CASTLE podróże travel

Castle/Zamek Heeswijk NL

Stary zamek na fosie w Heeswijk w Holandii, niedaleko 's-Hertogenbosch (około 15km).

Old castle on the moat in Heeswijk in the Netherlands, near 's-Hertogenbosch (about 15km).

Jest tutaj jednym z ciekawszych zabytów. Wielki i dostojny. Jego początki sięgają XI.

It is here one of the most interesting monuments. Great and dignified. Its beginnings date back to the 11th century.

Bardzo pięknie zdobiony. Otoczony fosą, ogrodami oraz lasem. Przez lata zamek był rozbudowywany i sukcesywnie przebudowywany. Efekt jest świetny i bardzo „nowoczesny” jak na tak stary zamek. Aktualnie naturalnie pełni funkcję muzeum i jest dostępny dla zwiedzających wewnątrz jak i z zewnatrz. Ogrody bardzo cieszyły nasze oczy, nawet w pochmurną pogodę.

Very beautifully decorated. Surrounded by a moat, gardens and a forest. Over the years, the castle was expanded and gradually rebuilt. The effect is great and very „modern” for such an old castle. Currently, it naturally functions as a museum and is available to visitors inside and outside. The gardens made our eyes very happy, even in cloudy weather.

W zamku są organizowane różne uroczystości i wydarzenia. Naturalnie organizowane są tutaj śluby i wesela oraz sesje zdjęciowe. Z ciekawostek w tamtym roku był tutaj organizowany festyn świąteczny. Zamek wypełnił się ozdobami świątecznymi. Musiało to naprawdę świetnie wyglądać! Dodatkowo w ogrodach odbywają się pokazy drapieżnych ptaków i walki rycerzy. Krużgankami przechadzają się księżniczki z którymi można zrobić sobie zdjęcie.

Various celebrations and events are organized in the castle. Naturally weddings and wedding receptions as well as photo sessions are organized here. Of curiosities, a festive festival was organized here last year. The castle was filled with Christmas decorations. It must have looked great! Additionally, there are shows of birds of prey and knights fighting in the gardens. The cloisters walk with princesses with whom you can take a picture.

Fajne zachęcenie ludzi do przyjazdu i zwiedzania. Żeby być na bieżąco z imprezami organizowanymi w zamku Heeswijk, zapisz się do ich newslettera na ich stronie głównej. Link zostawiam w szarym przycisku.

It’s fun to encourage people to come and explore. To stay up to date with events organized at Heeswijk Castle, subscribe to their newsletter on their home page. I leave the link in a gray button.

Możecie także odbyć wirtualną wycieczkę po pokojach zamku. Link zostawiam w szarym przycisku poniżej.

https://youtu.be/3vuV74HL-Jw

Zwiedzać z zewnątrz można za darmo.

You can visit from outside for free.


Leave a comment / Zostaw komentarz