CASTLE (zamek) DOORWERTH (NL)

Tak 🙈 kolejny zamek…wg ankiety na instagramie: nie macie jeszcze dość moich propozycji na krótką wycieczkę do zamku, do kolejnego zamku.

Yes 🙈 another castle … according to an instagram survey: you are not fed up with my suggestions for a short trip to the castle, to the next castle.

Pewnie się zastanawiacie ile ja tych zamków odwiedziłam…Odpowiedź jest jedna: DUŻO.

You probably wonder how many of these castles I visited … The answer is one: MUCH.

Mieszkając w Holandii, taki krótki wypad do zamku (także w Holandii), nie stanowi problemu, ani wielkiego planowania.

Living in the Netherlands, such a short trip to the castle (also in the Netherlands) is not a problem, nor much planning.


Zamek Doorwerth ma wiele do zaoferowania. Piękne, spokojne miejsce. Idealne na długą, leniwą kawę z ciastkiem i pogadanki ze znajomymi w restauracji w zamkowym ogrodzie.

Doorwerth Castle has a lot to offer. A beautiful, peaceful place. Perfect for a long, lazy coffee with a cake and chatting with friends at the restaurant in the castle garden.

Z ciekawostek: jest to ponoć jeden z najbardziej nawiedzonych zamków w Holandii. (można tutaj spędzić noc).

Interesting facts: it’s probably one of the most haunted castles in the Netherlands. (you can spend the night here).

Jak będziecie chcieli przejść się, po zjedzeniu dawki kalorii, to także jest sporo do wyboru. Ogród zamkowy, rozległe tereny wokół zamku oraz kilka szlaków po pobliskich pagórkach. Fajne miejsce żeby pojeździć rowerem. Można tutaj także wynająć to miejsce. Fajna opcja na ślub, imprezę firmową albo urodziny dziecka. Można wtedy korzystać z bardzo dużej części zamku. Wejście do historycznych komnat i pomieszczenia muzealne są dostępne.

If you want to go after eating a dose of calories, there is also a lot to choose from. The castle garden, extensive areas around the castle and several trails around the nearby hills. Nice place to ride a bike. You can also rent this place here. A nice option for a wedding, corporate party or child’s birthday. You can then use a very large part of the castle. Entrance to historic chambers and museum rooms are available.

Jednak najciekawszą atrakcją, która przykuła moją uwagę to ESCAPE ROOM. Tak! Rozwiązywanie zagadek aby wydostać się z zamku, w bardzo zamkowym stylu. Fajny pomysł? Fajny!

However, the most interesting attraction that caught my attention is ESCAPE ROOM. Yes! Solving puzzles to get out of the castle in a very castle style. Cool idea? Great!


INFORMACJE PRAKTYCZNE ● PRACTICAL INFORMATION


Strona główna / official website

Czytaj dalej „CASTLE (zamek) DOORWERTH (NL)”

Castle/Zamek Heeswijk NL

Stary zamek na fosie w Heeswijk w Holandii, niedaleko 's-Hertogenbosch (około 15km). Old castle on the moat in Heeswijk in the Netherlands, near 's-Hertogenbosch (about 15km). Jest tutaj jednym z ciekawszych zabytów. Wielki i dostojny. Jego początki sięgają XI. It is here one of the most interesting monuments. Great and dignified. Its beginnings date back to the 11th century. Bardzo pięknie zdobiony. Otoczony fosą, ogrodami … Czytaj dalej Castle/Zamek Heeswijk NL

🏰 Zamek / Castle DE HAAR NL

Zamek de Haar w holenderskim Utrecht słynie jako największy i najbardziej luksusowy w Holandii. Castle de Haar in Dutch Utrecht is known as the largest and most luxurious in the Netherlands. W środku nie byłam. Niestety. Następnym razem nadrobię te zaległości, prawda jest taka, że nie weszliśmy do środka bo kolejka była za długa… 😅 I wasn’t inside. Unfortunately. Next time I will catch up, … Czytaj dalej 🏰 Zamek / Castle DE HAAR NL

Zamek / Castle in HELMOND NL

Zamek w dość małej holenderskiej miejscowości jaką jest Helmond. Robi duże wrażenie, ponieważ jest bardzo zadbany. Zamek jak i jego okolica. Do okoła zamku jest ogólnie dostępny mały park z dużą ilością zieleni oraz swobodnie spacerującymi kaczkami.

A castle in a rather small Dutch town called Helmond. It makes a big impression because it is very well maintained. The castle and its surroundings. A small park with lots of greenery and free walking ducks are generally available around the castle.

14to-wieczny zamek otoczony wodą. Ciekawe położenie zamku, ponieważ w centrum miasta Helmond. Można spacerować po mieście oglądając zabytki i holenderskie kamienice, które często bywają naprawdę ładne. Można cieszyć się urokami miasta a jak zmęczy nas tłok i zgiełk – iść w okolice zamku i odpocząć. Usiąść na ławce i oglądać naturę oraz zamek. Normalnie zamek można zwiedzać. Teraz na czas szalejącego wirusa tymczasowo zamknięty. Jednak teren w okół wystarczająco cieszył moje oko 😋

14th century castle surrounded by water. Interesting location of the castle because in the center of Helmond. You can walk around the city watching the monuments and Dutch tenements, which are often really pretty. You can enjoy the city’s charms and if you are tired of the crowds and hustle and bustle – go to the castle area and relax. Sit on a bench and watch nature and the castle. Normally the castle can be visited. Now temporarily closed for the time of the raging virus. However, the area was sufficiently pleasing to my eye 😋

CAREL FEDERIK WESSELMAN VAN HELMOND był ostanim władcą zamku. Majątek po nim (1921) został przekazany gminie Helmond. Był jednak jeden warunek: zamek miał pełnić funkcje administracyjne bądź publiczne. Tak też się stało. Aktualnie zamek pełni funkcję muzeum oraz organizowane są w nim śluby. Dostępne są 2 sale weselne. Z funkcji administracyjnych znajduje się tu izba rady miejskiej.

CAREL FEDERIK WESSELMAN VAN HELMOND was the last ruler of the castle. The property after him (1921) was transferred to the Helmond commune. However, there was one condition: the castle was to have administrative or public functions. It also happened. Currently, the castle is a museum and weddings are organized in it. There are 2 wedding rooms. The city council chamber is located here with administrative functions.


Praktyczne informacje • Practical information

Czytaj dalej „Zamek / Castle in HELMOND NL”