Zammer Lochputz, ZAMS, Austria

Przed ostatni punkt naszej objazdowej wycieczki po tyrolu. Pamiętacie 3 poprzednie punkty?

Before the last point of our Tyrolean tour. Do you remember the previous 3 points?


Dzisiaj pokażę Wam miejsce małe, ale bardzo malownicze i warte Waszej uwagi, jeśli będziecie w tych stronach Austrii.

Today I am going to show you a place that is small, but very picturesque and worth your attention if you are in these parts of Austria.


Zammer Lochputz

Mistyczny wąwóz tyrolu. Legenda tego miejsca została opisana na tabliczkach informacyjnych i wynika z nich, że mieszkający w tym miejscu (Zammer Klamm) stary kowal – stracił żonę i bardzo cierpiał z samotności. W wodospadzie, który tutaj spływa z wód Lötzbach, ukazała się kowalowi młoda nimfa wodna, która z nim została. Gdy nimfa zaczęła dorastać wielu chłopców zabiegało o jej rękę. Jej ojciec wymyślił 3 ciężkie zadania, niewykonalne. Nikomu się nie udawało, aż do chwili gdy pasterz z Lochalm wykonał je wszystkie. Stary kowal tak bardzo bał się samotności, że nie chciał oddać nimfy. Kowal w złości przeciął most wiszący na którym był pasterz, pasterz wpadł do rwącej wody, tym samym kowal odciął drogę łączącą wąwóz z polanami. Kara boska spotkała kowala dość szybko. Piorun zabił kowala i jego dobytek. Pasterz przemienił się w byka i razem z nimfą zamieszkali w głębi wąwozu. ❤

Tyrolean Mystic Gorge. The legend of this place is described on information boards and it follows from them that the old blacksmith who lived in this place (Zammer Klamm) – lost his wife and suffered a lot from loneliness. In the waterfall that flows from the waters of Lötzbach here, the young water nymph that stayed with him appeared to the smith. When the nymph started growing up, many boys tried to marry her. Her father thought up 3 difficult tasks, impossible to do. No one succeeded until the shepherd of Lochalm had done them all. The old blacksmith was so afraid of loneliness that he refused to give up the nymph. The blacksmith in anger cut the suspension bridge on which the shepherd was, the shepherd fell into the rushing water, thus the blacksmith cut off the road connecting the ravine with the clearings. Divine punishment befell the blacksmith fairly quickly. The lightning bolt killed the blacksmith and his belongings. The shepherd turned into a bull and together with the nymph they lived in the depths of the ravine. ❤


Teraz – Now

Aktualnie wąwóz i jego historia jest dostępna dla każdego. Historia miłosna pokazana jest na tabliczkach obrazkowych. Faktycznie wygląda to miejsce super. Miejsce ukształtowane przez naturę, człowiek tylko ułatwił pokazanie go światu, poprzez dodanie podestów.

Currently, the gorge and its history are available to everyone. The love story is shown on picture plates. It actually looks great. A place shaped by nature, man only made it easier to show it to the world by adding platforms.

Podesty do oglądania wodospadu, gejzera który tworzy tęczę, małej elektrowni wodnej, wnętrz wykutych w skałach w tym tunelu z lustrami. Przejścia prowadzące na szlaki trekkingowe oraz droga do starej wieży, w której aktualnie wyświetlana jest historia tego miejsca. Świetny pomysł.

Platforms for viewing a waterfall, a small hydroelectric power plant, interiors carved into the rocks in this tunnel with mirrors. Passages leading to trekking routes and the road to the old tower, which currently displays the history of this place. Great idea.

Widząc siłę z jaką płynie wodospad, człowiek nabiera jeszcze większego szacunku do sił natury. Zauważamy jacy jesteśmy słabi i bezbronni wobec tych sił. Widząc wyślizgane przez wodę skały, przecieramy oczy z bryzy wodospadu.

Seeing the force with which the waterfall flows, a person gains even greater respect for the forces of nature. We notice how weak and defenseless we are against these forces. Seeing the rocks slipping through the water, we rub our eyes from the breeze of the waterfall.


Konkrety • specifics

Adress

Google

Do ceny jest doliczana KAUCJA w kwocie 2€ od osoby za kask ochronny. Przy zwrocie kasku przy kasie/recepcji tego miejsca oddają Wam kaucję, także w kwocie 2€ od osoby/biletu. Weźcie to pod uwagę jeśli chcecie dalej spacerować po okolicy.

A DEPOSIT of € 2 per person for a protective helmet is added to the price. When returning the helmet at the cash desk / reception of this place, they will give you a deposit, also in the amount of € 2 per person / ticket. Take this into account if you want to keep walking around.


Parking

Przed Zammer Lochputz jest mały bezpłatny parking. Mieści się on dosłownie parę przed wejściem do wąwozu.

In front of the Zammer Lochputz there is a small free car park. It is located literally in front of the entrance to the gorge.


Zwierzęta • Animals

Główna droga zwiedzania tego miejsca, czyli większość podestów jest zrobiona z metalowego rusztowania. Nie jest to komfortowe dla zwierząt! Mogą zranić sobie łapy. Pamiętajcie o tym! Zgodzili się nas wpuścić do tej atrakcji z psem, tylko pod warunkiem zapewnienia mu bezpieczeństwa. Nosiliśmy naszego psa na rękach. Polecam wziąć specjalny plecak do noszenia psa, będzie wygodniej.

The main way to visit this place, i.e. most of the platforms, is made of metal scaffolding. This is not comfortable for animals! They can hurt their paws. Remember that! They agreed to let us into this attraction with the dog only on condition that he was safe. We carried our dog in our arms. I recommend taking a special backpack for carrying a dog, it will be more comfortable.

Pies wszedł za darmo.

The dog entered for free.


Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tą ciekawą atrakcją schowaną przy centrum miasta.

I hope you got interested in this interesting attraction hidden in the city center.


MIRA


Advertisements
Advertisements

Leave a comment / Zostaw komentarz