), and on the following days: first we ran here (well, a bit before the summit our marathon ended), and then we got on our feet. The road a bit around, but very picturesque and the views from this route were irreplaceable. Thanks to the fact that we left very early in the morning, we had all day walking „we will only see what the next hill and we are back”. Who has the same?

Na ostatnim zdjęciu widać, że ostatnie podejście było dla mnie ciężkie… szlak był krótki ale bardzo stromy.

The last photo shows that the last approach was hard for me … the trail was short but very steep.

Zanim weszliśmy na szczyt…

Poszliśmy kawałek dalej niż szlak, który prowadził bezpośrednio na szczyt Gornergrat. Poszliśmy pod lodowiec, tak blisko jak tylko sie dało. Usiedliśmy na kolorowych wielkich głazach aby nasycić się widokiem. Znaleźliśmy szlak wspinaczkowy. (Niebieski). Najpierw była to via ferrata a później trochę wspinania i szlak przez lodowiec. Sprawdzając ten szlak w internecie i wyszukając dokładniejszą mapę, po chwili podekscytowani jednogłośnie uznaliśmy „wow” też tak chcemy! Usiedliśmy i zaczęliśmy omyślać jak przygotować się do takiej trasy… bo bez odpowiedniego sprzętu bym się nie odważyła. Bez sprzętu to po prostu nieodpowiedzialne.

Before we reached the summit …

We went a bit further than the trail that led directly to the Gornergrat peak. We went under the glacier as close as possible. We sat on colorful large boulders to enjoy the view. We found a climbing trail. (Blue). First it was via ferrata and then some climbing and trail through the glacier. Checking this trail on the internet and searching for a more accurate map, after a while excited unanimously we found „wow” so we want! We sat down and began to think about how to prepare for such a route … because without the right equipment I would not dare. Without equipment it’s simply irresponsible.

Podczas takiego postoju kawa smakuje jeszcze lepiej!

A kawa z widokiem na lodowce, w takim towarzystwie to już całkiem pełnia szczęścia!

During such a stopover, the coffee tastes even better!

And coffee with a view of the glaciers, in such company is quite a complete happiness!

My mamy pewną zasadę. Planując wycieczkę w górach, staramy się zwiedzać jak najwięcej, wchodzić jak najwyżej (w ryzach rozsądku). Za każdym razem widzę u nas postęp. Wchodzimy wyżej, szybciej. Bardziej doceniamy każdy widok. Za każdym razem nas coś zachwyca.

We have a rule. When planning a trip in the mountains, we try to explore as much as possible, climb as high as possible (in common sense). Every time I see progress with us. We go higher, faster. We appreciate every view more. Each time something impresses us.

Dzisiaj nie zostawiam Wam mapy z trasą, ponieważ chodziliśmy jak chcieliśmy… trochę szlakiem, trochę nie…nie zawsze po kolei. Jednak zostawiłam Wam nazwy każdego miejsca i w opisie i na zdjęciach, więc napewno dacie radę wybrać coś dla siebie. Zresztą dla chcącego, nic trudnego!

Today I don’t leave you the route map, because we walked as we wanted … a little trail, a little not … not always in turn. However, I left you the names of each place and in the description and in the pictures, so you will certainly be able to choose something for yourself. Anyway for wanting, nothing difficult!

●●●Mira●●●

5 uwag do wpisu “Switzerland, Zermatt ●2● Gornergrat 3089 m

  1. Wyjątkowe widoki, trasa także specjalnie dobrana, aby jak najwięcej zobaczyć.
    Serdeczności zasyłam

    1. Pewnie o to chodzi by chłonąć jak najwięcej widoków i świeżego powietrza:) uwielbiam być zorganizowana podczas wyjazdu i na koniec dnia czy wycieczki byc dumna że tak wiele moje oczy widziały. W Szwajcarii gdy zamykam oczy i wdychania czyste powietrze czuje zapach tymianku i /lub oregano… uwielbiam te chwilę gdzie ciepła kawa z termosu ogrzewa mnie 😉 A Ty jak gospodarujesz czas na wycieczkach? Wypełniony dzień po brzegi czy delektujesz się długo dana chwila bez gonitwy?

Leave a comment / Zostaw komentarz