LIFESTYLE podróże travel

The Veluwemeer Aqueduct, Flevoland, Netherlands (drone attractie)

Na instagramie to miejsce wywołało także u mnie efekt „WOW!” ten wodny wiadukt to jedna z atrakcji która robi wrażenie głównie z góry.

On Instagram, this place also had a „WOW!” Effect for me. this water viaduct is one of the attractions that makes an impression mainly from above.

Error retrieving media

Akwedukt Veluwemeer to płytki most wodny o głębokości 3 m, który umożliwia małym łodziom i innym pojazdom wodnym o płytkim zanurzeniu, bezpieczne i łatwe pokonywanie drogi. W bardzo ciekawy sposób Holendrzy połączyli praktyczność i estetykę w jednym miejscu. Super!

The Veluwemeer aqueduct is a shallow water bridge with a depth of 3 m that allows small boats and other shallow draft water vehicles to cross the road safely and easily. In a very interesting way, the Dutch combined practicality and aesthetics in one place. Cool!

W przeciwieństwie do mostów zwodzonych czy innych konstrukcji drogowych, konstrukcja mostu wodnego pozwala na stały przepływ ruchu zarówno na jezdni, jak i nad akweduktem. Przez większą część rozpiętości drogi N302 w poprzek jeziora droga jest wyniesiona ponad linię wody przez odcinek sztucznych nasypów, ale w przypadku krótkiego, 17 m rozpiętości na akwedukcie, droga na krótko obniża się pod powierzchnię jeziora.

Unlike drawbridges or other road structures, the design of a water bridge allows for a constant flow of traffic both on the road and over the aqueduct. For most of the span of the N302 road across the lake, the road is elevated above the waterline by a stretch of artificial embankments, but with a short span of 17 m on the aqueduct, the road briefly descends below the lake’s surface.

Jezioro Veluwemeer w tłumaczeniu „Meer” to właściwie holenderskie jezioro, jest jednym z czternastu „jezior graniczących” na tym obszarze, z których wszystkie są w rzeczywistości bardzo długim, ciągłym zbiornikiem wodnym, który powstał w wyniku niepełnego połączenia Flevoland z Północno-wschodni Polder do kontynentalnej części Holandii.

Lake Veluwemeer in translation „Meer” is actually a Dutch lake, it is one of the fourteen „bordering lakes” in the area, all of which are in fact a very long, continuous body of water, which was formed by the incomplete connection of Flevoland with the Northeast Polder to the mainland of the Netherlands.

Najłatwiej dostać się w to miejsce parkując auto na parkingu Delfinarium, oczywiście to miejsce też Wam polecam. Zwłaszcza dla młodych będzie atrakcyjne oglądnie i poznawanie morskich zwierząt (pssst: tutaj można pływać z delfinami za dodatkową opłatą). Wejście oraz parking płatne. Aktualnie zamknięte, podczas pandemii modernizują objekt.

The easiest way to get to this place is by parking the car in the Delfinarium parking lot, of course I also recommend this place to you. Especially for young people it will be attractive to watch and learn about sea animals (pssst: here you can swim with dolphins for an additional fee). Entrance and parking payable. Currently closed, they are modernizing the facility during the pandemic.

link Delfinarium https://www.dolfinarium.nl/en/

Wodny wiadukt od parkingu Delfinarium dzieli kilka minut drogi pieszo. Tylko uwaga: wodny wiadukt nie jest widoczny z drogi. Jest dobrze schowany za krzakami. Wejście obok bramy wjazdowej do klubu jachtowego. Po wiadukcie można chodzić, można także pomachać do przepływających ludzi. Wrażenie jest niesamowite, stoisz na małym moście a pod nogami masz szybko jadące auta a obok ciebie płynie łódka. Wrażenie bezcenne. Obudzenie wędkarzy też było bezcenne 😉

The water viaduct from the Delfinarium car park is a few minutes' walk away. Just a note: the water viaduct is not visible from the road. It is well hidden behind the bushes. Entrance next to the entrance gate to the yacht club. You can walk on the viaduct, you can also wave at people passing by. The impression is amazing, you are standing on a small bridge with fast moving cars under your feet and a boat next to you. An invaluable impression. Waking up anglers was also priceless;)¹

Na instagramie możecie na bieżąco zobaczyć miejsca, które znajdą się na blogu.

On Instagram, you can see the places that will be on the blog on an ongoing basis.MIRA10 thoughts on “The Veluwemeer Aqueduct, Flevoland, Netherlands (drone attractie)

      1. Ya, a few months ago my son promised me to plan a visit to the place in our next visit to Netherlands!He is staying in Eindhoven! On my site pl visit my blogs on Netherlands/ Paris/ Belgium & Switzerland! You may like it! I will look forward to your valued comments ,Mira 🙏

Leave a comment / Zostaw komentarz