Wprowadzam nowości • I introduce news

Hej! Hey!

Wprowadzam nowości na mojego bloga. Będą to dobrowolnie płatne subskrybcje i wsparcie w formie płatnej dotacji. WSZYSTKIE WPŁATY chciałabym żeby były DOBROWOLNE lecz ŚWIADOME.

Introduces news to my blog. These will be voluntary paid subscriptions and support in the form of a paid grant. I would like ALL PAYMENTS to be VOLUNTARY but CONSCIOUS.

Uważam, że wspieranie twórców inter]netowych jest dobre i sama także wspieram ludzi których lubię i którym ufam.

I believe that supporting internet creators is good and I also support people I like and trust.

Jeżeli podoba Ci się to co robię i korzystasz z moich przewodników lub rekomendacji to od teraz możesz mnie wspierać finansowo. Od Ciebie zależy ile oraz kiedy (jednorazowo, miesięcznie, rocznie) chcesz mi ofiarować.

If you like what I do and you use my guides or recommendations, you can support me financially from now on. It depends on you how much and when (once, monthly, annually) you want to donate to me.

Uzbierane pieniądze najpewniej wydam na samorozwój oraz podróże, żeby na blogu powstawały nowe przewodniki, żeby zdjęcia które robię cieszyły Wasze oczy jeszcze bardziej. Chciałabym poprawić jakość zdjęć oraz filmów. Chciałabym pójść na kurs języka angielskiego. Chciałabym żeby wszystko miało „ręce i nogi” i było profesjonalne, a jestem świadoma tego, że tłumaczenie na język angielski, nadal wymaga dużej poprawy.

I will most likely spend the money I collect on self-development and travel, so that new guides will be created on the blog, so that the photos I take will please your eyes even more. I would like to improve the quality of photos and videos. I would like to take an English language course. I would like everything to be „hands and feet” and professional, and I am aware that the English translation still needs a lot of improvement.

  1. DAROWIZNA DLA MNIE A DONATION TO ME: sam wybierz opcję klikając w odpowiednie pole (podaruj mi trochę pieniędzy jeden raz lub każdego miesiąca lub raz do roku), wybierz ile chcesz mi podarować lub wybierz własną kwotę. następnie po naciśnięciu DONATE przeniesie Cię do płatności kartą kredytową. Choose the option yourself by clicking the appropriate field (give me some money once or every month or once a year), choose how much you want to give me or choose your own amount then press DONATE to take you to credit card payment.
One-Time
Monthly
Yearly

Make a one-time donation

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Choose an amount

€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00

Or enter a custom amount


Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

2. DRUGA OPCJA WSPARCIA MOJEJ TWORCZOŚCI: klikając w kolorowe okienko poniżej, przekieruje Cię automatycznie do płatności 5 euro miesięcznie, płatne kartą kredytową.

SECOND OPTION TO SUPPORT MY WORK: by clicking on the colored box below, you will be automatically redirected to a payment of 5 euros per month, payable by credit card.


Dlaczego płatności są kartą kredytową? Ponieważ uważam, że to najbezpieczniejszy sposób płacenia w internecie, na równi z płatnościami poprzez serwis PayPal. Są to również ogólno dostępne i znane formy płatności, także między narodowe.

Why are payments by credit card? Because I believe it is the safest way to pay online, on par with paying with PayPal. These are also generally available and known forms of payment, including international.


MIRA


Advertisements
Advertisements

6 uwag do wpisu “Wprowadzam nowości • I introduce news

    1. Nie bój się to poprostu kolejna opcja na blogu, dobrowolna. Jestem w trakcie tworzenia nowych opcji oraz produktów za które będzie warto zapłacić
      Ale wszystko w swoim czasie. Cała reszta na blogu pozostaje bez zmian.

      1. Bałam się proponować takie rozwiązania, zwłaszcza że JESZCZE nie oferuję konkretnych rzeczy w zamian. Jedno jest pewne, post cieszy się popularnością ALE nie mam zamiaru rezygnować czy zaniedbywać całego contentu który zbudowałam do tej pory, kwestie finansowe są ważne ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest Wasze zaufanie, które nie mam zamiaru nadszarpywać 🙂🙃😉

Leave a comment / Zostaw komentarz