LIFESTYLE

Wesołych Świąt ● Merry Christmas

Święta Bożego Narodzenia już są, już odpoczywamy, już chaos i zgiełk przygotowań za nami. Dlatego nareszcie możemy odpocząć. Odpocząć i nabrać sił na kolejne wyzwania.

Christmas is already here, we are already resting, the chaos and turmoil of preparations are behind us. That’s why we can finally relax. Relax and gather strength for new challenges.

Życzę Wam aby te Święta oraz nadchodzący rok był: spokojny i zdrowy.

I wish you that this Christmas and the coming year would be: calm and healthy.

Co przyniesie nam kolejny rok? Moim zdaniem to, co sobie zamarzymy. Każde marzenie może się spełnić jeśli będziemy pomagać mu się spełnić. Szczęściu zawsze trzeba pomóc. Nic z nieba nikomu nie spada. A jeśli spada, to trzeba to szanować i o to dbać…

What will the next year bring us? In my opinion, what we are dreaming about. Every dream can come true if we help him come true. Happiness must always be helped. Nothing falls from heaven. And if it falls, you have to respect it and take care of it …

Wiecie, że często marzę i rozmyślam o moich nowych podróżach. Zima i długie wieczory sprzyjają mi w planowaniu marzeń i ich spełnianiu. Zima to magiczny czas, możemy spełniać swoje postanowienia. I życzę Wam aby Wasze postanowienia noworoczne spełniły się i mam nadzieję, że w nich wytrwacie.

You know that I often dream and think about my new travels. Winter and long evenings help me plan my dreams and make them come true. Winter is a magical time, we can meet our resolutions. And I wish you that your New Year’s resolutions will come true and I hope you will persevere in them.

Ja przestałam już mówić „od Nowego Roku” … albo „od poniedziałku” … wiem, że to nie działa, w moim przypadku. Ja jeżeli czegos nie zacznę od razu, to juz nie zacznę w ogóle… Dlatego życzę Wam realnych postanowień, które już dziś wprowadzicie w życie.

I have stopped saying „from the New Year” … or „from Monday” … I know that it does not work, in my case. If I don’t start something right away, I won’t start at all … That’s why I wish you real resolutions that you will implement today.

Każda naszą myśl potrzebuje działania, albo się uda, albo sie nie uda… jednak nie będziecie źli sami na siebie, że nie próbowaliście.

Each of our thoughts needs action, either it will succeed or it will not succeed … however you will not be angry with yourself that you have not tried.

Działajcie! Marzcie! Spełniając te marzenia.

Każdy z nas ma do tego prawo.

Action! Dream! Fulfilling these dreams.

Each of us has the right to do so.

Nie myśl tylko, że będzie łatwo. Im trudniej tym nagroda będzie cieszyć Cię bardziej.

Don’t just think it will be easy. The harder the prize, the more you will enjoy.

Ja, chcąc spełniać moje marzenia w górach, muszę/chcę mieć dobrą kondycję. Całą zimę pracuje na to, aby w sezonie letnim zwiedzić jak najwięcej. Tyczy sie to budowania kondycji, jak i zarabiania pieniędzy.

I want to make my dreams come true in the mountains, I have to / want to be fit. He works all winter to explore as much as possible during the summer season. This applies to building fitness and earning money.

Życzę Wam wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!! Macie już plany na następny rok?

I wish you a Merry Christmas and a happy New Year !! Do you have any plans for the next year?

●●● MIRA ●●●

17 thoughts on “Wesołych Świąt ● Merry Christmas

  1. Nie szkodzi 😉 Święta ( jak i różne inne okazje, które pragniemy uczcić) mogą być każdego dnia! 😃😜 „miłe słowa” miłe widziane każdego dnia 🤪 dlatego Tobie życzę samych miłych świąt 😄 pozdrawiam 🐱🐈

   1. Ogólnie sprawa ma się tak, że kotów nie lubię 😀 ale chcę „nam” dać szansę :p i jak się przeprowadzę na nowe miejsce to kupię sobie kota 😀 a na rasach się nie znam. 🙂

   2. Haha to jest nasza kobieca logika „kupie sobie coś czego nie lubię, ale może polubie” 🙈 słodka moja, pamiętaj tylko,że kot to nie krem który da się odstawić na półkę gdy nas podrażni… 🙈😅😀 ale będę trzymać kciuki 🤞 za wszystkie plany

 1. Zgadzam się z tym, co napisałaś o spełnianiu marzeń. Zyczę siły do działań, które pozwolą spełnić je. Pozdrawiam z Mielna, tu przywitamy Nowy 2020 Rok.

   1. That’s the plan 😃 Merry Christmas! 🌲 how is your Christmas?

   2. work and earn money for next trips … I take some rest from the Internet, this is my detox for Christmas. Haha I spend long evenings planning my trip to the greater part of next year.

Leave a comment / Zostaw komentarz