What to do: point of three borders AUSTRIA-ITALY-SWITZERLAND.

Chcesz się wybrać na aktywny urlop? Ale nie wiesz gdzie jechać i sam nie wiesz co chcesz zobaczyć? Pokażę Ci mini przewodnik po miejscach, które zagwarantują Ci duży wybór aktywności w zależności od pory roku.

Do you want to go on an active vacation? But you don’t know where to go and you don’t know what you want to see? I will show you a mini guide to places that will guarantee you a large selection of activities depending on the season.

My wybraliśmy się tutaj we wrześniu, pogoda była piękna. Nocowaliśmy w austriackim Nauders, ale nie ograniczaliśmy się i bardzo często przekraczaliśmy granice państw. Głównie Austrii i Włoch.

We went here in September, the weather was beautiful. We spent the night in the Austrian Nauders, but we did not limit ourselves and we crossed the borders very often. Mainly Austria and Italy.

No dobra ale co tu można robić? Piesze wycieczki przy jeziorze lub miasteczkach i wysoko w górach, po bunkrach i fortyfikacjach powojennych. Pływanie, zwiedzanie, zabytki, wspinanie i latanie, rowery lub narty w zimie. Co kto lubi.

Okay, but what can you do here? Hiking near the lake or small towns and high in the mountains, in bunkers and post-war fortifications. Swimming, sightseeing, monuments, climbing and flying, biking or skiing in winter. Who likes what.

Koniecznie daj mi znać które miejsce najbardziej Cię zaciekawiło 😀

Be sure to let me know which place you are most interested in 😀


Switzerland:

Tutaj mam dla Was najmniej do zaoferowania, ponieważ skupiliśmy się głównie na Austrii i Włoszech. Jest jednak jedno miejsce, które wypada zaliczyć to punkt graniczny trzech państw. Takie połączenie to rzadkość. Dlatego polecam.

Here I have the least to offer for you, as we focused mainly on Austria and Italy. However, there is one place that should be included is the border point of three countries. Such a combination is rare. That’s why I recommend it.

punkt graniczny: Austria-Włochy-Szwajcaria.

border point: Austria-Italy-Switzerland.

DREILANDERECKE 2 179m

Dojście tutaj ze strony austriackiej nie jest bardzo ciężkie, ale szlak jest głównie pod górę. Zwłaszcza gdy po drodze chcecie zobaczyć dwa śliczne jeziora. Fajnie jest połączyć te miejsca podczas jednej wycieczki.

Sam punkt zagraniczny to poprostu duży kamień. Są tutaj obwarowania z czasów wojny i wąskie ścieżki prowadzące do trzech różnych państw. Góra wyglądająca na „nie do zdobycia” Pitz Lad 2 808m oraz panoramiczny widok na okolicę.

Szlak jest dość dziwny, ponieważ biegnie przez prywatne posiadłości i nie zawsze oczywiste jest „gdzie dalej” iść. Polecam tak na wszelki wypadek korzystać z map w telefonie. Także dlatego, że mijamy po drodze drogowskazy włoskie jak i austriackie, jednocześnie, każdy ze znaków podaje inną wartość czasową 🤦🏼‍♀️ i to wprowadza w błąd. Na szczęście wszystkie znaki pokazują ten sam kierunek punktu granicznego.

Getting here from the Austrian side is not very difficult, but the trail is mostly uphill. Especially when you want to see two beautiful lakes along the way. It’s fun to combine these places in one trip.

The foreign point itself is just a big stone. There are fortifications from the war period and narrow paths leading to three different countries. „Impregnable” mountain Pitz Lad 2 808m and a panoramic view of the surrounding area.

The trail is quite strange as it runs through private estates and it is not always obvious „where to go next”. I recommend using the maps on your phone just in case. Also because we pass Italian and Austrian signposts on the way, at the same time, each sign gives a different time value 🤦🏼‍♀️ and this is misleading. Fortunately, all signs show the same direction of the border point.

Austria:

NAUDERS

Nauders to małe miasteczko leżące w Austrii, przy granicy Włoskiej. Popularne miejsce z wielu względów: kręcony w pobliżu serial, bunkry powojenne, konie zamiast krów, złoto, balansowanie pomiędzy granicami. Przekraczanie ich wielokrotnie jest tutaj codziennością. Pokażę Wam miejsca warte uwagi, które bez problemu zwiedzicie w 4 dni.

Nauders is a small town in Austria, on the Italian border. A popular place for many reasons: a series shot nearby, post-war bunkers, horses instead of cows, gold, balancing between borders. Crossing them many times is commonplace here. I will show you places worth visiting that you can easily visit in 4 days.

NAUDERSBERG Schloss/Castle/Zamek

Praktycznie w centrum miasta znajduje się zamek, który dumnie stoi na wzniesieniu i wygląda jakby obserwował cale miasteczko. Fajna atrakcja turystyczna, muzeum i hotel w jednym. Polecam.

There is a castle practically in the city center, which stands proudly on a hill and looks like it is watching the whole town. Nice tourist attraction, museum and hotel all rolled into one. I recommend.

Z ciekawostek: są tutaj samoobsługowe sklepiki z lokalnymi produktami takimi jak lody, jogurty, makarony czy jajka. Po raz pierwszy korzystałam z takiego miejsca i polecam. Polecam także uczciwość. Bo samemu trzeba do skarbonki wrzucić pieniądze i zapisać na kartce co się kupiło. Produkty nie są tanie ale ja skusiłam się i kupiłam lody i jogurt naturalny. Nie były dietetyczne 🙈 ale smakowały nam.

Interesting facts: there are self-service shops with local products such as ice cream, yoghurt, pasta and eggs. It was the first time I used such a place and I recommend it. I also recommend honesty. Because you have to throw money into the piggy bank and write down what you bought on a piece of paper. The products are not cheap, but I was tempted and I bought ice cream and natural yoghurt. They were not dietary 🙈 but we liked them.

NAJWIĘKSZY SCHNITZEL czyli kotlet schabowy w Austrii / THE BIGGEST SCHNITZEL (pork chop) in Austria

Nie jestem pewna czy to jest atrakcja którą musicie „zaliczyć” będąc tutaj… My odwiedziliśmy restaurację przy centrum Nauders, która szczyci się serwowaniem największych w Austrii kotletów schabowych. Mają nawet oficjalny certyfikat. Nie mniej kombinacji z kotletem schabowym jest naprawdę sporo i w różnych wielkościach i z różnymi sałatkami. Największy kotlet schabowy z miksem sałatek i kawą (kawy w Austrii nie polecam) wyniósł nas 20€. Ja za moje danie zapłaciłam 16€.

I’m not sure if this is an attraction that you must „do” while being here … We visited the restaurant at the Nauders center, which prides itself on serving Austria’s largest pork chops. They even have an official certificate. There are many combinations with pork chop, in various sizes and with different salads. The largest pork chop with a mix of salads and coffee (I do not recommend coffee in Austria) amounted to € 20. I paid 16 € for my dish.

NAUDERS BERGKASTEL 2 200m

Niech was nie zwiedzie nazwa tego miejsca. Schowanego zamku na szczycie nie znajdziecie (przynajmniej ja nie znalazłam 🤪). Aktualnie to dobrze prosperujący ośrodek narciarski z dużym parkingiem na dole i dobrze zagospodarowanym miejscem na górze. W zimie super miejsce na narty i gorący posiłek w górskiej restauracji, w lecie super miejsce na piesze wycieczki. Wjeżdżając windą górską do góry, znacząco skracacie drogę wspinaczki. Można też iść na pieszo. Wam zostawiam wybór, bilety kosztowały niecałe 20€ od osoby. Pomimo kart turystycznych, które otrzymaliśmy od właścicieli apartamentu w którym nocowaliśmy i tak musieliśmy płacić. 👎

Don’t let the name of this place fool you. You won’t find the hidden castle at the top (at least I didn’t find it 🤪). It is now a thriving ski resort with a large car park downstairs and a well-developed space upstairs. In winter, a great place for skiing and a hot meal in a mountain restaurant, in summer, a great place for hiking. By going up the mountain elevator, you significantly shorten the climb. You can also go on foot. I leave you the choice, tickets cost less than 20 € per person. Despite the tourist cards we received from the owners of the apartment in which we stayed, we still had to pay. 👎

GOLDSEEN

Będąc już na Nauders Bergkastel można zrobić sobie wycieczkę do jeziora Goldsee. Śliczne średniej wielkości, naturalne jezioro schowane z jednej strony pod górami a z drugiej strony roztacza się widok na przebytą trasę. Taki widok daje satysfakcję. W okolicy można zobaczyć dużo świstaków.

Being already at Nauders Bergkastel, you can make a trip to Lake Goldsee. A beautiful, medium-sized, natural lake hidden on one side under the mountains and on the other side overlooking the route traveled. Such a view gives satisfaction. You can see a lot of marmots in the area.

SCHWARZER SEE

To był pierwszy punkt naszej wycieczki na połączenie trzech granic państw. Można skrócić sobie drogę zaczynając na skaju Nauders od wjazdu kolejką gondolową. Ze stacji Mutzkopf wjeżdżamy na Kleinmutzkopf (1 812m) i zostaje nam już połowa drogi. Nas nie wpuścili do tej kolejki z psem, więc poszliśmy pieszo utwardzaną drogą, która ku naszemu zdziwieniu była dużo szybsza niż szlak dla pieszych…

It was the first point of our trip to connect the three borders. You can shorten your way by starting on the Nauders artificial leather from the gondola lift. From the Mutzkopf station we enter Kleinmutzkopf (1,812m) and we are already halfway there. They did not let us into this queue with the dog, so we walked along the paved road, which to our surprise was much faster than the pedestrian trail …

GRÜNER SEE

Drugi punkt naszej wycieczki, zaraz po Schwarzsee oddalonego o mniej więcej 15 minut drogi. Dużo mniejsze jezioro, jednak bardzo urokliwe. Korony otaczających go drzew odbijają się w jeziorze. Dzięki temu jego kolor jest jeszcze bardziej intensywnie zielony. Podejrzewam, że to jeden z powodów nadania mu tej nazwy (zielone jezioro). Bardzo fajnie zagospodarowany teren nie przeszkadzając naturze grać tu pierwsze skrzypce. Fajnie jest tu odpocząć i odetchnąć od wędrówki i cywilizacji w ciepły dzień.

The second point of our trip, right after Schwarzsee, about 15 minutes away. Much smaller lake, but very charming. The crowns of the surrounding trees are reflected in the lake. As a result, its color is even more intense green. I suspect that is one of the reasons for giving it that name (green lake). Very nice landscaped area without disturbing nature to play first fiddle here. It’s nice to relax here and take a break from wandering and civilization on a warm day.


Pamiętajcie, to wy wybieracie jak daleko idziecie. Jak długą wycieczkę planujecie. My zaplanowaliśmy wycieczkę do czasu wczesnej kolacji, tak żeby nie wracać jak już zajdzie słońce. Po 18 godzinie miał także padać bardzo silny deszcz, dlatego uznaliśmy że najbezpieczniej będzie wybrać kilka punktów nieopodal siebie, obserwując na jak daleką wycieczkę pogoda nam pozwoli. Dlatego zaplanowaliśmy wyżej wspomniane dwa jeziorka, punkt trzech państw. Pogoda pozwoliła nam wrócić inną drogą, troszeczkę dłuższą ale mniej stromą po stronie włoskiej z kilkoma punktami widokowymi.

Remember, it’s up to you to choose how far you go. How long are you planning a trip. We planned the trip until the early dinner, so as not to come back when the sun goes down. After 18 o’clock it was supposed to rain very heavily, so we decided that it would be safest to choose a few points close to each other, watching how far the weather would allow us. That is why we have planned the above-mentioned two lakes, a point of three countries. The weather allowed us to go back by a different route, a bit longer but less steep on the Italian side with a few viewpoints.


PLAMORT

To miejsce chciałam bardzo zobaczyć z wielu względów. Na zdjęciach to miejsce wyglądało tak niesamowicie, że nawet nie było opcji żebym je ominęła będąc tutaj.

Jest to torfowisko wysoko w górach na pograniczu Austrii i Włoch. Plamort był częścią Alpejskiego Muru Południowego Tyrolu, czyli miał chronić faszystowskie Włochy przed potencjalnym najazdem nazistowskiej Wielkiej Rzeszy Niemieckiej w czasie drugiej wojny światowej. To co widać tutaj na pierwszy rzut oka to 500 metrowa drewniano-betonowo-metalowa zapora przeciwpancerna. Która ponoć nie została nigdy użyta w celach obronnych. Są tutaj także bunkry. Jeden widać bez problemu, reszta jest dobrze ukryta. Można je odkryć wędrując po tym terenie szukając ich lub ściągając sobie mapę bunkrów z internetu 😅. Aktualnie ten teren jest pełny swobodnie pasących się koni. Wchodząc na wzgórze ze sztucznym jeziorkiem można odpocząć oraz napawać się widokiem okolicy. Tu jest pięknie!

I really wanted to see this place for many reasons. In the pictures, this place looked so amazing that it wasn’t even possible for me to miss it while here.

It is a bog high in the mountains on the border between Austria and Italy. Plamort was part of the Alpine Wall of South Tyrol, which was to protect fascist Italy from the potential invasion of the Nazi Great German Reich during the Second World War. What you can see at first glance is a 500-meter-long wood, concrete and metal anti-tank barrier. Which apparently has never been used for defense purposes. There are also bunkers here. One can be seen without any problems, the rest are well hidden. You can discover them by wandering around this area, looking for them or by downloading the bunker map from the Internet 😅. Currently, the area is full of free grazing horses. By climbing the hill with an artificial lake, you can relax and enjoy the view of the area. It’s beautiful here!


Italy:

GRAUN (CURON VENOSTA)

Wieża kościoła /Church tower/ Altgraun

To zdecydowanie największa „instagramowa” atrakcja po stronie Włoskiej. Jest to zatopiona na 22m wieża kościelna ze starego miasta, które zostało zrównane z ziemią i zalane wodą. Wiele czytałam o powodach zalania wodą starego miasta. Większość z nich jest bardzo tajemnicza, bądź wręcz mistyczne historie. Prawda jest jak zawsze pomiędzy. Firma energetyczna chciała połączyć dwa naturalne jeziora żeby zasilały ich elektrownię wodną. Żeby to osiągnąć musieli przenieść mieszkańców Curon oraz Resia na wyższe bezpieczne tereny.

This is by far the biggest „Instagram” attraction on the Italian side. It is a 22m submerged church tower from the old town, which was razed to the ground and flooded with water. I have read a lot about the reasons why the old city was flooded with water. Most of them are very mysterious or even mystical stories. The truth is as always in between. The energy company wanted to connect two natural lakes to power their hydroelectric plant. To achieve this, they had to move the inhabitants of Curon and Resia to higher, safe areas.

Aktualnie przez popularność tego miejsca jest tu dość tłoczno. Pobliski parking (płatny monetami) zazwyczaj pełny.

Currently, due to the popularity of this place, it is quite crowded here. Nearby parking (payable with coins) usually full.

RESCHEN

Miejscowość prezentująca jezioro Reschensee z naprawdę ładnej perspektywy. Jednak to miejsce jest unikatowe z innego powodu. Jest to przygraniczna miejscowość na granicy Austrii i Włoch (leży po stronie Włoskiej). Tutaj oprócz małej krętej przełęczy RESCHENPASS, w lesie znajdziemy bunkry z czasów pierwszej wojny światowej oraz inne wojskowe obwarowania. Fajne miejsce aby rozpocząć wędrówkę wzdłuż bunkrów (bunkiertrail). Przy jeziorze zostawiacie auta na płatnym parkingu (około 6€) za cały dzień, następnie wspinacie się uliczkami w górę i w górę. Jest jeszcze jedna opcja parkowania (bezpłatnego) wjeżdżacie krętymi i wąskimi uliczkami pod miejski ośrodek sportowy i na stromej drodze wzdłuż drogi zostawiacie auto. Następnie dosłownie parę metrów niżej jest wejście na szlak.

A town presenting Lake Reschensee from a really nice perspective. However, this place is unique for another reason. It is a border town on the border between Austria and Italy (on the Italian side). Here, in addition to the small winding RESCHENPASS pass, in the forest you will find bunkers from the First World War and other military fortifications. A nice place to start your hike along the bunker train. At the lake, you leave your car in a paid parking lot (about 6 €) for the whole day, then you go up and up the streets. There is one more (free) parking option – you enter the narrow and winding streets to the municipal sports center and leave your car on a steep road along the road. Then, literally a few meters below the entrance to the trail.

RESCHENSEE

Sztucznie stworzone jezioro na zalanym starym mieście Reschen. Aktualnie jedna z atrakcji turystycznych. Można uprawiać na nim sporty wodne, kąpać się oraz spacerować do okoła jeziora. Z jednej strony znajduje się tama.

An artificial lake in the flooded old town of Reschen. Currently one of the tourist attractions. You can practice water sports, swim and walk around the lake. There is a dam on one side.

BUNKER Trail

Etschquelle Reschen, Bunker nr 20

To najsłynniejszy i największy bunkier tutaj. Jednak nie jedyny. W rzeczywistości jest tu cała sieć bunkrów i wojennych fortyfikacji. Od strony włoskiej zrobiony jest szlak bunkrów, prowadzący przy większości bunkrów. BUNKER TRAIL. Trzeba być jednak spostrzegawczym aby ich nie przeoczyć. 😉 Droga prowadzi do skały widokowej i/lub do Plamort (w zależności z której strony zaczniemy). My zrobiliśmy kółko zaczynając od bunkrów przez Plamort, skalę widokową i zeszliśmy na dół do Reschen gdzie mieliśmy auto.

This is the most famous and largest bunker here. However, not the only one. In fact, there is a whole network of bunkers and military fortifications here. On the Italian side, there is a bunker trail leading near most of the bunkers. BUNKER TRAIL. However, you have to be observant so as not to overlook them. 😉 The road leads to the lookout rock and / or to Plamort (depending on which side we start from). We made a circle starting from the bunkers through Plamort, the viewing scale and we went down to Reschen where we had a car.

LANGTAUFERS Valley

Można wjechać krętą przełęczą górską bardzo wysoko, mijając maleńkie wioski, dojeżdżasz do parkingu autem bądź autobusem do włoskiego Melag i dalej zaczynasz pieszą wycieczkę. Można tutaj iść balkonem widokowym i podziwiać widoki trzytysięczników (Ausserer Barenbartkigel 3473m, Weissseespitze 3518m) oraz można dojść do schroniska górskiego Weisskugelhutte na 2544m /lub wspinać się po lodowcu Falginferner. Poziom trudności tego szlaku to łatwy do średniego. Polecam.

You can go up a winding mountain pass very high, passing tiny villages, you reach the parking lot by car or bus to the Italian Melag and then you start your hiking trip. Here you can walk on the panoramic balcony and enjoy the views of the three-thousanders (Ausserer Barenbartkigel, Weissseespitze) and you can walk to / or climb the Falginferner glacier. The difficulty of this trail is easy to medium. I recommend.


To nie są wszystkie miejsca jakie powinniście zobaczyć. Jednak to wszystkie które nam udało się zwiedzić w 4 dni z pół rocznym szczeniakiem.

These are not all places you should see. However, all of them that we managed to visit in 4 days with a half-year-old puppy.MIRAAdvertisements
Advertisements


Advertisements
Advertisements

11 uwag do wpisu “What to do: point of three borders AUSTRIA-ITALY-SWITZERLAND.

 1. W tym co robisz jesteś profesjonalna i rzeczowa. Trzymaj taki pion dalej.
  Plamor wygląda nieziemsko, ale Lagtaufers Valley urzeka mocniej, trudno będzie wybrać.
  Serdeczności

  1. Dziękuję z całego serca za te słowa ❤❤ to tak bardzo mnie motywuje, że brak mi słów aby wyrazić wdzięczność 😘 a co do tych miejsc to na szczęście nie trzeba wybierać, są w zasięgu ręki i w miarę obok siebie. Wyruszasz z tej samej wioski na dol. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję 🙂

     1. Ten przewodnik jest na kilka dni zwiedzania ale właśnie przygotowuje 2 posty o miejscach co mam blisko domu (do 2h drogi) 😁 mniej wymagające a bardziej relaksujące propozycje.

Leave a comment / Zostaw komentarz