podróże travel

Venlo, Netherlands (nocą/at night)

Bez względu na to jak długo mieszkacie w jakimś miejscu, zawsze znajdzie się miejsce które się lubi. Miejsce które wzbudza zachwyt albo poprostu jest przyjemne dla oka. My mamy takich miejsc kilka. To jest jedno z nich: centrum miasta Venlo w Holandii.

No matter how long you live in a place, there will always be a place you like. A place that arouses admiration or is simply pleasing to the eye. We have several such places. This is one of them: Venlo city center in the Netherlands.

Na filmie widać oświetlony most, następnie zmieniający kolory budynek teatru. Z tej strony widać głównie taras widokowy restauracji teatru. Lubię.

The film shows an illuminated bridge, then a theater building that changes colors. From this side you can mainly see the observation deck of the theater restaurant. I Like.

Najlepsze pomysły przychodzą do głowy wtedy, gdy nie można wychodzić z domu 😅 co przez to rozumiem? W Holandii wprowadzono jakiś czas temu „godzinę policyjną” po 21 godzinie ludzie bez psów nie mogą wychodzić … przepustką jest posiadanie psa oraz dokument potwierdzający pracę w nocy… brak mi sił żeby tłumaczyć Wam jak bardzo mnie irytuje takie postępowanie władz.

The best ideas come to mind when you can’t leave the house 😅 what do I mean by that? In the Netherlands a „curfew” was introduced some time ago after 9 p.m. people without dogs cannot go out … the pass is having a dog and a document confirming work at night … I don’t have enough strength to explain to you how irritated by such behavior of the authorities.

Jednak mam psa więc mogę pozwolić sobie na więcej. Prawda jest też taka, że policja aż tak nie kontroluje (przynajmniej ja nie widziałam).

However, I have a dog so I can afford more. The truth is also that the police aren’t that controlling (at least I haven’t seen it).

Na rozluźnienie sytuacji, poniżej pokazuję Wam to samo miejsce tylko z drugiej strony. Widać więcej miasta. Powiem Wam szczerze, że bardzo lubię miasta nocą, ale tylko wtedy jak mogę na nie patrzeć z góry 😜.

To loosen up the situation, below I show you the same place only on the other side. You can see more of the city. Honestly, I like cities at night, but only when I can look at them from above 😜.

Latamy dronem Mavic Air 2, Darek zrobił licencję pilota i wykonał od początku do końca te filmy, a ja mu dzielnie asystuję 🤪🤣 wspierając. Jak Wam się podobają?

We fly the Mavic Air 2 drone, Darek has a pilot’s license and made these films from start to finish, and I bravely assist him 🤪🤣 supporting him. How do you like them?MIRA9 thoughts on “Venlo, Netherlands (nocą/at night)

  1. Bardzo mi się podobają oświetlone miasta nocą. Czekam jeszcze na inne ujęcia dronem. Może jakieś najazdy na obiekty?… 👋

Leave a comment / Zostaw komentarz