podróże travel

Vogelobservatorium Haringvliet „Tij”, Netherlands (ptasie gniazdo, bird’s Nest)

Ostanio zwiedziliśmy kilka miejsc. Najwięcej pytań (instagram, facebook) było właśnie o to miejsce: ptasie obserwatorium Tij.

We recently visited several places. Most questions (instagram, facebook) were about this place: the Tij bird observatory.

Miejsce zrobione właśnie aby obserwować ptaki. Znajduje się w zacisznym miejscu, oddzielonym pasem zieleni od cywilizacji.

A place made just for bird watching. It is located in a quiet place, separated by a green belt from civilization.

Nie mniej można się tu dostać w kilka minut z pobliskiego (darmowego parkingu).

Nevertheless, you can get here in a few minutes from the nearby (free parking).


Z parkingu wchodzicie w ścieżkę (oznakowana) i podążacie główną ścieżką. Znak po drodze jest chyba tylko jeden po drodze. I jest w połowie drogi. Wchodząc na małą wydmę z prawej jest pole, a w lewo schody. Wybieracie schody żeby dostać się do ptasiego gniazda. I już. 3 minuty i jesteście na miejscu.

From the parking lot you enter the path (signposted) and follow the main path. There is probably only one sign along the way. And it’s halfway there. When you enter a small dune, there is a field on the right and stairs on the left. You choose the stairs to get to the bird’s nest. And already. 3 minutes and you are there.

Więcej zobaczycie, usłyszycie i przeczytacie w filmiku poniżej.

You can see, hear and read more in the video below.

To jest urywek tego co znajdziecie u mnie na instagramie. Tam będziecie na bieżąco.

This is a snippet of what you will find on my instagram. You will be up to date there.MIRALeave a comment / Zostaw komentarz